Przedawnie rachunku ROR i firma windykacyjna

Forum prawneKategoria: WindykacjaPrzedawnie rachunku ROR i firma windykacyjna
Avatardf23 zapytał 2 miesiące temu

Dług jest z rachunku ROR w banku BGŻ z roku 2001. Firma windykacyjna wysłała mi obecnie pismo, w którym data cesji to 2010 rok. Kwota niewiele ponad 2000 zł.

Kontakt ze mną nawiązali listowny około rok temu, ale na stary adres, a bezpośredni dopiero przez e-mail tydzień temu.

W sumie minęło 20 lat, a od 2004 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii bez adresu meldunkowego w Polsce. Co robić? czy dług jest przedawniony?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

dokładnie tak jak piszesz – w pierwszej kolejności należy ustalić, czy dług, którego zapłaty żąda firma windykacyjna jest wymagalny. Aby ustalić tę okoliczność, warto udzielić odpowiedzi na otrzymane wcześniej wiadomości mail, żądając wskazania dokumentów, na podstawie których firma windykacyjna domaga się zapłaty długu z rachunku bankowego.

Jeśli jedyną podstawą żądania będzie umowa cesji, można śmiało podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, bowiem sama cesja wierzytelności, choć przenosi wierzytelność na nabywcę, nie ma żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia roszczenia. By doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, wierzyciel musiałby podjąć kroki prawno-sądowe – przede wszystkim uzyskać nakaz zapłaty lub wyrok.

Dlatego mogę napisać, że sama okoliczność, iż zadłużenie pochodzi z 2001 roku, nie przesądza o przedawnieniu roszczenia. Niemniej jednak jeśli nie otrzymasz dokumentów potwierdzających, że sprawa oparła się o sąd, zyskasz możliwość uchylenia się od obowiązku zapłaty dochodzonej należności przez podniesienie właśnie zarzut przedawnienia roszczenia. Dodatkowym żądaniem po Twojej stronie będzie zaniechanie dalszych czynności egzekucyjnych, żądanie takie najlepiej wysłać do firmy windykacyjnej na piśmie, poniżej wzór takiego pisma:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

zadanie-zaprzestania-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

Natomiast jeśli firma windykacyjna przedstawi orzeczenie sądu, to również należy sprawę przeanalizować pod kątem przedawnienia roszczenia, biorąc pod uwagę ostatnio podjęte przez wierzyciela czynności mające wpływ na bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Ważna będzie również datą orzekania w sprawie przez sąd – będzie to miało znaczenie pod kątem Twojego wyjazdu z Polski, a więc możliwością podniesienia kolejnego zarzutu, a mianowicie posłużenie się przez powoda nieaktualnym adresem zamieszkania.

Inne przydatne wzory pism:

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Warto przeczytać: SKARGA na firmę windykacyjną – WZÓR

Twoja odpowiedź