Egzekucja komornicza o której nie było wiadomo

Forum prawneKategoria: KomornikEgzekucja komornicza o której nie było wiadomo
Iwonya zapytał 12 miesięcy temu

Dzień dobry, w dniu dzisiejszy dzwoniąc do urzędu skarbowego w sprawie nadpłaty podatku który nie dotarł do mnie, dowiedziałam się, że 8 czerwca nadpłata została pobrana przez komornika, Jestem ze Szczecina, a komornik jest z Warszawy.

Otrzymałam informację o komorniku. Po skontaktowaniu się z biurem komornika uzyskałam informację, że jest to egzekucja od wierzyciela firmy FOR NET, pan nie był mi w stanie powiedzieć, o co chodzi dokładnie, nie podał żadnej sygnatury sprawy, żadnego tytułu wykonawczego, był niezbyt uprzejmy, wciąż się dopytując kiedy będę spłacać, bo jak nie to komornik podejmie dalsze działania.

Nie wdawałam się w dyskusje, po kontakcie z firmą FOR NET uzyskałam informację, że jest to płatność za fakturę z 2009 r. za jakieś ogłoszenie, jak jeszcze prowadziłam firmę (od 2010 r. firma nie działa), byłam bardzo zdziwiona, dowiedziałam się, że for net przeją tę fakturę, wysłał do sądu w Lublinie, tytuł wykonawczy w 2012 roku i ten komornik z Warszawy jest od 2014 r. Nie mam żadnej informacji od komornika, on twierdzi, że w 2018 roku pismo zostało odebrane przez moją córkę, nic mi na ten temat nie wiadomo.

Czy w takim wypadku mogę i czy mam prawo złożyć skargę na komornika, jak to wygląda w takiej sytuacji i w sytuacji gdy komornik nie jest z mojego miejsca zamieszkania, co w momencie gdy nie zostałam o niczym powiadomiona i o zaistniałej egzekucji dowiedziałam się przypadkowo przez Urząd skarbowy

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

już na wstępie muszę napisać, że sprawa wygląda bardzo dziwnie. Otóż zastanawia mnie, jak to możliwe, że postępowanie egzekucyjne jest prowadzone do 2018 roku, a Pani dopiero w tym momencie dowiaduje się o zajęciu.

Proszę zwrócić uwagę na okoliczność, że po pierwsze nie otrzymała Pani żadnej informacji o wszczęciu egzekucji od samego komornika, ale również o zajęciu innych składników majątku. W czerwcu doszło do zajęcia nadpłaty z podatku – generuje więc Pani przychody – jeśli tak, dlaczego nie ma Pani informacji o podjętych przez komornika wcześniej działaniach np. zajęciu wynagrodzenia za pracę, czy rachunku bankowego. Dodam, że nie znam komornika, który utrzymałby przez trzy lata nieaktywne postępowanie egzekucyjne.

Z uwagi na, chociażby te wątpliwości radzę podjąć się próby wyjaśnienia sprawy. Uważam jednak, że wniosek do komornika o udzielenie wyjaśnień w sprawie nie wystarczy, dlatego należy rozpocząć od złożenia skargi na czynność komornika, składając zarzut braku doręczenia informacji o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym i zajęciu majątku dłużnika. Wzór skargi na czynności komornika pobierzesz poniżej:

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

W tym momencie radzę również zapoznać się z treścią art. 767 ustawy kodeks postępowania cywilnego – §1 i 4, w brzmieniu

“§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.”

Jak Pani widzi, skargę należy przesłać na adres komornika, który prowadzi egzekucję. Jeśli komornik nie uwzględnił skargi, przekaże ją do właściwego sądu. W treści skargi warto złożyć wniosek o zwrot zajętych środków.

Na koniec muszę dodać, że skoro nigdy nie otrzymała Pani żadnych dokumentów w przedmiotowej sprawie, być może warto spróbować unieważnić tytuł wykonawczy.

W tym celu należy złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, podnosząc zarzut braku doręczenia odpisu orzeczenia.

Iwona odpowiedział 12 miesięcy temu

Dzień dobry

Dziękuję za odpowiedź, właśnie zastanawiałam się nad złożeniem skargi na czynności komornika, komornik jest z Warszawy ja ze Szczecina, więc sąd właściwy to są w Warszawie, jednak muszę się jeszcze zwrócić do firmy FOR NET o udostępnienie wszelkiej dokumentacji, czyli choćby właściwej faktury z 2009 roku, oraz  ksero tytułu wykonawczego, nie mam żadnej informacji, żadnej sygnatury sprawy, praktycznie nic, z tego co się dowiedziałam od FOR NET tytuł wykonawczy był w 2012 r., nie otrzymałam wtedy jak i później żadnej korespondencji. Tak sprawa jest niezrozumiała i dziwna i chcę ją wyjaśnić, ale niestety muszę skorzystać z usług radcy prawnego

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem
Iwona K.

Twoja odpowiedź

6 + 9 =