Czy komornik pracuje w sobotę?

Kategoria: KomornikCzy komornik pracuje w sobotę?
Iza zapytał 3 miesiące temu

Dzień dobry, czy komornik pracuje w sobotę? wiem, że wizyta komornika celem egzekucji ruchomości może się odbyć od poniedziałku do soboty w godz. 7-21. Jednak mam pytanie – czy z Państwa doświadczenia zdarza się, że komornik przychodzi w sobotę? Jeszcze jedno – dostałam pismo od wierzyciela z informacją o poinformowaniu komornika o zmianie sposobu egzekucji. Czy komornik musi mnie poinformować, że odbędzie się egzekucja ruchomości? Pozdrawiam

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności wskazać należy na regulację art. 810 ustawy kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu:

1. Komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego.

2. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną dwudziestą pierwszą mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez zgody, o której mowa w § 1, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do czynności prowadzonych w miejscu zamieszkania dłużnika, chyba że jest to również miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że co do zasady komornik może wykonywać czynności w terenie także w dniach wolnych od pracy. Niemniej z doświadczenia wiem, że podobne sytuacje zdarzają się dość rzadko. Powyższe wynika przede wszystkim z faktu, że komornicy to też ludzie i chcą „odpoczywać” po pracy.

Może zdarzyć się jednak tak, że postępowanie egzekucyjne wymaga większego zaangażowania, wówczas komornik może na wniosek wierzyciela lub z uwagi na okoliczności sprawy podjąć czynności w godzinach popołudniowych, wieczornych lub w czasie weekendu.

Dlatego nie jest wykluczone, że komornik może wyznaczyć zajęcie ruchomości na dzień kiedy wie, że zastanie dłużnika. Wcześniejsze jednak czynności odbywają się w normalnym toku pracy komornika i dopiero kiedy nie mogą być przeprowadzone np. z uwagi na nieobecność dłużnika, komornik może wyznaczyć inny termin.

Co do samej egzekucji z ruchomości to komornik powinien dostarczyć dłużnikowi rozszerzony wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z ruchomości. Jednakże nie jest on zobowiązany o swej wizycie informować dłużnika.

Natomiast kiedy już dojdzie do zajęcia ruchomości, komornik wyznaczy termin ewentualnej licytacji i poinformuje o nim dłużnika, zobowiązując jednocześnie do udostępnienia zajętych ruchomości – jeśli pozostały we władaniu dłużnika.

Twoja odpowiedź