Kilku komorników a wyjazd za granicę

Kategoria: KomornikKilku komorników a wyjazd za granicę
Jomi zapytał 6 miesięcy temu

Niestety stało się, jak się stało i mam kilku komorników. Z pensji mam pobieraną część wypłaty, która trafia na konto komornika. Konto bankowe też mam zajęte, oczywiście zostaje tam przelewana kwota wolna od zajęcia.

Mam ratę, opłatę za mieszkanie i inne rachunki i nie mam zbyt dużego pola popisu, żeby wpłacać coś więcej. Na dodatkową pracę nie ma co liczyć. Chce wyjechać za granicę, by móc wpłacać większe “raty” dla komornika.

Moje pytanie brzmi. Czy lepiej odezwać się do każdego z nich i poprosić o raty i poinformować o wyjeździe za granicę, czy najpierw spłacić jednego komornika, jak spłacę to kolejnego itd. Nie chce uciekać tylko wyjechać za granicę, by spłacić zadłużenie.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

oczywiście egzekucja komornicza nie może ograniczać Cię w realizacji planów związanych z wyjazdem za granicę.

Niemniej jednak musisz pamiętać o obowiązku, jaki nakłada na Ciebie art. 761 § 3 kpc., zgodnie z którym:

“Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji”.

Zatem przed wyjazdem za granicę należy wystosować pismo do każdego z komorników prowadzących postępowania egzekucyjne z informacją, że zmieniasz miejsce pobytu.

Rozsądnym będzie również wskazanie adresu lub osoby do doręczeń korespondencji komorniczej w kraju – może to być Twój obecny adres jeśli przebywa pod nim osoba, która odbierze korespondencję kierowaną do Ciebie.

Natomiast co do samej spłaty to nie masz obowiązku regulować tych kwestii z komornikiem czy wierzycielami. Dopiero po uzyskaniu dochodu możesz stworzyć plan spłaty i zacząć go realizować.

Muszę jednak dodać, że jeśli poszczególne egzekucje nie będą skuteczne, to komornicy powinni zacząć umarzać postępowania jako nieskuteczne. Umorzone postępowania egzekucyjne dają szanse na znalezienie porozumienia bezpośrednio z wierzycielami.

Dlatego należy rozważyć możliwość spłaty poszczególnych zadłużeń (po kolei) z pominięciem komorników, najlepiej po umorzeniu przez nich postępowań egzekucyjnych i zawarciu porozumień z wierzycielami (być może uda Ci się wtedy uzyskać umorzenie części kosztów).

Poniżej zamieszczam wzór ugody dłużnik wierzyciel:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Powodzenia!

Twoja odpowiedź