Jak napisać wniosek o dokonania ponownej wyceny nieruchomości?

Forum prawneKategoria: KomornikJak napisać wniosek o dokonania ponownej wyceny nieruchomości?
Mieczysław zapytał 11 miesięcy temu

Ile dni od ogłoszenia licytacji nieruchomości ma wierzyciel, aby złożyć wniosek o dokonania ponownej wyceny nieruchomości? Czy każdy wierzyciel musi być listownie zawiadomiony o licytacji nieruchomości? Czy komornik może tylko obwieścić ogłoszenie o licytacji nieruchomości w Sądzie i nie wysyłać listownie powiadomienia do każdego wierzyciela? Jestem wierzycielem i chcę ponownej wyceny nieruchomości, bo obecna wycena jest zaniżona. Pozdrawiam.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,
na wstępie pragnę wyjaśnić, że wierzyciel jest stroną postępowania egzekucyjnego.
Powyższe przekłada się na okoliczność, że ma szereg praw i obowiązków. Między innymi wierzyciel może brać czynny udział w postępowaniu – ma prawo składać wnioski i zapytania, zaskarżać postanowienia komornika w tym wycenę nieruchomości, skarżyć czynności komornika i jego zaniechania, a także przeglądać akta sprawy.
Co więcej, wierzyciel powinien zostać poinformowany przez komornika o kolejnych etapach postępowania, w tym licytacji nieruchomości.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi normami wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości wymaga złożenia wniosku przez wierzyciela, a komornik sądowy nie jest uprawniony do wyznaczenia licytacji z urzędu.
Zatem, aby komornik wyznaczył termin licytacji, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek. Natomiast brak przedmiotowego wniosku w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się opisu i oszacowania nieruchomości skutkować będzie umorzeniem z urzędu postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
Natomiast co do samej wyceny, to wierzyciel ma prawo złożyć zaskarżenie na opis i oszacowanie nieruchomości. Termin na złożenie skargi wynosi dwa tygodnie od zakończenia czynności.
Jednakże zgodnie z art. 951 kpc:

“ Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.”

Wzór skargi na opis i oszacowanie nieruchomości pobierzesz poniżej:
Skarga na opis i oszacowanie wzór

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór


W tym przypadku ustawodawca nie wskazał żadnego terminu, zastrzegając jedynie obowiązek zaistnienia odpowiednich przesłanek w postaci zmiany stanu nieruchomości.
Zatem dla podsumowania mogę napisać, że jeśli nie otrzymałeś od komornika informacji o terminie licytacji, to być może nie została ona wyznaczona. Kwestię tę można sprawdzić, wykonując telefon do kancelarii komornika. Jeżeli okaże się, że komornik pominął Cię w toku postępowania, możesz złożyć skargę. Podobnie na wycenę nieruchomość wierzycielowi przysługuje skarga.

Twoja odpowiedź

5 + 17 =