EOS KSI – nękanie [wzór skargi do pobrania]

Forum prawneKategoria: WindykacjaEOS KSI – nękanie [wzór skargi do pobrania]
32s4r zapytał 2 lata temu

Witam. Mój problem polega na tym, że firma windykacyjna EOS KSI POLSKA nęka mnie od prawie siedmiu lat, że mam dług, który wynosi około cztery tyś. złotych. Na pytanie i prośbę o udokumentowanie tego zadłużenia w formie umowy z bankiem, na którą się powołują, żadnych dokumentów nie wysłali. Do te pory były telefony i nękanie o szybką spłatę zadłużenia, teraz mam komornika.

9 odpowiedzi
fsd odpowiedział 1 rok temu

Otrzymałam pismo z firmy windykacyjnej EOS dotyczącej rzekomego zadłużenia wobec VPF I Niestandaryzowany Sekuratyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na kwotę 9 550,2 zł, z czego należność główna to 4848,01 zł, odsetki: 3524,97 zł, koszty wierzyciela pierwotnego: 0 zł, Zasadzone koszty postępowania i zastępstwa procesowego 1 177,22 zł, zbywca wierzytelności: ING Bank Śląski S.A. Data cesji zadłużenia: 25.04.2007 r.

Od 16 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii i ze zdziwieniem odebrałam wczoraj pismo od EOS, adresowane na mój brytyjski adres, z wezwaniem do zapłaty rzekomego długu, który ich klient przejął na zasadzie cesji w 2007 roku.

Mój jedyny związek z ING jaki sobie przypominam to krótkotrwałe posiadanie konta w tym banku, zdaje się w roku 1999 czy 2000, niestety nie pamiętam dokładnej daty. Nie przypominam sobie, abym zawierała jakąkolwiek umowę kredytową. A z całą pewnością nigdy nie zawierałam umowy kredytowej z bankiem w Polsce na kwotę niemal 5000 zł.

Pismo to nie zawiera numeru sądowego tytułu wykonawczego, zawiera natomiast informacje, że będą dochodzili zadłużenia zgodnie z brytyjskimi regulacjami, jednocześnie informują mnie, że postępowania sądowego można uniknąć, wyłącznie spłacając całość. Jeżeli nie otrzymają odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni, to przekażą sprawę do dalszych czynności windykacyjnych, w tym czynności terenowych.

Zaznaczę, że słyszę o tym rzekomym zadłużeniu po raz pierwszy, nigdy wcześniej w ciągu niemal 20 lat nie otrzymałam żadnej informacji o jakimkolwiek zadłużeniu w Banku Śląskim. Bardzo proszę o informacje jak do tego podejść?

  1. Jak się dowiedzieć co to za dług?
  2. Jeżeli tak, to jak się dowiedzieć czy rzeczywiście dysponują wyrokiem sądu, o którym nie ma mowy w tym piśmie?
  3. Czy windykacja EOS ma prawo dochodzić przedawnionego długu jeżeli takowy wystąpił?
  4. Czy EOS ma prawo dochodzić rzekomego roszczenia na terenie Wielkiej Brytanii?

Z góry dziękuję za pomoc.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

rzeczywiście sama umowa cesji wierzytelności, na którą powołuje się rzekomy wierzyciel, nie daje mu uprawnień do wszczęcia egzekucji w Wielkiej Brytanii. Aby postępowanie egzekucyjne było możliwe, wierzyciel musi posiadać tytuł wykonawczy. Na takowy się jednak nie powołuje, a co więcej Ty również nie przypominasz sobie o istnieniu nieuregulowanych zobowiązań.

Radzę więc przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty. W treści pisma możesz wskazać, że przeczysz istnieniu zobowiązania. Dalej możesz napisać, że jeśli wierzyciel uważa, że jego wierzytelność jest wymagalna, powinien doręczyć Ci odpis wyroku zasądzającego należność wraz z klauzulą wykonalności na swoją rzecz.

Na koniec zaznacz, że jeśli nie jest w posiadaniu tytułu wykonawczego, domagasz się zaprzestania dalszej windykacji. Możesz również napisać, że w tym momencie nawet jeśli faktycznie doszło do zawarcia cesji wierzytelności z pierwotnym wierzycielem, firma EOS straciła możliwość przymusowej egzekucji, bowiem należność, której zapłaty żąda z całą pewnością uległa przedawnieniu.

Mam nadzieje, że tak przygotowana odpowiedź na wezwanie do zapłaty pomoże i EOS zaniecha dalszego kontaktu.

