Odzyskanie depozytu sądowego – ile trwa?

Kategoria: RóżneOdzyskanie depozytu sądowego – ile trwa?
KV zapytał 7 miesięcy temu

Proszę o informację czy likwidator Spółdzielni Handlowej, w której pracowałam przed laty, miał prawo ograniczyć swoje działania zmierzające do odszukania mnie jedynie do wysłania pismo na mój nieaktualny adres i na moje nieaktualne nazwisko i po uzyskaniu informacji, że tam nie mieszkam, od razu złożyć należne mi pieniądze do depozytu sądowego?

Przecież posiadam PESEL, mieszkam w tej samej gminie, noszę nazwisko panieńskie. Kurator ustanowiony przez Sąd ustalił mój adres w ciągu miesiąca, jednakże od umieszczenia depozytu minęło już półtora roku, a zanim to otrzymam, minie pewnie kolejne parę miesięcy.

Czy mam prawo wnieść zażalenie na działanie Likwidatora i zażądać wypłacenia mi odsetek? Pozdrawiam, Wiesława K.

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

Pani Wiesławo kwestie prawne dotyczące złożenia pieniędzy i innych przedmiotów do depozytu sądowego regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego w artykule 692 i następnych.

Zgodnie z regulacjami kodeksowymi zawartymi w art. 6932.

§ 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu.

§ 2. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Z powyższego wynika, że kiedy likwidator spółdzielni składał pieniądze do depozytu miał już zgodę sądu, albo o nią wystąpił. Sąd natomiast wydając przedmiotową zgodę, wziął pod uwagę podjęte przez „dłużnika” kroki.

Niemniej jednak może Pani spróbować złożyć zażalenie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że sąd może oddalić Pani roszczenie. Radzę więc zastanowić się, czy gra jest warta świeczki. Korzystając z kalkulatora odsetek, proszę wyliczyć należną za wspomniane półtora roku kwotę i dopiero wówczas podjąć decyzję.

Dodam jeszcze, że nie powinna mieć Pani żadnych problemów z podjęciem depozytu. Uważam również, że nie będzie Pani czekać tak długo jak myśli.
Podobne tematy:

Rajmund odpowiedział 3 miesiące temu

Dzień Dobry, po jakim czasie mogę domagać się zwrotu pieniędzy z depozytu sądowego? Obecnie jestem obciążony komornikiem, płacę zabezpieczenie alimentacyjne, rozprawa rozwodowa nadal trwa, mam zamiar wpłacić do depozytu sądowego sześciokrotność obciążenia alimentacyjnego. Komornik twierdzi, że zwrot uzyskam dopiero po uzyskaniu pełnoletności przez dziecko lub zakończeniu okresu edukacji. Syn ma obecnie 15 lat. Czy to naprawdę tak długo trwa? pozdrawiam Rajmund.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Dzień dobry,

wpłacone pieniądze mają stanowić tzw. zabezpieczenie na wypadek, gdyby zobowiązany do alimentacji zaniechał płatności. Dlatego faktycznie można przyjąć, że pieniądze będą zablokowane do czasu istnienia obowiązku alimentacyjnego. Niemniej ten nie musi skończyć się z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności – znaczenie ma uzyskanie samodzielności.

Jeśli syn zechce się uczyć, może być Pan zobowiązany łożyć na jego utrzymanie przez znacznie dłuższy okres niż „planowane” trzy lata. Po osiągnięciu pełnoletności syn będzie mógł zająć się swoimi sprawami. W jego gestii będzie możliwość wycofania wniosku egzekucyjnego – umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela pozwoli wypłacić złożone zabezpieczenie.

Niemniej wypłata pieniędzy z depozytu może być możliwa, zanim syn dojdzie do pełnoletności. Należy porozumieć się z jego matką, by wycofała wniosek egzekucyjny. Jeśli będzie Pan regulować alimenty na bieżąco oraz zapewni ją, że nie uchyby w dalszych płatnościach być może „pójdzie ona Panu na rękę” i wycofał komornika.

Dodam również, że jeśli macie Państwo problemy ze znalezieniem porozumienia, można spróbować w trakcie sprawy sądowej zawrzeć ustne porozumienie w tym zakresie.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

Jeśli ma Pan taką możliwość radzę w trakcie rozprawy zwrócić uwagę wysokiego sądu na okoliczność, że postępowanie komornicze generuje dla Pana dodatkowe, znaczne koszty i że chciałby Pan mieć szansę regulowania alimentów bezpośrednio do rąk matki dziecka.

Być może sąd spojrzy na Pana przychylnie i pouczy matkę dziecka, że wycofując wniosek egzekucyjny, tak naprawdę nic nie traci, ponieważ kolejny wniosek może złożyć w każdym czasie – już po jednym dniu opóźnienia w płatności, bez żadnych kosztów i negatywnych konsekwencji.

Jakub odpowiedział 1 miesiąc temu

Czas trwania wypłaty depozytu sądowego. Komornik w moim imieniu złożył pismo do sądu o wydanie depozytu. Jaki jest czas trwania takiej wypłaty od wysłania wniosku do wpłaty tego depozytu na saldo kancelaria komorniczej, przedmiotem depozytu są pieniądze, polskie złotówki. Czy sąd ma jakieś określony termin na jego wydanie jeśli tak to, od czego jest to zależne?

Twoja odpowiedź