Przedawnienie opłat za internet Kiedy?

Kategoria: WindykacjaPrzedawnienie opłat za internet Kiedy?
Magdalena M. zapytał 11 miesięcy temu

Proszę o poradę w sprawie przedawnienia opłaty za internet. Ok. 13 lat temu mama wzięła na mnie internet, gdyż byłam niepełnoletnia. Rachunki nie zostały opłacone w całości i została opłata 300 zł.

Dzisiaj mija 13 lat i teraz mama otrzymała pismo od jakiejś firmy windykacyjnej, że ma zapłacić prawie 1000 zł. A zatem czy mają takie prawo, czy powinniśmy im płacić, czy sprawa uległa przedawnieniu? Jakie pismo powinnam im odesłać by dali mamie spokój?

Z góry dziękuję za pomoc Magdalena M.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witaj Magdo,

jeśli sprawa nieuregulowanych rachunków za internet nigdy nie trafiła do sądu, to można śmiało przypuszczać, że roszczenie, które dziś wysuwa firma windykacyjna – jest przedawnione.

Powyższe przekłada się na to, że warto podjąć starania, by zatrzymać dalszy proces windykacji. W moim mniemaniu zasadnym będzie przygotowanie sprzeciwu na wezwanie do zapłaty.

Skorzystaj proszę z poniższego wzoru pisma:

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

W piśmie należy wskazać na okoliczność, że nieuregulowane opłaty pochodzą z 2013 roku. Następnie warto dodać, że okres przedawnienia roszczeń o zapłatę za internet wynosi 3 lata i biegnie on od dnia wymagalności roszczenia o zapłatę, czyli daty, w której upłynął termin płatności poszczególnych rachunków.

Skoro przez wszystkie lata wierzyciel nie podjął kroków zmierzających do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia, obecnie nie może już skutecznie dochodzić zapłaty nieuregulowanej należności, która przekształciła się z tzw. roszczenie przedawnione.

Na koniec warto dodać, że mama nie życzy sobie dalszych wezwań i liczy na zakończenie procesu windykacji przedawnionego długu.

Mam nadzieje, że tak przygotowane pismo, zatrzyma firmę windykacyjną i mama nie będzie otrzymywać już żadnych wezwań do zapłaty.

Jeśli jednak windykacja będzie dalej Was nękać, warto wysłać pisemne żądanie zaprzestania dalszej windykacji:

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

Powodzenia!

Podobne wpisy:

Magdalena M. odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, kilka tygodni temu skorzystałam z Państwa porady, chodziło o internet, który został wzięty ponad 10 lat temu na moją mamę i nie został opłacony. Poniżej przesyłam list, który wysłałam do tej firmy, a zaraz po prześle list, jaki dostałam od firmy Kredyt inkaso s.a w odpowiedzi zwrotnej

Treść mojego listu:

Uprzejmie informuję, że podnoszę zarzut przedawnienia wobec roszczenia, które Państwo wobec mnie kierują. To roszczenie było Państwu należne ponad 14 lat temu. A zatem od tego momentu upłynęło już 14 lat. Państwa żądanie należy zatem ocenić jako spóźnione i przedawnione, gdyż okres przedawnienia roszczeń o opłatę za internet wynosi 3 lata. Dlatego roszczenia tego nie zamierzam spłacać. Nie życzę sobie dalszych wezwań i liczę na zakończenie procesu windykacji przedawnionego długu.

List zwrotny od firmy windykacyjnej:

Działając w imieniu i na rzecz kredyt inkaso s.a, w nawiązaniu do otrzymanej korespondencji uprzejmie informuje, iż podnoszony przez Panią zarzut przedawnienia, na gruncie niniejszej sprawy jest całkowicie bezzasadny.

W świetle art. 123 1 ust. 1 k. c.

Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia”.

Mając na względzie powyższe, uprzejmie wyjaśniamy, iż w przedmiotowej sprawie bieg terminu przedawnienia został skutecznie przerwany poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem Kamilem P. i zgodnie z postanowieniem art. 124 k. c. zaczął biec na nowo od dnia zakończenia (umorzenia) tegoż postępowania tj. od dnia 20.12.2011 r. Syg. akt komorniczych ………. .

Proszę o pomoc w tej sprawie, co powinnam odpisać ? czy nadal Państwa zdaniem sprawa została przedawniona i nie powinnam spłacać należnej kwoty?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam ponownie!

Magdo proszę, abyś zwróciła uwagę, iż odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, napisałam że jeśli wierzyciel nie złożył sprawy w sądzie, można przypuszczać, że jego roszczenie o zapłatę nieuregulowanej części rachunku za internet uległo przedawnieniu.

Niestety w odpowiedzi na Twoje wezwanie do zaniechania dalszej windykacji pełnomocnik obecnego wierzyciela wskazał, że doszło do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia. Jeśli więc nie ma wątpliwości, że o roszczeniu orzekał sąd, a następnie sprawę egzekucyjną prowadził wspomniany przez  pełnomocnika wierzyciela komornik, należy zastanowić się nad spłatą długu.

Oczywiście przed spłatą długu warto podjąć starania, by uzyskać częściowe umorzenie naliczonych przez wierzyciela należności, tym bardziej że jak wspomniałaś należność główna wynosiła jedynie 300 zł – dzisiejsze żądanie wierzyciela opiewa na całe 1 000 zł.

Zachęcam więc do podjęcia negocjacji z wierzycielem poprzez złożenie wniosku o umorzenie odsetek i kosztów postępowania windykacyjnego. Możesz również wnosić o rozłożenie płatności długu na raty.

Jeśli jednak przez wszystkie te lata mama nie miała informacji o toczących się przeciwko niej postępowaniach sądowych i komorniczych, czyli pojawia się wątpliwość co do faktycznego przerwania biegu terminu przedawniania roszczenia w odpowiedzi na otrzymane pismo, należy poprosić o doręczenie kserokopii tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty ewentualnie wyrok sądu wraz z klauzulą wykonalności oraz postanowienie komornika w przedmiocie umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego, o którym wspomniano w odpowiedzi na Twoje pismo.

Twoja odpowiedź