Czy windykacja może upubliczniać dane dłużnika?

Forum prawneKategoria: WindykacjaCzy windykacja może upubliczniać dane dłużnika?
AvatarMysza1969 zapytał 1 rok temu

Przez firmę windykacyjną moje dane osobowe są w internecie i na Facebooku. Złamałam się gdy zobaczyłam publicznie moje dane osobowe z pełnym adresem na internecie i na Facebooku, czy może tak zrobić firma windykacyjna? czy windykacja może upublicznić moje dane i dane na temat mojego zadłużenia?

Ja jestem osobą chora i wychowuję chore dziecko, jestem wdową. Proszę o pomoc… błagam, jak ja teraz mam chodzić po mieście lub gdziekolwiek? jak można tak człowieka zgnoić publicznie? przecież jest ochrona danych osobowych.

Czy firma windykacyjna mogła upublicznić dane dłużnika?

3 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Niestety nie mam dla Pani dobrych informacji. Firmy windykacyjne mają pełne prawo udostępnić dane osobowe swoich dłużników, także w mediach społecznościowych m.in. na FB.

Oczywiście przepisy o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO, o którym w ostatnich miesiącach jest bardzo głośno, mogą dawać dłużnikom nadzieje, że informacje o ich nieuregulowanych zobowiązaniach znikną z internetu.

Jednakże są to nadzieje złudne, bowiem firmy windykacyjne mogą przetwarzać dane osobowe swoich dłużników, mając w tym interes prawny – dochodzenie wierzytelności.

Jeśli informacje na temat Pani osoby i jej zobowiązań, które pojawiły się w Internecie, są zgodne z prawdą, to niestety nic Pani nie może zrobić.

Firma windykacyjna ma prawo ujawnić:

  • wysokość długu
  • tytuł długu
  • okres opóźnienia w spłacie
  • imię i nazwisko
  • miejscowość zamieszkania z dodaniem nazwy ulicy.

Natomiast firma windykacyjna nie może udostępnić Pani pełnego adresu zamieszkania (numer budynku), chyba że długi pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem jeśli Pani długi są długami prywatnymi, niezwiązanymi z prowadzoną firmą, to wierzyciel nie miał prawa ujawniać dokładnego adresu zamieszkania, dlatego przysługuje Pani skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przydatne wzory pism:

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc
Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

AvatarSynalek na lek odpowiedział 1 rok temu

Jeśli chodzi o dane osobowe dłużnika w rejestrze długów, to często słyszę, że dzięki RODO, rejestry dłużników nie mają prawa upubliczniać danych samych dłużników, bo jest to niezgodne z prawem, otóż nieprawda! Dłużnik nie musi wyrazić zgody na upublicznienie jego danych osobowych na liście dłużników.

Całe sedno działania biur informacji gospodarczej właśnie polega na upublicznianiu danych dłużnika, jeśli ten dopuścił się niespłacaniem zobowiązania. Jedyny przypadek, w którym dłużnik ma prawo zwrócić się do biura informacji gospodarczej, to sytuacja, w której dane zamieszczone na liście dłużników lub giełdzie długów są nieprawdziwe, lub nieprawidłowe.

Dłużnik może wnioskować o usunięcie swoich danych z rejestru dłużników lub z giełdy długów, pod warunkiem, że dobrze udokumentuje błąd, który wierzyciel wprowadził do rejestru. Ponadto żaden BIG nie musi informować dłużnika, że jego dane są publicznie wystawione na liście dłużników lub giełdzie długów – jest to obowiązek WIERZYCIELA!

Wierzyciel przed upublicznieniem danych dłużnika, winien wysłać na adres dłużnika (lub dostarczyć osobiście) wezwanie do zapłaty z informacją, że w przypadku braku spłaty długu, dane dłużnika zostaną upublicznione w danym rejestrze.

AvatarTomasz odpowiedział 1 rok temu

Ciekawe co z firmami windykacyjnymi, które informują rodzinę, sąsiadów, współpracowników i inne osoby trzecie o zadłużeniu dłużnika, w ten sposób wywierają na dłużniku presję i poczucie winy oraz wstydu, co wtedy? czy Zasada Dobrych Praktyk Windykacyjnych nie ma tu zastosowania? zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/ ?

oczywiście wszyscy mają tę świadomość, że ochrona danych osobowych nie może stać się wymówką jak i pretekstem do unikania spłaty długów, ale fajnie jakby WSZYSCY przestrzegali przepisów i dobrych praktyk, dłużnicy, jaki i wierzyciele i firmy windykacyjne…

Twoja odpowiedź