Grzywna od komornika – jak się odwołać?

Forum prawneKategoria: KomornikGrzywna od komornika – jak się odwołać?
dew34 zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, komornik wymierzył grzywnę, bo jako trzeciodłużnik nie były przekazywane komornikowi zajęte wierzytelności z tego powodu, że Urząd Skarbowy również zajął tę samą wierzytelność i tam były przekazywane pieniądze. Jak napisać pismo odwoławcze, aby komornik uchylił grzywnę? Czy może to być pismo odwoławcze do Komornika, czy pismo procesowe do Sądu Rejonowego?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny, zgodnie z pouczeniem, jakie zostało Ci doręczone wraz z opisem orzeczenia.

Niemniej jeśli uważasz, że istnieje szansa na znalezienie porozumienia z komornikiem, ponieważ racja jest po Twojej stronie, możesz podjąć z nim kontakt, prezentując swoje stanowisko.

Natomiast jeśli komornik nie uchyli postanowienia o ukaraniu grzywną, należy złożyć skargę do sądu, pamiętając o obowiązujących terminach, po których upływie skarga zostanie przez sąd odrzucona bez merytorycznego zbadania sprawy.

Co do samej skargi, to powinna ona zostać złożona w terminie tygodnia od dnia odebrania postanowienia o ukaraniu grzywną. Skargę składa się do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik. W treści skargi należy odeprzeć zarzuty niewykonania nałożonych przez komornika obowiązków.

W tym miejscu wyjaśnię, że nawet jeśli potrącenie nie mogło zostać dokonane na poczet egzekucji prowadzonej przez komornika, bowiem wierzytelność zajął wcześniej Urząd Skarbowy, Twoim obowiązkiem było poinformowanie o tym fakcie komornika.

Kolejnym obowiązkiem było udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zadane przez komornika pytania. Jeśli obowiązki te nie zostały wykonane, Twoja skarga zostanie oddalona, pomimo że potrąceń i tak nie dało się przeprowadzić.

Z uwagi na powyższe, uważam, że przed złożeniem skargi i poniesieniem kosztów sądowych (opłata od skargi na komornika) warto przeanalizować, czy jedynym „zaniechaniem” z Twojej strony było nieprzelanie komornikowi zajętych wierzytelności.

Natomiast jeśli skarga jest zasadna i racja jest po Twojej stronie, warto skorzystać z możliwości uzyskania zniesienia grzywny.

W takiej sytuacji do skargi dołączyć należy potwierdzenie złożenia wyjaśnień  komornikowi, o których pisałam wyżej (jeśli takie obowiązki zostały na Ciebie nałożone), potwierdzenie zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikowi przez Urząd Skarbowy oraz dokumenty potwierdzające przekazanie pieniędzy fiskusowi.