Odzyskanie depozytu sądowego – ile trwa?

Kategoria: RóżneOdzyskanie depozytu sądowego – ile trwa?
KV zapytał 4 tygodnie temu

Proszę o informację czy likwidator Spółdzielni Handlowej, w której pracowałam przed laty, miał prawo ograniczyć swoje działania zmierzające do odszukania mnie jedynie do wysłania pismo na mój nieaktualny adres i na moje nieaktualne nazwisko i po uzyskaniu informacji, że tam nie mieszkam, od razu złożyć należne mi pieniądze do depozytu sądowego?

Przecież posiadam PESEL, mieszkam w tej samej gminie, noszę nazwisko panieńskie. Kurator ustanowiony przez Sąd ustalił mój adres w ciągu miesiąca, jednakże od umieszczenia depozytu minęło już półtora roku, a zanim to otrzymam, minie pewnie kolejne parę miesięcy.

Czy mam prawo wnieść zażalenie na działanie Likwidatora i zażądać wypłacenia mi odsetek? Pozdrawiam, Wiesława K.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 tygodnie temu

Witam serdecznie,

Pani Wiesławo kwestie prawne dotyczące złożenia pieniędzy i innych przedmiotów do depozytu sądowego regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego w artykule 692 i następnych.

Zgodnie z regulacjami kodeksowymi zawartymi w art. 6932.

§ 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu.

§ 2. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.

Z powyższego wynika, że kiedy likwidator spółdzielni składał pieniądze do depozytu miał już zgodę sądu, albo o nią wystąpił. Sąd natomiast wydając przedmiotową zgodę, wziął pod uwagę podjęte przez „dłużnika” kroki.

Niemniej jednak może Pani spróbować złożyć zażalenie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że sąd może oddalić Pani roszczenie. Radzę więc zastanowić się, czy gra jest warta świeczki. Korzystając z kalkulatora odsetek, proszę wyliczyć należną za wspomniane półtora roku kwotę i dopiero wówczas podjąć decyzję.

Dodam jeszcze, że nie powinna mieć Pani żadnych problemów z podjęciem depozytu. Uważam również, że nie będzie Pani czekać tak długo jak myśli.
Podobne tematy:

Twoja odpowiedź