Pismo od komornika i firmy windykacyjnej Prokura – co robić?

Forum prawneKategoria: DługiPismo od komornika i firmy windykacyjnej Prokura – co robić?
Barbara zapytał 3 lata temu

Witam. Otrzymałam pismo od komornika 10.11.2021, nie wiedziałam o długu i nakazie zapłaty (12.04 .2013), wysłane na adres w Polsce a ja od 2004 już tam nie mieszkam. W piśmie nie ma podane, za co ten dług, a nawet nie wiem z którego roku. Stroną w sprawie jest firma windykacyjna Prokura. Nie wiem co robić, nie chce do nich dzwonić, bo wyczytałam, że mogę sobie tylko zaszkodzić. Czy może mi Pani pomóc?

Z poważaniem
Barbara

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Pani Basiu,

nie wie Pani, czego dotyczy dług, ponieważ windykacja Prokura nie jest pierwotnym wierzycielem, ale wykupiła należność. Z doświadczenia zawodowego wiem jednak, że Prokura dość często zajmuje się starymi długami. Być może i w Pani przypadku, jeszcze przed zmianą przepisów udało się Prokurze uzyskać nakaz zapłaty na „niepewny dług” lub przedawnione roszczenie.

Z uwagi na powyższe radzę przygotować: zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty. Wzór zażalenia zamieszczam poniżej:

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Musi się Pani jednak śpieszyć, bowiem zażalenie należy złożyć najpóźniej siódmego dnia od daty dowiedzenia się o postępowaniu egzekucyjnym.

Pani w dniu 10 listopada 2021 roku odebrała korespondencję od komornika, dlatego termin do złożenia zażalenia minie 17 listopada. Najpóźniej w tym dniu należy przesłać do właściwego sądu listem polecony zażalenie na klauzulę wykonalności.

W tym miejscu wyjaśnię, że zażalenie należy złożyć w sądzie, który wydał przedmiotowe postanowienie. Dane sądu i sygnaturę akt sprawy powinna znaleźć Pani w pismach od komornika.

Natomiast w samym zażaleniu należy podnieść zarzut braku doręczenia odpisu nakazu oraz innych dokumentów w sprawie. Dalej należy wskazać, w jakich latach przebywała Pani poza Polską i wyjaśnić, że korespondencja z sądu nie mogła do Pani dotrzeć, bowiem wierzyciel posługiwał się nieaktualnym adresem.

Na koniec dodam, że jeśli sąd uwzględnił zażalenie, otrzyma Pani odpis pozwu wraz z nakazem zapłaty, zyskując szansę złożenie sprzeciwu.

ec34 odpowiedział 3 lata temu

Sprawa dotyczy zajęcia komorniczego, (nie jestem pewna czy wierzytelność nie uległa przedawnieniu). Wierzyciel: Prokura niestandaryzowany fundusz inwestycyjny zamknięty; zgodnie z tytułem wykonawczym: nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy z dnia 20-09-2012 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 03-12-2012 r., Postanowienie z dnia 29-10-2015 r. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko (moje dane). Zapomniałam dodać, że od 18. stycznia 2022 mam tydzień na udzielenie komornikowi informacji, czy uznaję zadłużenie itd.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie wyjaśnię, że z informacji jakie podajesz wynika, że sprawa nie jest przedawniona. Zatem należność może być dochodzona na drodze postępowania egzekucyjnego.

Przenosząc powyższe na grunt Twojej sprawy, zachęcam Cię do zastanowienia się nad możliwością jednorazowej spłaty długu. Jeśli taka opcja jest możliwa i wpłata zostanie dokona nie później, niż w terminie tygodnia od daty odebrania korespondencji od komornika, unikniesz dodatkowych, znacznych kosztów oraz zajęcia majątku.

Natomiast jeśli nie jesteś w stanie spłacić całości zadłużenia, warto podjąć kontakt z komornikiem, celem zaproponowania spłaty ratalnej.

Tu wyjaśnię, że jeśli nie spłacisz długu w zakreślonym przez komornika terminie (tydzień) i nie zawrzesz z nim porozumienia, organ egzekucyjny przystąpi do zajęcia Twojego majątku – w pierwszej kolejności do blokady rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ZUS i US.

Na koniec odnośnie zobowiązania komornika, o którym wspomniałaś. Cytowana formuła w praktyce oznacza dokładnie tyle, co pisałam wyżej – dług należy spłacić w terminie tygodnia inaczej zostaną podjęte dodatkowe środki.

Natomiast jeżeli nie uznajesz długu możesz złożyć powództwo przeciwegzekucyjne lub zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Sam zarzut przedawnienia roszczenia będzie jednak chybiony, nie minął bowiem termin przedawnienia roszczenia – ani według nowych regulacji (6 lat) ani według przepisów obowiązujących do 2019 roku (10 lat).