Niedotrzymanie terminu przeniesienia własności przez dewelopera – odszkodowanie

Forum prawneKategoria: RóżneNiedotrzymanie terminu przeniesienia własności przez dewelopera – odszkodowanie
WDE3 zapytał 2 lata temu

W umowie deweloperskiej, którą zawarłam, został wyznaczony termin przeniesienia własności na dzień 31.12.2020. Deweloper nie dotrzymał terminu przeniesienia własności. Lokal mieszkalny – termin przeniesienia 14.05.2021 garażu 11.08.2021. Niestety w umowie deweloperskiej istnieje zapis: “Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umową nie zastrzegają żadnych odsetek umownych oraz kar umownych” Czy mogę w takiej sytuacji dociekać swoich praw za nadpłacone ubezpieczenie pomostowe w ramach np. odszkodowania od dewelopera?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że wyłączenie w umowie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania od dewelopera na zasadach ogólnych. W tym przypadku jednak postępowanie odszkodowawcze może być nieco bardziej skomplikowane.

Chodzi o to, że jeśli deweloper nie uzna roszczenia nabywcy lokalu o wypłatę odszkodowania, ten będzie zmuszony wystąpić na drogę postępowania sądowego, a w toku procesu wykazać poniesienie szkody i jej wysokość.

Dodam jednak, że w Twoim przypadku wysokość szkody nie jest trudna do ustalenia. Wystarczy, że przedstawisz odpowiednie wyliczenie z banku.

Pamiętaj jednak, że przed każdym sporem sądowym należy starać się załatwić sprawę polubownie. W tym celu należy wysłać do dewelopera wezwanie do wypłaty odszkodowania. Jeśli to nie zostanie uznane, kolejnym krokiem powinno być doręczenie deweloperowi przedsądowego wezwania do wypłaty odszkodowania.

I dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego do wypłaty terminu, możliwe będzie złożenie pozwu o zapłatę do sądu. Sprawa sądowa może odbyć się w postępowaniu upominawczym.

Dlatego jeśli chcesz oszczędzić sobie wydatków i uzyskać w miarę szybko nakaz zapłaty warto złożyć pozew w postępowaniu upominawczym.

Na koniec chcę wskazać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w którym orzeczono, że  umowne wyłączenie kar umownych stanowi naruszenie interesów nabywcy, gdyż pozostawia mu jedynie uciążliwą dowodowo i często bardziej długotrwałą drogę dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Jest to argument, który można użyć w kontakcie z deweloperem, żądając np. sporządzenie aneksu do umowy zastrzegającego możliwość dochodzenia wypłaty kary umownej.