Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli – jak odzyskać pieniądze?

Kategoria: KomornikOddalenie wniosku o nadanie klauzuli – jak odzyskać pieniądze?
Energia K. zapytał 1 rok temu

Sąd nadał klauzulę wykonalności na wyroku 1999 roku, komornik wszczął egzekucję z emerytury i konta bankowego. Po moim zaskarżeniu sąd wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Złożyłem wniosek o natychmiastowy zwrot zabranych kwot. Minął tydzień, ale komornik milczy. Jakie dalsze kroki?

Nadmieniam, że wcześniej wywalczyłem postanowienie sądu zabezpieczenie wyegzekwowanych kwot do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Proszę o szybką odpowiedź!

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

podjął Pan właściwe działania – czyli zaskarżył postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedawniony wyrok oraz zabezpieczył przekazanie wierzycielowi nienależnie wyegzekwowanych przez komornika kwot.

Zatem pieniądze z potrąceń z emerytury oraz rachunku bankowego powinny nadal znajdować się na koncie komornika lub rachunku depozytowym, jeśli tak orzekł sąd w postanowieniu zabezpieczającym.

Powyższe powinno skutkować tym, że otrzyma Pan szybki zwrot środków potrąconych przez komornika. Niemniej jednak ustawa nie narzuca na komornika żadnego terminu, w którym powinien rozliczyć postępowanie.

Zwrot pieniążków powinien, jednak nastąpić w normalnym toku pracy komornika.

Wydaje się zatem, że nawet najbardziej zapracowany komornik w przeciągu tygodnia od otrzymania wniosku powinien znaleźć czas, by dokonać zwrotu.

Jeśli tak się nie stało, radzę podjąć kontakt z komornikiem, tym razem telefoniczny, próbując ustalić, kiedy nastąpi zwrot pieniędzy.

Jeżeli nie otrzyma Pan odpowiedzi, zostanie zbyty lub potraktowany w sposób mało uprzejmy, warto rozważyć złożenie skargi na bezczynność komornika z żądaniem zasądzenia odszkodowania na Pana rzecz.

Twoja odpowiedź