Czy zaległe alimenty należą się matce, czy dziecku?

Forum prawneKategoria: AlimentyCzy zaległe alimenty należą się matce, czy dziecku?
AvatarOlivia zapytał 2 miesiące temu

Czy zaległe alimenty należą się matce, czy córce? Wychowałam sama dwie córki, teraz są już pełnoletnie, 20 lat temu założyłam byłemu mężowi sprawę w Sądzie o ustalenie alimentów, które Sąd mi zasadził w kwocie po 650 zł na każde dziecko. Wiedząc, że były mąż nie będzie uiszczał zasądzonych alimentów, założyłam u komornika sprawę o wszczęcie egzekucji na poczet alimentów. Niestety ściągalność komornicza była nikła i ciężko było wyegzekwować od byłego męża alimenty.

Dodam, że z funduszu alimentacyjnego nie otrzymywałam żadnych pieniędzy. Sama więc łożyłam na utrzymanie moich wówczas nieletnich córek z pensji. Dług byłego męża urósł do bagatelnej kwoty, na dzień dzisiejszy prawie 100 tys.zł.

W chwili obecnej moja jedna córka uczył się zaocznie, więc alimenty nadal jej przysługują. Moje pytanie jest takie: czy dług do 18 roku życia córki jest zobowiązaniem byłego męża względem mnie, czy moich córek pełnoletnich?

Dodam, że moja jedna z córek twierdzi, że wszystkie pieniądze należą się jej, a ja uważam, że mnie, ponieważ sama wówczas łożyłam na utrzymanie moich wówczas nieletnich córek. Jest mi bardzo przykro, że ta sytuacja stała się kością niezgody między nami. Proszę o szybko odpowiedź z góry dziękuję.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam Panią,

już na samym wstępie napiszę, że Pani córka ma rację, twierdząc, że to ona jest wierzycielem alimentacyjnym ojca.

Musi Pani zdać sobie sprawę, że tak też było zawsze. Kiedy córki były nieletnie, działała Pani, jako ich przedstawicielka ustawowa, one same bowiem nie posiadały zdolności do czynności prawnych.

W toczących się postępowaniach brały jednak udział – były stronami postępowania. W sprawie sądowej o alimenty były powódkami, natomiast w postępowaniu egzekucyjnym wierzycielkami reprezentowanymi przez matkę, czyli Panią.

Zatem córka słusznie uważa, że jest wierzycielką alimentacyjną ojca i nieuregulowany dług jest jej roszczeniem, którego może dochodzić od ojca, angażując m.in. komornika.

Przy czym wskazać należy, że nieuregulowane długi alimentacyjne za czas, kiedy córki były małoletnie, nie ulegają przedawnieniu. Dlatego obie córki mogą domagać się ściągnięcia długu alimentacyjnego nawet za wiele lat, np. kiedy ich ojciec uzyska prawo do emerytury.

Natomiast odnosząc się do argumentu, którego Pani używa, że sama łożyła na utrzymanie córek, muszę napisać, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach.

Sąd rozpoznający sprawę o alimenty nałożył na Pani byłego męża alimenty w wysokości po 650 zł miesięcznie, obowiązkiem utrzymania córek w pozostałej części obciążając Panią.

To, że ojciec nie zrealizował swojego obowiązku względem dzieci, a egzekucja okazała się mało skuteczna, nie daje Pani dziś roszczenia do córek o zwrot kosztów poniesionych w związku z ich wychowaniem. Nie ma Pani również żadnego roszczenia do byłego męża.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty
Twoja odpowiedź