Jak wierzyciel może zrezygnować ze ściągania odsetek od dłużnika?

Kategoria: KomornikJak wierzyciel może zrezygnować ze ściągania odsetek od dłużnika?
Figura9 zapytał 5 miesięcy temu

Jak wierzyciel może zrezygnować z dalszego pobierania od dłużnika odsetek przez komornika? Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu nierozliczenia się w terminie z podziału majątku, miał zapłacić wierzycielowi należność główną plus odsetki za nieterminową spłatę. Komornik ze sprzedaży nieruchomości uzyskał kwotę główną i część odsetek i dalej ściąga od dłużnika odsetki.

Mimo że została jeszcze dość duża kwota odsetek do spłacenia, wierzyciel ze względu na trudną sytuację dłużnika chce odstąpić od dalszej spłaty. Jak może to zrobić i z jakimi kosztami musi się liczyć. Postępowanie egzekucyjne rozpoczęło się w 2016 roku.

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w postępowaniu egzekucyjnym ważne jest to, że wierzyciel może kreować jego przebieg.

Dlatego jeśli strony postępowania – dłużnik i wierzyciel, doszły do porozumienia postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone na wniosek wierzyciela bez względu na to jaka kwota została do ściągnięcia przez komornika.

Niemniej jednak wraz z umorzeniem postępowania komornik wydaje postanowienie o rozliczeniu egzekucji oraz nalicza koszty komornicze. Zazwyczaj przy umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela, komornik nalicza opłatę w wysokości 5% pozostałej do ściągnięcia kwoty i tak też może być w Państwa sprawie – po umorzeniu postępowania egzekucyjnego komornik wyda postanowienie o nałożeniu na wierzyciela opłaty w wysokości 5% nieuregulowanej sumy.

Radzę jednak potwierdzić tę okoliczność, kontaktując się z kancelarią komornika. Państwa sprawa dotyczyła bowiem egzekucji z nieruchomości, przez co mogły powstać jeszcze inne koszty.

Okoliczność tę należy potwierdzić przed złożeniem wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Jestem przekonana, że wyliczenie opłaty będzie możliwe również telefonicznie. Dlatego bez względu na to, czy telefon do kancelarii wykona dłużnik czy wierzyciel komornik powinien udzielić informacji.

Bogumiła odpowiedział 5 miesięcy temu

Uważam to za niesprawiedliwe. Nie dość że wierzyciel rezygnuje z części spłaty, to na dodatek wpada w dodatkowe koszty. Czy nie ma  innej  metody odstąpienia od egzekucji nie wiążącej  się z dodatkowymi kosztami. Czy wierzyciel do końca życia ma ściągać odsetki z dłużnika? A jeszcze może to się wiąże z dodatkowymi podatkami?

Twoja odpowiedź