Natomiast odpowiadając na Twoje pytania:

  1. Aby ustalić, o jakie roszczenie chodzi, należy podjąć kontakt z firmą windykacyjną – uważam jednak, że na tym etapie wystarczy przygotowanie odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, o której pisała wyżej.
  2. Żądanie udostępnienia odpisu wyroku plus postanowienia o klauzuli (tytułu wykonawczego) należy zawrzeć w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty.
  3. Firma windykacyjna ma prawo żądać zapłaty przedawnionego długu, niewiele może jednak zdziałać – przedawnionego roszczenia nie można dochodzić w drodze przymusu (komornik nie przyjmie wniosku egzekucyjnego).
  4. Jeśli EOS posiada tytuł wykonawczy, a dług nie jest przedawniony, będzie mógł zaangażować komornika na terenie Wielkiej Brytanii.

fsd odpowiedział 1 rok temu

Witam, bardzo dziękuję za poprzednią odpowiedź. Czy wysyłając odpowiedź na wezwanie jak poniżej, nieświadomie nie przyczynię się do przerwania biegu przedawnienia?

Moje wątpliwości budzi głównie ostatnie zdanie mojego pisma: “pierwotny wierzyciel” – czy użycie tego sformułowania nie sugeruje, że uznaję jego istnienie?

W odpowiedzi na Państwa wezwanie do zapłaty z dnia 18.03.2021 r., przeczę istnieniu zobowiązania, nie posiadam żadnego zadłużenia w stosunku do banku, a tym bardziej do firmy EOS. Jeżeli wierzyciel uważa, że jego wierzytelność jest wymagalna, powinien doręczyć mi odpis wyroku zasadzającego należność wraz z klauzulą wykonalności na swoją rzecz. Zaznaczam, że jeśli wierzyciel nie jest w posiadaniu tytułu wykonawczego, domagam się zaprzestania dalszej windykacji. W tym momencie nawet jeśli faktycznie doszło do zawarcia cesji wierzytelności z pierwotnym wierzycielem, firma EOS straciła możliwość przymusowej egzekucji, bowiem należność, której zapłaty żąda z całą pewnością uległa przedawnieniu.

Pozdrawiam

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

uważam, że bardzo dobrze poradziłaś sobie z przygotowaniem odpowiedzi na wezwanie do zapłaty. W  treści odpowiedzi zostały zawarte wszelkie niezbędne informacje oraz zarzuty. Dlatego myślę, że bez żadnych obaw możesz doręczyć firmie windykacyjnej przedmiotowe pismo.

Odnosząc się jednak do Twoich wątpliwości co do uznania roszczenia muszę napisać, że Twoje obawy są nieuzasadnione. Z treści pisma wynika, że przeczysz istnieniu zobowiązania i chcesz zakończenia postępowania windykacyjnego.

Od początku wskazujesz, że nie masz długów w żadnym banku i żądasz przedstawienia dokumentów potwierdzających istnienie ewentualnego zobowiązania lub zakończenia działań windykacyjnych.  W moim mniemaniu żaden element pisma nie wskazuje na uznanie długu, czy chęć jego spłaty. Nie ma więc mowy, chociażby o dorozumianym uznaniu roszczenia.

Zwróć uwagę na okoliczność, że aby doszło do uznania roszczenia w treści pisma musiałby znaleźć się zapis, że przyznajesz, iż wierzycielowi przysługuje konkretne roszczenia lub wyrażasz wolę spłaty zobowiązania, ewentualnie składasz wniosek o rozłożenie długu na raty.

Pamiętaj jednak, by przesyłając przedmiotowe pismo firmie windykacyjnej zachować jego odpis. Jeśli odpowiedź na wezwanie będziesz przesyłać listownie zachowaj potwierdzenie nadania. Jeśli drogą elektroniczną zachowaj wysłaną wiadomość.

Beti odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam. W październiku 2003 roku została przeze mnie zerwana umowa z siecią telefoniczną Idea [Orange], która miała zakończyć się w 2004 roku. 30/11/2006 przekazali kwotę mojego zadłużenia 892 zł 29 gr do EOS. Do komornika wpłynął nakaz sądowy 30/12/2010 [od EOS]. 30/08/2021 na moim koncie został zablokowany rachunek na sumę 3555 zł a następnego dnia przelane na konto komornika. Czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy? Od roku 2005-2019 przebywałam w UK wraz z synem, z którym tylko mieszkałam pod adresem w PL. Nigdy nie otrzymałam informacji o zadłużeniu, windykacji, procesie sądowym oraz komorniku.Wszystko to wiem od 30/08/2021 r.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli od 2005 roku nie mieszkała Pani w Polsce, przez co nie miała możliwości wzięcia udziału w sprawie o zapłatę, w tym momencie, należy złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty z 30 grudnia 2010 roku.

Należy jednak nie tracić czasu, bowiem zażalenie na klauzulę wykonalności trzeba złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli Pani o egzekucji dowiedziała się 30 sierpnia 2021 roku, to w poniedziałek 6 września mija termin na złożenie zażalenia.

W tym momencie muszę napisać, że termin zostanie zachowany, jeśli 6 września 2021 roku nada Pani w placówce Poczty Polskiej list polecony do sądu, który wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty.

