Gdzie zaskarżyć opis i oszacowanie nieruchomości?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaGdzie zaskarżyć opis i oszacowanie nieruchomości?
Aszczi69 zapytał 3 lata temu

Witam. Będę składać sprzeciw od opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej i rolnej. Do kogo tytułować pismo? Do sądu czy do komornika? Czy mogę wymienić pominięte wyposażenia domu, modernizacje budynków? Jutro muszę wysłać, gdyż mija 14 dni od daty zakończenia opisu i oszacowania. W zabudowaniach wpisane mam 6 budynków gdzie na podwórku stoi 5… jak napisać skargę na opis i oszacowanie nieruchomości? Proszę o pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę napisać, iż zachęcam Cię do zapoznania się z przepisami traktującymi o egzekucji z nieruchomości. To, co na chwilę obecną najbardziej będzie Cię interesować, przeczytasz w art. 947 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.

Jednakże od siebie dla rozjaśnienia sprawy napiszę, że zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły.

W oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację.

Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw.

A także a każdą nieruchomość stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub prowadzony jest dla niej odrębny zbiór dokumentów.

Z uwagi na powyższe, jeśli uważasz, że w oszacowaniu zostały pominięte istotne elementy wyposażenia, czy doposażenia nieruchomości, które mogą mieć wpływ na wartość całości, jest to okoliczność, która może stanowić podstawę skargi na opis i oszacowanie, wzór skargi na opis i oszacowanie nieruchomości pobierzesz poniżej:

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Kolejne okoliczności, które można podnieść w skardze, to niedokładne zebranie przez komornika informacji, które miały wpływ na określenie wartości nieruchomości oraz brak staranności biegłego rzeczoznawcy w sporządzaniu dokumentu poprzez wpisanie sześciu budynków, kiedy zajęta nieruchomość w rzeczywistości zabudowana jest jedynie pięcioma budynkami.

Musisz jednak pamiętać, że dla uwzględnienia skargi potrzebne są fakty, a nie tylko wolne wywody, dlatego przygotowując skargę, musisz starać się wykazać, że prawidłowo oszacowania nieruchomość z uwzględnieniem wszelkich ulepszeń przedstawia znacznie wyższą wartość, niż ta określona przez biegłego rzeczoznawcy.

Dobrze zrobisz, jeśli zrealizujesz swój plan i w skardze wymienisz wyposażenie domu oraz inne części składowe lub przynależności, które mają wpływ na wartość całości. Możesz również stworzyć wyliczenie poniesionych kosztów.

Na koniec dodam, że skargę składa się bezpośrednio do komornika – adresatem skargi na opis i oszacowanie nieruchomości będzie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne.