Odszkodowanie za śmierć a komornik (z ubezpieczenia i z ZUS) [PORADNIK]

Dzień dobry, chcę zapytać o odszkodowanie za śmierć, mam takie pytanie: osoba ma komornika na koncie bankowym, komornik ściąga co miesiąc pieniądze, ale teraz tej osobie zmarła mama i z ubezpieczenia, które dostała ta osoba za śmierć mamy, komornik zabrał prawie 50%, czy komornik może zająć odszkodowanie za śmierć?


Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Komornik zazwyczaj nie może zajmować zasiłku pogrzebowego. Mimo że zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przez większość osób, zasiłek ten podciągany jest pod artykuły od 139 do 141 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118].

Komornik nie może zająć zasiłku pogrzebowego

Prawidłowa odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy, brzmi: nie. Na podstawie artykułu 832 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296].

Artykuł ten mówi jasno, że „Należności wypłacone w związku ze śmiercią, z tytułu zapomogi albo jednorazowego zaopatrzenia pod dowolną nazwą lub też z tytułu ubezpieczenia na pokrycie pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów”.

Oznacza to, że jeśli masz dług na przykład za niezapłacony kredyt ratalny na pralkę, to ni jak ma się to do zaspokojenia kosztów związanych z pogrzebem, a więc z zasiłku pogrzebowego nie można egzekwować długu.

Chyba że zasiłek pogrzebowy wpłynął na konto bankowe, na które zajęcie tytuł egzekucyjny ma komornik. Tutaj, mimo że komornik nie ma prawa zająć zasiłku pogrzebowego, to tak naprawdę nie ma też wiedzy, co zajmuje, bo ma tytuł na konto bankowe, a więc automatycznie zajmuje wszystkie środki na nim zgromadzone + wpływające.

Komornik nie ma dostępu do takich dokumentów jak wyciąg bankowy, aby wiedzieć, z jakiego tytułu środki wpłynęły na Twoje konto, więc praktycznie każda kwota, która wpłynie na zajęte przez komornika konto bankowe, zostaje zajęta przez komornika.

Zasiłek pogrzebowy wpłacony na konto zajęte przez komornika

To ty musisz wykazać przed komornikiem, że zajął on środki z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego i że musi je zwolnić. Trzeba wtedy do komornika złożyć pismo o zwolnienie zajętych środków niepodlegających zajęciu.

Oczywiście do pisma należy załączyć dowód potwierdzający, skąd pochodzą te środki tak, aby nie było wątpliwości. Komornik powinien sprawdzić nasz wniosek i odblokować środki z zasiłku pogrzebowego lub je zwrócić.

Co prawda, za zajęcie komornicze środków wpłaconych na konto bankowe odpowiada bank, ale on też nie ma obowiązku sprawdzać skąd mamy pieniądze na koncie i po prostu wykonuje tytuł egzekucyjny na polecenie komornika, zatem bank nie będzie sam sprawdzał co to za pieniądze, a po prostu dokona zajęcia (przeleje kwotę na konto komornika).

Tylko wniosek do komornika odblokuje te środki pochodzące z zasiłku pogrzebowego. A jeśli komornik nasz wniosek o zwolnienie środków spod zajęcia odrzuci, to można na komornika złożyć skargę i odwołać się od jego decyzji.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc
Skarga na czynności komornika – wzór

Czy komornik może zająć odszkodowanie z PZU za śmierć?

Jeśli chodzi o odszkodowanie z PZU za śmierć,  fachowo nazywa się to świadczeniem z ubezpieczenia osobowego odszkodowawczego. Takie świadczenia mogą być egzekwowane przez komornika, ale nie w całej wysokości.

Przy sprawie zajęcia przez komornika odszkodowania z PZU za śmierć, zastosowanie ma artykuł 831 paragraf 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

W artykule tym zapisano, że „Nie podlegają egzekucji świadczenia z ubezpieczeń osobowych, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych”, ale „w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów i Sprawiedliwości”.

Występuje tu jednak zastrzeżenie wymienione w artykułach 832 i w 833 paragraf 5 Kodeksu postępowania cywilnego, że tego typu świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji w wysokości ¾ świadczenia, czyli w 75%. Jednakże ulga ta nie ma zastosowania w długach alimentacyjnych i w zaspokojeniu roszczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych wobec zakładu ubezpieczeń.

Egzekucja z polisy ubezpieczeniowej

PZU to tylko jedna z firm, która oferuje polisy ubezpieczeniowe na przykład na życie, na mieszkanie, w razie wypadku podczas wyjazdu za granicę itd. Jest bardzo wiele różnych polis i niestety komornik może się do nich dobrać.

Sama egzekucja komornicza z polisy może być sądowa albo administracyjna i może dotyczyć:

 • wartości polisy,
 • świadczenia ubezpieczeniowego.

Przy czym wartość polisy to suma jednostek ubezpieczeniowych posiadanych funduszy kapitałowych pomnożona przez aktualną cenę, która w momencie rozwiązania umowy przyjmuje wartość odstąpienia, czyli kwoty, którą z polisy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca we wskazanych w umowie warunkach.

W przypadku egzekucji komorniczej z polisy komornik może zająć:

 • wartość polisy,
 • wartość dodatkową,
 • wartość lokacyjną
 • czy dodatkowe kwoty zgromadzone z nieobowiązkowych składek ubezpieczonego, czyli dłużnika.

