Odmowa wypisania skierowania na badania dla pacjenta

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdmowa wypisania skierowania na badania dla pacjenta
Marta T. zapytał 2 lata temu

Witam. Odmowa wypisania skierowania na badania dla pacjenta. Dwóch lekarzy odmówiło mi wypisania skierowania na podstawowe bezpłatne badania dla syna. Robię co roku takie badania dziecku, dodam, że jest sportowcem i chcę mieć pewność, że jest zdrowy, mimo że nie widzę w tej chwili jakichś oznak chorobowych.

Jeden z lekarzy w odmowie powiedział, że może mi wypisać skierowanie do lekarza medycyny sportu i tam już lekarz wypisze mi takie skierowanie na podstawowe badania, a drugi powiedział, że nie ma takiego przepisu, aby musiał mi wypisywać co roku takiego skierowania, nadmienię, że to była prośba do lekarza o skierowanie, a nie rozkaz.

I żebym sobie poczytała na stronie NFZ i innych stronach, że nie ma obowiązku mi wypisywać i ja nie mam prawa żądać co roku skierowania na badania. Odesłali mnie lekarze z kwitkiem. Dzwoniłam do Rzecznika Praw Pacjenta i poradzili mi, żeby napisać skargę do kancelarii i tej przychodni tylko nie bardzo wiem jak to zrobić ?

Wiem, że mam się powołać o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24.09.1013 część 4 i tyle. Proszę o jakąś podpowiedź, co może zawierać i jak sformułować taką skargę?

Marta

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

Pani Marto oczywiście ma Pani prawo złożyć skargę na lekarza, który odmówił wypisania skierowania na badania dla syna. I tak jak została Pani pouczona, skargę można wnieść zarówno do dyrektora przychodni, z której Państwo korzystacie, a który zatrudnia lekarzy, o których mowa, jak i do Rzecznika Praw Pacjenta. Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór:

Wzór skargi na lekarza

Wyjaśnię, że w obu przypadkach warto zachować oficjalną formę pisma zwracając się bezpośrednio do jego odbiorcy – dyrektora/rzecznika. Natomiast w samej treści skargi, należy wskazać personalia lekarza, datę zdarzenia oraz opisać przedmiot sporu (odmowę wpisania skierowań na badania).

Dalej może Pani podać swoje argumenty – aktywność sportową syna, potrzebę potwierdzenia stanu jego zdrowia oraz okoliczność, że ostatnie badania miały miejsce rok temu. Na koniec może Pani powołać się na regulacje Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 roku.

Tak przygotowaną skargę należy złożyć w przychodni, a drugą (dla rzecznika) przesłać drogą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem poczty polskiej do siedziby rzecznika.

Niemniej muszę Pani wyjaśnić, że załącznik nr IV do wyżej powołanego rozporządzenia zawiera jedynie katalog świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, jakie są związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Żaden przepis natomiast nie nakłada na lekarza obowiązku zlecania badań kontrolnych raz do roku. Co więcej, zalecenie badania się przynajmniej raz do roku dotyczy osób dorosłych, z obciążeniami lub w stosownym wieku. Pani syn natomiast jest osobą młodą, aktywną sportowo i w szkole.

Dodatkowo nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, a Pani prośba do lekarza wynikała wyłącznie z potrzeby „upewnienia się”, że syn jest zdrowy. Proszę również pamiętać, że jeden z lekarzy proponował Pani wystawienie skierowania do lekarza medycyny sportu.

Z uwagi na powyższe radzę zastanowić się na spokojnie, czy warto „ciągnąć” dalej sprawę, w której ma Pani bardzo mało argumentów po swojej stronie.

Zaznaczę jednak, że ostateczna decyzja należy do Pani, bo oczywiście ma Pani prawo skarżyć zachowania lekarzy, w których dopatruje się zaniechań, nieuprzejmości lub braku poszanowania swoich praw.