W treści zażalenia należy wskazać, że od 2005 do 2019 roku przebywała Pani w UK, przez co nie miała wiedzy o toczących się przeciwko niej sprawach, a tym bardziej nie mogła podjąć skutecznej obrony.

Na dowód podnoszonych w zażaleniu okoliczności może Pani załączyć dokumenty potwierdzające, że dopiero w 2019 roku wróciła Pani do kraju.

W dalszej części pisma należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia.

Dodam, że o zażaleniu warto poinformować komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. W treści pisma do komornika należy również złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji do czasu podjęcia przez sąd decyzji w sprawie.

Sebastian odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam, firma Eos z polski znalazła mnie w Wielkiej Brytanii, wysyłają listy na adres SMS i e-maile straszą mnie, że z braku kontaktu pójdą do sądu, co robić w takim wypadku? Nie chce się z nimi kontaktować, bo ten dług jest już przedawniony i jest po terminie – minęło ponad 6 lat. Proszę o pomoc ciężko jest znaleźć prawnika w UK, który się zajmuje takimi sprawami.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

uważam, że jeśli dług jest przedawniony, należy podjąć kontakt z wierzycielem, żądając przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagalność roszczenia.

Jeżeli firma windykacyjna kontaktuje się z Tobą mailowo, to możesz spróbować odpowiedzieć w ten sam sposób. W treści pisma możesz przeczyć istnieniu roszczenia i dla jego ewentualnego potwierdzenia żądać przesłania dokumentów świadczących o istnieniu i wymagalności długu.

Jeśli otrzymasz wiadomość zwrotną, ale bez potwierdzenia wymagalności roszczenia zasadne będzie przygotowanie jeszcze jednej wiadomości – tym razem z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających przerwanie biegu terminu przedawnienia.

W kolejnym czasie, jeśli firma EOS nie potwierdzi, że roszczenie nie przedawniło się i nadal będzie nękać Cię wezwaniami do zapłaty, trzeba będzie podnieść zarzut przedawnienia roszczenia i żądać zaniechania dalszej windykacji pod rygorem zgłoszenia odpowiednim instytucjom, wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

zadanie-zaprzestania-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

W tym miejscu wyjaśnię, że sprawa jest tak prosta, że nie warto angażować w nią prawnika. Warto jednak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty, przynajmniej po to, by zahamować napływ kolejnych wezwań.

Natomiast na koniec chcę wyjaśnić, że jeśli dług jest faktycznie przedawniony, to wierzyciel nie ma żadnych narzędzi, by go od Ciebie wyegzekwować, dlatego na spokojnie podejmij korespondencję z firmą EOS – najpierw żądając dokumentów potwierdzających istnienia roszczenia, a następny jego wymagalność.

Sebik odpowiedział 11 miesięcy temu

Powołują się na firmę w Wielkiej Brytanii

Szanowny Panie, Re: Nasz Klient: EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny ; 12 121,44 PLN EOS KSI Polska Sp. z o. o. działając w imieniu aktualnego wierzyciela, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wzywa Pana do zapłaty należności w wysokości 12 121,44 PLN wraz z należnymi odsetkami. Zwracam się do Pana z wezwaniem o zapłatę, zgodnie z regulacją Pre-Action Conduct Practice Direction.

Informacje dotyczące procedury można znaleźć na stronie http://www.justice.gov.uk Zgodnie z regulacją Pre-Action Conduct Practice Direction przysługuje Panu prawo do wyjaśnienia przyczyny nieuregulowania należności w terminie 14 dni kalendarzowych. Proszę o przesłanie wyjaśnienia na piśmie lub kontakt telefoniczny pod numerem: + 44 (0)7956 352 635.

W tytule wskazując numer referencyjny sprawy, na który należy się powołać. Proszę przygotować dokument, na podstawie którego zostanie przeprowadzona identyfikacja Pana danych osobowych. Postępowania sądowego można uniknąć wyłącznie w wypadku zapłaty pełnej sumy dochodzonych należności. Poniżej dane do przelewu na konto Wierzyciela: Numer konta bankowego: PL 36 1140 1078 0000 4492 3800 1015 Swift: BREX PL PW Tytuł przelewu (proszę wpisać w tytule przelewu numer referencyjny: 28169981, SEBASTIAN S.).

Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty nadania pisma, to do prawa Wierzyciela przysługuje przekazanie przedmiotowej sprawy do dalszych czynności windykacyjnych, w tym czynności terenowych. Ponadto, postępowanie sądowo-egzekucyjne może niekorzystnie wpłynąć na ocenę Pana zdolności kredytowej, a także spowodować szereg innych negatywnych konsekwencji prawnych.

Kontaktuje się w związku brakiem odpowiedzi na pismo nadane dnia 06.08.2021 r., podstawa prawna wskazana w piśmie).

Proszę o kontakt zwrotny, szczegółowe dane teleadresowe Wierzyciela:
EOS KSI Polska Spółka z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warsaw, Poland
Phone: +48 515 815 515/  kontakt@eos-ksi.pl