Jak sprawdzić czemu nie otrzymałam całego zwrotu z podatku?

Forum prawneKategoria: RóżneJak sprawdzić czemu nie otrzymałam całego zwrotu z podatku?
d/f/ zapytał 2 lata temu

Jak sprawdzić czemu nie otrzymałam całego zwrotu z podatku? Dostaliśmy zwrot z podatku, ale kwota się nie zgadza z tym co mieliśmy do zwrotu – nie wiem, czy zostało zajęte przez komornika, jeżeli nie otrzymałam żadnego pisma?

Byłam zadłużona, ale wpłacałam pieniądze i myślę, że wszystko już spłacone, ale dostałam żadnego potwierdzenia, że jest wszystko spłacone ani żadnego powiadomienia, że mam coś do spłaty jak to sprawdzić, dlaczego nie dostaliśmy całego zwrotu podatku.

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

w pierwszej kolejności odniosę się do możliwości zajęcia nadpłaty z podatku. Otóż zwrot może zostać zajęty zarówno na poczet postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, jak i w toku postępowania egzekucyjnego w administracji związanego m.in. z egzekucją nieuregulowanego abonamentu radiowo-telewizyjnego, czy opłaty za wywóz śmierci. Trzeba również pamiętać, że zajęcie może dotyczyć nieuregulowanych mandatów.

W każdym jednak przypadku dłużnik jest informowany o zajęciu. Trzeba jednak pamiętać, że przy egzekucji komorniczej zajęcie nadpłaty z podatku dochodowego następuje jako jedna z pierwszych czynności egzekucyjnych, a zajęcie może trwać nawet wiele lat – do czasu aż komornik cofnie zajęcie.

W Twoim przypadku komornik mógł w przeszłość zająć zwrot z podatku, a informacje o tym zawarł w pierwszej korespondencji. Niemniej US i tak powinien niebawem poinformować Cię o potrąceniu, przesyłając listownie informacje o wysokości potrącenia wraz z sygnaturą sprawy egzekucyjnej.

Piszesz jednak, że nie jesteś pewna, czy zajęcie dotyczyło wcześniejszego postępowania komorniczego.

Z uwagi na powyższe radzę wykonać telefon do US celem rozpytania w sprawie. Możesz również zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Na stronie udostępnionej przez Ministerstwo Skarbowego znajdziesz wszelkie informacje na swój temat przetwarzane przez fiskus.

Na koniec muszę jeszcze odnieść się do wspomnianych przez Ciebie postępowań egzekucyjnych. Piszesz, że nie wiesz co się dzieje w sprawach, wspominasz jednak, że nie otrzymałaś żadnych pism kończących sprawy.

Z uwagi na powyższe warto ustalić, czy sprawy zostały zakończone, a jeśli nie to jakie kwoty pozostają do spłaty. Zaznaczę, że kończąc postępowanie komornik wydaje postanowienie, które doręcza dłużnikowi.

sa32 odpowiedział 2 lata temu

Witam, odebrałem dziś zawiadomienie o zajęciu wierzytelności przez ZUS. Zajęcie zostało zrobione za zwrot z podatku za rok 2021. Dodam tylko, że dług, który jest długiem moim, powstałym przed zawarciem związku małżeńskiego. Rozliczałem się razem z żoną. Żona nie pracuje, mamy 3 dzieci. Zwrot powstał z ulgi prorodzinnej. W piśmie wzywa się mnie jako dłużnika do złożenia oświadczenia czy uznaje zajęcie wierzytelności, czy też nie. Jeżeli nie to, w jaki sposób mogę to uzasadnić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności wyjaśnię, że niestety nadpłata z podatku, tak samo jak ulga prorodzinna podlega zajęciu na poczet egzekucji komorniczej i administracyjnej.

Dodatkowo bez względu na to, czy dłużnikiem jest jeden małżonek, czy oboje ulga może zostać zajęta w pełnej kwocie.

Takie stanowisko jest już od lat prezentowane i zostało potwierdzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie II FSK 430/18, w którym wskazano:

Skoro nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada rozliczającym się wspólnie obojgu małżonkom solidarnie i każde z nich może żądać jej zwrotu, to można również z tego świadczenia egzekwować dług każdego z tych małżonków.

Dodam, że w Państwa przypadku żona nie jest uprawniona do żądania zwrotu podatku przy zastosowaniu ulgi prorodzinnej, jest bowiem osobą bezrobotną.

Natomiast wspólne rozliczenie w Państwa przypadku wynika jedynie z faktu, że uzyskuje Pan wyższą ulgę, rozliczając się wspólnie z bezrobotną żoną. Z uwagi na powyższe zarzut bezprawności zajęcia będzie chybiony.