Adres dłużnika i wszczęcie egzekucji komorniczej [PORADNIK]

Witam. Wygrałem sprawę w sądzie, otrzymałem klauzule wykonalności, gdyż dłużnik jest mi winien 9 tys. zł. Chciałbym udać się teraz do komornika, by wszcząć egzekucję komorniczą, ponieważ dłużnik nie oddaje mi pieniędzy, ale w międzyczasie dłużnik zmienił miejsce zamieszkania.

Wyczytałem, że jeśli poda się komornikowi nieaktualny adres dłużnika, to wszczęcie postępowania komorniczego będzie bezskuteczne i ja w takiej sytuacji poniosę koszty komornicze. Co w takiej sytuacji należy zrobić? czy możliwe jest poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika? Pozdrawiam.


Nieaktualny adres dłużnika, a postępowanie egzekucyjne

poszukiwanie-majatku-przez-komornika

Witaj serdecznie, oczywiście masz rację – wniosek egzekucyjny, tak jak każde inne pismo urzędowe powinien zawierać prawdziwe i aktualne dane dłużnika. Jednakże samo wskazanie przez wierzyciela nieaktualnego adresu dłużnika nie musi od razu wiązać się z tym, że egzekucja komornicza okaże się nieskuteczna, a komornik umorzy postępowanie egzekucyjne.

Pamiętaj, że jesteś w posiadaniu tytułu egzekucyjnego i masz prawo dochodzić zapłaty należności również na drodze postępowanie egzekucyjnego. Co ważne, w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności znajduje się numer PESEL dłużnika, który jest niezmienny przez całe życie i dzięki któremu komornik jest w stanie bez większego problemu odszukać dłużnika, jeżeli tylko ten został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego, posiada konto bankowe, płaci podatki.

Odszukanie przez komornika majątku dłużnika

wszczecie-egzekucji-komorniczej-adres-dluznika

Nieaktualny adres dłużnika nie musi wiązać rąk komornikowi, bo tak jak napisałam powyżej, komornik po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego zabiera się do odszukania majątku dłużnika, korzystając m.in. z aplikacji OGNIVO.

Dosłownie w ciągu kilku minut komornik ustala wszystkie konta bankowe dłużnika w Polsce, przesyłając bankom i innym instytucjom finansowym w tym Skokom informacje o blokadzie rachunków dłużnika ograniczając swobodne dysponowanie zgromadzonym środkami do czasu całkowitej spłaty całego zadłużenia.

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika oraz odnalezienie innych składników majątku dłużnika – posiadane samochody, dochód, świadczenia – będzie możliwe dzięki podaniu numeru PESEL dłużnika.

Wniosek egzekucyjny bez adresu dłużnika

Jednakże rzeczywiście jest tak, że aby komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać adres dłużnika. Jest to wymóg ustawowy, stanowiący brak formalny.

Jednak nieaktualny adres dłużnika wcale nie musi pokrzyżować ci planów. Możesz śmiało wskazać go we wniosku o wszczęcie egzekucji, a „ogarnięty” komornik z pewnością sobie ze wszystkim poradzi i znajdzie dłużnika.

Co więcej, jeśli masz informacje, że twój dłużnik pracuje, bądź posiada stały dochód lub majątek, który może pokryć dług, to uważam, warto zwrócić się do komornika, o wszczęcie egzekucji podając adres, którym dotychczas się posługiwałeś – przed sądem.

Jak znaleźć adres dłużnika? [wniosek do CPD]

Jeżeli jednak nadal obawiasz się, że wskazanie poprzedniego adresu utrudni ci dochodzenie zapłaty roszczenia, bądź doprowadzi do wygenerowania kosztów po twojej stronie, to masz możliwość ustalenia adresu dłużnika, w dość łatwy sposób.

Aby odnaleźć adres dłużnika, możesz przede wszystkim wystąpić do MSWiA – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3) może udostępnić dane z ewidencji PESEL osobie trzeciej, jeżeli ta wykaże swój interes prawny lub uwiarygodniony interes faktyczny.

Oczywiście jako osoba legitymująca się prawomocnym orzeczeniem sądu masz umocowanie (interes prawny), by starać się o udostępnienie danych swojego dłużnika.

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej wraz z załączonym odpisem wyroku sądowego/nakazu zapłaty oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (opłata od wniosku 31 zł) złożyć należy w:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa
…osobiście lub przesłać listem poleconym.

Osoby posiadające profil zaufany e-PUAP wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL mogą złożyć drogą elektroniczną. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O aktualne dane dłużnika pytać może również w Gminie ostatniego miejsca dłużnika. Po złożeniu podobnego wniosku, jak do MSWiA wykazując interes prawny, urząd powinien udostępnić ci aktualny adres zameldowania osoby, która jest ci winna pieniądze. Zresztą w tym artykule: Ustalanie adresu dłużnika dowiesz się więcej na temat poszukiwania danych.

Zlecenie komornikowi odszukania majątku i adresu dłużnika

Wiedz również, że prawo sięgnięcia po dane osobowe z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA ma sam komornik. Tak więc, w razie problemów egzekucyjnych przed umorzeniem ewentualnego postępowania egzekucyjnego, masz prawo złożyć do komornika wniosek o to, by on sam korzystając z platformy e – PUAP wystąpił o udostępnienia danych dłużnika.

Myślę jednak, że trafisz na „konkretnego” komornika, który korzystając ze swoich narzędzi – aplikacja OGNIVO, dostęp do informacji Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców znajdzie wszystkie dane dłużnika, by poprowadzić postępowanie egzekucyjne korzystnie dla ciebie.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zlecić poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika <— odwiedź ten wpis.

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

Jeżeli w żaden z powyżej wskazanych sposobów nie uda się ustalić adresu dłużnika, a nad postępowaniem egzekucyjnym będzie wisiała wizja jego umorzenia, możesz złożyć wniosek o wyznaczenie przez sąd kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika. Myślę jednak, że sprawa rozwiąże się znaczenie szybciej i do takiego etapu w ogóle nie dojdzie.

Podsumowując

Jeśli twój dłużnik posiada „normalne” zatrudnienie, odprowadza składki lub posiada rachunek bankowy, komornik bez większego problemu zlokalizuje i zajmie jego majątek nawet wówczas, gdy we wniosku egzekucyjnym wskażesz jego nieaktualny już adres.

I w takiej sytuacji, to w interesie dłużnika będzie podjęcie kontaktu z komornikiem lub wierzycielem i przekazanie aktualnego adresu, lub chociażby adresu do doręczeń. Nie martw się więc na zapas, lecz składaj wniosek egzekucyjny, bo tylko w ten sposób masz szansę odzyskać pieniądze. A ja trzymam kciuki za owocne postępowanie egzekucyjne!

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze