Mam dwa zajęcia komornicze w jednej i tej samej sprawie

Forum prawneKategoria: KomornikMam dwa zajęcia komornicze w jednej i tej samej sprawie
AvatarUlakal B. zapytał 7 miesięcy temu

Nie spłaciłam długu wobec Cyfrowego Polsatu w terminie, termin wymagalności faktur minął 25.07.2014. Dnia 14.12.215 dług został sprzedany Debt Trading Partners i 3.06.2016 dostałam nakaz zapłaty od e-sądu w Lublinie.

Dnia 18.08.2016 komornik sądowy Anna Owczarek zajęła konto bankowe, a 18.11.2018 z konta bankowego bank wpłacił komornikowi 262 zł z zasadzonej kwoty 921 zł plus koszty oczywiście.

Następnie 8.06.2017 Komornik Anna Owczarek przysłała postanowienie o umorzeniu długu wobec bezskuteczności egzekucji, jednocześnie nie zostało zdjęte zajęcie na koncie bankowym. Cały czas firma windykacyjna Pra Group nadal przysyłała pisma o zapłatę.

3.08.2020 odebrałam pismo od kolejnego komornika p. Kamila Pabich o tym, że zajął mi koto bankowe w tej samej sprawie, z dodatkowym pismem o wykazanie majątku.

Co mam o tym sadzić, o dwóch zajęciach na koncie w tej samej sprawie jak się do tego odnieść i kiedy ew jest przedawnienie tego długu.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

przede wszystkim pierwsze postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Panią Komornik Owczarek zostało prawomocnie zakończone z uwagi na bezskuteczność egzekucji, dlatego zajęcie konta jest nieaktualne, a ktoś w kancelarii zapomniał o zdjęciu blokady.

To, co należy zrobić, w tym momencie to podjąć kontakt z bankiem – jeśli jest Pani w posiadaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub kontakt z kancelarią komorniczą.

Myślę, że wystarczy wysłanie zwykłego maila do Pani komornik z żądaniem zdjęcia zajęcia na rachunku bankowym po umorzeniu egzekucji (należy wskazać sygnaturę akt sprawy). Blokada powinna zniknąć na dniach.

Odnośnie drugiego zajęcia, to tu już niewiele można zrobić. Nie kwestionuje Pani długu, dlatego należy albo go spłacić, albo liczyć na kolejne umorzenia na skutek bezskuteczności egzekucji.

Musi Pani jednak wywiązać się z nałożonych przez komornika zobowiązań i odesłać wykaz majątku, w przeciwnym razie narazi się Pani na karę grzywny.

Natomiast w kwestii przedawnienia roszczenia, to nie ma Pani, o czym w tym momencie myśleć. Wierzyciel, składając kolejny wniosek egzekucyjny, przerwał bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Po zakończeniu egzekucji, jeśli dług nie będzie spłacony, znów zacznie biec sześcioletni termin przedawnienia.

Musi jednak Pani wiedzieć, że każda kolejna egzekucji przerywa przedawnienie, które biegnie na nowo (okresów pomiędzy egzekucjami nie sumuje się).

W stosunku do roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądowym stosuje się obecnie sześcioletni termin przedawnienia.

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź