Jak usunąć wpis z Księgi Wieczystej o zadłużeniu?

Forum prawneKategoria: RóżneJak usunąć wpis z Księgi Wieczystej o zadłużeniu?
AvatarKatarzyna zapytał 2 miesiące temu

Dzień dobry, zmarła moja mama i załatwiamy sprzedaż domu i w księgach wieczystych widnieje zapis, że dom został zajęty przez urząd skarbowy za długi taty w latach 90.

Rozmawiając z tatem twierdzi, że te długi zostały umorzone przez sąd, ale on nie ma tego wyroku, gdyż nie mieszkał już pod tamtym adresem, a wpis w KW nadal widnieje.

Jaka jest szansa, żebym ja jako córka dowiedziała się coś w tej sprawie, bo ojca nie mogę się doprosić, żeby zadzwonił do urzędu. Jak usunąć wpis o zadłużeniu w księdze wieczystej?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

jeśli tata nie chce sam zająć się sprawami uregulowania wpisów w księdze wieczystej, można posłużyć się odpowiednio przygotowanym pełnomocnictwem. Jesteś córką strony postępowania, dlatego posiadając pełnomocnictwo od ojca, będziesz mogła otrzymać zarówno niezbędne informacje w Urzędzie Skarbowym, jak i reprezentować ojca w ewentualnym postępowaniu przed sądem.

Należy przygotować dwa pełnomocnictwa. Pierwsze do reprezentowania ojca przed Urzędem Skarbowym. Drugie do reprezentowania ojca przed Sądem w przypadku złożenia wniosku o usunięcie wpisu z księgi wieczystej.

W pierwszej kolejności, powołując się na pełnomocnictwo od ojca, zasadne będzie podjęcie kontaktu z fiskusem celem rozwiania wątpliwości co do samej zasadności wpisu. Należy ustalić, dlaczego obciążenie w księdze wieczystej widnieje nadal – być może ani dłużnik, w tym przypadku Twój ojciec, ani Urząd Skarbowy, jako wierzyciel nie złożył wniosku o wykreślenie wpisu z KW.

Jeśli Urząd Skarbowy potwierdzi okoliczności podnoszone przez ojca, zasadne będzie złożenie wniosku o usunięcie wpisu z KW. Ten należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych, który prowadzi KW dla przedmiotowej nieruchomości.

We wniosku należy powołać się na odpowiednie orzeczenie lub decyzję administracyjną – być może Urząd Skarbowy będzie w jego posiadaniu lub poda Ci, chociażby sygnaturę akt sprawy.

Jeśli potwierdzisz wygaśnięcie zobowiązania po stronie ojca, nie będziesz miała też żadnych trudności w dalszych krokach związanych z wyczyszczeniem księgi wieczystej i przygotowaniem dalszych formalności związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź