Porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór pdf

Forum prawneKategoria: Wzór pismaPorozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór pdf
Mariusz D. zapytał 11 miesięcy temu

Witam, otrzymałem od pracownika wniosek o zmniejszenie etatu, jako że nie widzę żadnych problemów, by etat pracownikowi obniżyć, chciałbym to sformalizować. Słyszałem, że można sporządzić między pracownikiem a pracodawcą porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy, nigdy takiego porozumienia nie przygotowywaliśmy, czy jest to to samo co aneks do umowy o pracę? jak napisać takie porozumienie? będę wdzięczny za odpowiedź!

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

już na samym wstępie muszę napisać, że każda zmiana/modyfikacja umowy o pracę wymaga zachowania odpowiedniej formy. Dla celów dowodowych powinna to być forma pisemna. Zmiana warunków pracy lub płacy może nastąpić poprzez zawarcie porozumienia zmieniającego, lub aneksu do umowy o pracę.

Tu wyjaśnić należy, że obydwa wyżej wskazane dokumenty w praktyce będą tym samym – porozumieniem pracodawcy i pracownika modyfikującym wcześniej zawartą umowę o pracę.

Z uwagi na powyższe może Pan dowolnie przygotować i dać do podpisu pracownikowi aneks do umowy o pracę lub porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy. Poniżej zamieszczam gotowe do wypełnienia:

Porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór pdf

porozumienie-o-obnizenie-wymiaru-czasu-pracy-wzor-pdf-doc

Porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór pdf


i

Aneks do umowy o pracę zmiana etatu wzór

aneks-do-umowy-o-prace-zmiana-etatu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę zmiana etatu – wzór

*Oba pisma będą poprawne.

W każdym jednak razie musi Pan pamiętać, by w treści dokumentu zawrzeć:

  • datę zawarcia
  • oznaczenie pracodawcy ze wskazaniem firmy, adresu, numeru REGON i NIP
  • oznaczenie pracownika z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL
  • oznaczenie pisma – „Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy” lub „Aneks do umowy o pracę z dnia…”
  • opis zmiany wielkości etatu
  • opis zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę
  • datę wejścia w życie nowych warunków
  • klauzulę, że pozostałe warunki pracy nie zostały zmienione.

Dokument należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Na dole obu egzemplarzy podpisy składają pracodawca i pracownik. Następnie gotowy dokument dołącza się do wcześniej zawartej umowy o pracę.

Na koniec zaznaczę, że w dokumencie należy zawrzeć datę, od której zmiany wchodzą w życie. Jeśli data nie zostanie wskazana, przyjmuje się, że zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania dokumentu.

Porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy jak widzisz, to nic innego jak aneks do umowy o pracę.

Twoja odpowiedź

14 + 16 =