Czy tytuł wykonawczy wystawiony przez Urząd Skarbowy można pozbawić wykonalności?

Forum prawneKategoria: DługiCzy tytuł wykonawczy wystawiony przez Urząd Skarbowy można pozbawić wykonalności?
AvatarZbigniew zapytał 1 miesiąc temu

Czy tytuły wykonawcze wystawione przez poborców Urzędu skarbowego mogą być pozbawione przez sąd wykonalności? Naczelnik Urzędu Skarbowego wystawił w 2019 r. tytuły wykonawcze z 2009 r.

Wcześniej egzekucję z tych należności prowadził komornik Sądowy, ale je umorzył, uzasadniając brakiem możliwości wyegzekwowania należności.

Podobne sprawy z tytułów wykonawczych wystawionych w 2010 r. prowadzi obecnie Komornik Sadowy (jest 6 tytułów wykonawczych).

Fizycznie nie jestem w posiadaniu tych tytułów, ale znam ich sygnatury z planu podziału sum uzyskanych z egzekucji.

2 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

administracyjne tytuły wykonawcze wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego mogą zostać pozbawione wykonalności w drodze tzw. przewidzianego w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Zatem posiada Pan uprawnienie do złożenia pozwu o pozbawienie tytułów wykonawczych. Należy jednak pamiętać o przedstawieniu w pozwie stosownych zarzutów.

O tych Pan nie wspomniał w swoim zapytaniu, dlatego napiszę, że zgodnie z regulacją art. 840 kpc. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności np. kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (przedawnienie, spłata należności itp.).

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że kiedy podstawą żądania unieważnienia administracyjnego tytułu wykonawczego będzie wygaśnięcie zobowiązania lub jego przedawnienie, to dłużnik zobowiązany jest do pozwu dołączyć zaświadczenie właściwego organu stwierdzającego tę okoliczności – w Pana przypadku będzie to zaświadczenie z US.

AvatarZbigniew odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam ponownie.  Czy podejmie się pani  przeprowadzenia postępowania sądowego w stosunku do tych trzech tytułów wykonawczych? jeżeli tak to proszę o określenie kwoty (tej podstawowej, bo myślę, że po drodze będą koszty dodatkowe) Z poważaniem Zbigniew N.

Twoja odpowiedź