Ile zabrać może komornik z macierzyńskiego, 500+ i alimentów?

Kategoria: KomornikIle zabrać może komornik z macierzyńskiego, 500+ i alimentów?
r24 zapytał 5 miesięcy temu

Witam, chciałabym wiedzieć dokładnie jaka jest wolna kwota od zajęć komorniczych? Obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim z ZUS w kwocie 1000 zł, mam 500+ i alimenty, to cały mój dochód. Komornik pobierał mi różne kwoty np. 1384.25 czy to zgodne z przepisami. Różne kwoty pozostawiał po egzekucji. Bądź jak miałam wyrównania z ZUS macierzyńskiego, pobrał mi w jednym miesiącu dwa razy po 1354.23 zł.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

na początku muszę uprzedzić, że odniosę się jedynie od kwot wolnych od zajęcia, tych składników majątku, które Cię interesują.

Zatem odpowiadając na Twoje pytania, muszę napisać, że komornik nie ma prawa dokonać zajęcia świadczenia 500 plus oraz alimentów. I z pewnością jeśli doszło do blokady rachunku bankowego bank zwiększył wolne saldo o zasiłek 500 plus – to dzieje się z urzędu/automatycznie.

Dla wyjaśnienia napiszę, że jeśli kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z konta bankowego na 2021 roku wynosi 2 100 zł, to w Twoim przypadku bank do wolnego salda dodał jeszcze 500 zł, dając Ci możliwość wykonywania obrotów na rachunku na kwotę 2 600 zł miesięcznie.

Dodatkowo wolne od zajęcia są alimenty na dziecko. Jeśli jednak alimenty przekazywane są na zajęte konto, bank zwolni je, zwiększając kwotę wolną od zajęcia, tylko na wniosek posiadacza rachunku. Dlatego, aby zwiększyć saldo wolne od zajęcia, należy podjąć kontakt z bankiem oraz wskazać, że na zajęte konto wpływają alimenty.

Następnie należy dostarczyć do banku odpis wyroku alimentacyjnego lub ugody alimentacyjnej zatwierdzonej przez sąd. Po dopełnieniu formalności z bankiem Twoje saldo z kwoty 2 600 zł powinno zostać zwiększone o kwotę alimentów.

Odnośnie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS to niestety stosujemy tu przepisy ustawy rentowej, co przekłada się na okoliczność, że zajęciu podlega do 25% świadczenia. Przy wyrównaniu zasiłku ZUS powinien potrącić i przekazać komornikowi kwotę odpowiadającą maksymalnie 25% świadczenia pomnożoną przez liczbę miesięcy za które wypłacono wyrównanie.

W tym miejscu wskazać należy, że potrącenia dokonuje ZUS nie zaś komornik, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości należy podjąć kontakt z ZUSem i tam pytać o szczegóły zajęcia. Jeśli okaże się, że doszło do nieprawidłowości, należy złożyć wniosek do komornika o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych kwot (wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej) – zarówno przez ZUS, jak i z konta bankowego.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Warto przeczytać: Jak napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy

Dodam również, że jeśli na zajęte przez komornika konto wpływają jedynie „dochody” wyłączone spod zajęcia, czyli świadczenie 500 plus, alimenty na dziecko oraz potrącony już przez ZUS zasiłek macierzyński, warto zwrócić się do komornika z wnioskiem o zdjęcie blokady z konta bankowego.

Beata odpowiedział 5 miesięcy temu

Samotna matka, wpływa na konto bankowe: 1000 (2 razy po 500+), 156 zł zasiłek z OPS, 465 zł również zasiłek z OPS, 445 zł alimenty na dziecko, niepotwierdzone w banku wyrokiem sądu, gdyż nie wiedziałam o tym, 1000 zasiłek macierzyński z ZUS i w tym momencie zostaje zabrane z konta bankowego ING na rzecz komornika kwota 1387,89 zł. Czy to jest zgodne z prawem?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

z podanych informacji wynika pewna nieprawidłowość – jeśli zajęcie zostało dokonane na przestrzeni jednego miesiąca, to kwota zablokowana przez bank na rzecz komornika jest za wysoka.

Z mojego wyliczenia wychodzi bowiem, że bank nie powinien w ogóle blokować salda. Przede wszystkim kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego przy długach innych niż alimentacyjne wynosi 2 100 zł miesięcznie.

Dodatkowo powinna ona zostać automatycznie zwiększona o świadczenie 500 zł i zasiłki z Opieki Społecznej. Zatem po dodaniu świadczeń na dzieci do wolnego salda bank powinien pozostawić w Twojej dyspozycji saldo w wysokości 3 721 zł. Powyższe wynika z wyliczenia:

wpływy wolne od zajęcia- 500 zł + 500 zł + 156 zł + 465 zł = 1 621 zł

zwiększone automatycznie przez bank saldo 1 621 zł + 2 100 zł = 3 721 zł

Zatem nawet jeśli alimenty na dziecko w kwocie 445 zł miesięcznie nie zostały zgłoszone do banku i zasiłek z ZUS np. przez nieuwagę nie został objęty ochronie, bank nie powinien zablokować Twoich środków.

W związku z powyższym zachęcam Cię do wykonania telefonu do banku celem złożenia reklamacji do blokady środków. W rozmowie z pracownikiem banku powołaj się na ochronę przed egzekucją świadczeń społecznych oraz kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego w kwocie 2 100 zł miesięcznie.

Mam nadzieje, że w ten sposób uda Ci się rozwiązać problem. Jeśli jednak pieniądze już trafiły do komornika, a Ty będziesz chciała je odzyskać, zasadne będzie skierowanie do niego pisma z wnioskiem o zwrot niesłusznie potrąconych kwot.

Racja po stronie banku może być jednak jeśli Twoje długi pochodzą z nieuregulowanych alimentów. Niemniej jednak nawet jeśli tak właśnie jest, to również można objąć ochroną część potrąconych środków – alimenty alimenty na dziecko i część zasiłku macierzyńskiego (40%).

Twoja odpowiedź