Komornik, aby zająć takie środki z polisy ubezpieczeniowej, musi mieć na nie tytuł wykonawczy, a więc wierzyciel musi wiedzieć o istnieniu takiej polisy (albo działa w ciemno licząc na to, że dłużnik taką ma).

Bez tytułu egzekucyjnego towarzystwo ubezpieczeniowe nie dokona ściągnięcia należności ze środków z polisy na rzecz komornika. Jednak jeśli komornik do firmy ubezpieczeniowej z tytuł egzekucyjnym się zgłosi, to towarzystwo ubezpieczeniowe na przykład PZU, pod groźbą grzywny ma obowiązek dokonać tego tytułu.

Oznacza to, że kwota zajęcia wskazana w tytule egzekucyjnym raz koszty egzekucji, odsetki i inne opłaty dla kancelarii komorniczej, zostaną zajęte ze środków polisy.

Jednak warto wiedzieć, że zajęcie komornicze ma miejsce dopiero wtedy, gdy dłużnik – właściciel polisy, złoży oświadczenie o zakończeniu stosunku ubezpieczeniowego, albo w wypadku wypłaty jego wartości lokacyjnej, czyli dodatkowej, ale nie zawsze tak jest.

Przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego w wypadku egzekucji z polisy, pozwalają komornikowi na zajęcie umowy ubezpieczenia na wniosek wierzyciela, czyli wspomniany wcześniej tytuł egzekucyjny.

Konkretnie ma tu zastosowanie artykuł 9102 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel za pośrednictwem komornika na drodze egzekucji dochodzi zaspokojenia swoich roszczeń. W praktyce oznacza to, że wierzyciel ma prawo domagać się rozwiązania umowy dłużnika z towarzystwem ubezpieczeniowym i wtedy dopiero może przejąć środki z polisy.

Jeśli wierzycielem jest ZUS czy organ skarbowy, to tak samo komornik ma prawo zajęcia wartości polisy i środków dodatkowych. Co do zasady, dłużnik także musi rozwiązać umowę z firmą ubezpieczeniową lub też przesłanki w umowie muszą być spełnione, aby pieniądze z ubezpieczenia zostały wypłacone.

Ponieważ jest to postępowanie administracyjne, to na mocy artykułu 67 paragraf 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel może sam za dłużnika rozwiązać umowę ubezpieczenia.

Można powiedzieć, że nie jest istotne, wobec kogo dłużnik ma dług, czy jest to firma usługowa, czy osoba prywatna, czy ZUS, ponieważ i tak z polisy i pieniędzy z ubezpieczenia, wierzyciel będzie mógł przez komornika ściągnąć swoją należność.

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

Imię:
Dorota

Oceń nasz artykuł:
6 komentarzy w “Odszkodowanie za śmierć a komornik (z ubezpieczenia i z ZUS) [PORADNIK]”
 1. Avatar

  Witam, chciałbym zapytać Panią, czy komornik moze zabrac pieniadze z pzu za śmierć teścia? odszkodowanie jeszcze nie wpłynęło ale wiem że niebawem wpłynie. tylko teraz nie wiem jak to będzie z tymi pieniędzmi, czy komornik może je zająć?

 2. Avatar

  Czy komornik może zająć odszkodowanie OC? gdzie na dowodzie rej. widnieje poprzedni właściciel? a odszkodowanie ma być wypłacone na konto innej osoby? Dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela posiadam, kupno-sprzedaż auta zawarte miedzy mną a komisem samochodowym. Konto bankowe na które ma zostać przelane odszkodowanie na inna osobę.

 3. Avatar

  Witam. W roku 1997 miałem wypadek samochodowy. Ja i kolega który zginął byliśmy pod wpływem alkoholu i jechaliśmy razem samochodem. Kolega chciał się zabawić w kaskadera i wyskoczył z auta, poniósł śmierć na miejscu. Nie minął miesiąc, gdy z PZU przyszedł do spłacenia regres w wys. 24 tyś. Nie spłacałem tego, bo wtedy nie miałem pracy.

  Tak to się wszystko skończyło, że sprawa jest u komornika, a dług to ponad 100.000. Wiadomo, że tego długu za regres choćbym chciał to nie spłacę. Ale nurtuje mnie pytanie: czy jak on był pod wpływem alkoholu, to czy należał się rodzinie regres z PZU? Pozdrawiam. J.

 4. Avatar

  Witam, otóż mam pytanie: czy bank może przelać komornikowi pieniądze z odszkodowania? Mam blokadę na koncie bankowym na które jednorazowo wpłynęły pieniądze za odszkodowanie. Mało tego, połowa tych pieniędzy imiennie była na teściową. Bardzo proszę o pomoc. I czy bank mógł również przelać do komornika pieniądze z konta oszczędnościowego?

 5. Avatar

  Mam problem z odzyskaniem wydanych pieniędzy z PZU. Miałem szkodę 16 lipca 2017 roku zalanie , ubezpieczony byłem w PZU, przedstawiłem faktury naprawy a ubezpieczyciel nie wypłacił całości. Kwota która brakuje to prawie 3700 zł. Proszę o radę.

 6. Avatar
  Małgorzata

  Witam. Mam egzekucję z wynagrodzenia. Ale niebawem otrzymam odszkodowanie z tytułu ciężkiej operacji od mojego ubezpieczyciela. Jestem ubezpieczona w formie ubezpieczenia zbiorowego w pracy. Czy to odszkodowanie zostanie mi zajęte przez komornika? Jest to bardzo ważne dla mnie, więc proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję.

Comments are closed.