Kiedy przedawnia się dług za internet i telewizję z Cyfrowego Polsatu?

Cześć, wczoraj dostaliśmy pismo od komornika, że mama ma dług za niespłaconą telewizję i internet z Cyfrowego Polsatu, sprawa jest z 2014 r., czy takie długi się przedawniają? Dodatkowo wszystkie listy z Cyfrowego Polsatu przychodziły na inny adres i nie mieliśmy do nich dostępu. Pierwszy, który przyszedł na poprawny adres to ten, o którym piszę.

Mama wpłaciła dzisiaj u komornika cześć długu, czy jest jeszcze jakaś szansa, aby coś z tym zrobić? Pozdrawiam.


Przedawnienie długu za telewizję i internet – Cyfrowy Polsat

Witam! Oczywiście roszczenie z tytułu nieuregulowanej faktury za telewizję, czy Internet ulega przedawnieniu tak jak i inne należności pieniężne.

I zgodnie z treścią art. 118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Uchylenie się od obowiązku zapłaty rachunku za telewizję i Internet – zarzut przedawnienia

Zatem zgodnie z obecnym brzmieniem cytowanego powyżej przepisu roszczenie z tytułu nieuregulowanych opłat za telewizję i internet z Cyfrowego Polsatu ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia wymagalności roszczenia – w tym przypadku od dnia, w którym minął termin zapłaty wystawionych przez Cyfrowy Polsat faktur.

Jednakże prawo zna sytuacje, których zaistnienie wstrzymuje bieg terminu przedawnienia roszczenia.

I tak w myśl zapisom art. 125 i 126 kc. bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem, przez uznanie roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji. A po każdym przerwaniu przedawnienia zaczyna ono swój bieg na nowo.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Skoro wasza sprawa dotyczy roku 2014 – przyjmuję, że jest okres, kiedy waszą rodzinę łączyła umowa o świadczenie usług z Cyfrowym Polsatem, to jeżeli dostawca usług podjął kroki zmierzające do wyegzekwowania należności dopiero w 2018 roku, to roszczenie mogło rzeczywiście ulec przedawnieniu.

Jednakże jeżeli pozew o zapłatę został złożony w 2017 roku, to w tym czasie ustawowy trzyletni okres mógł jeszcze nie upłynąć.

Błędny adres pozwanego, a uchylenie przez sąd nakazu zapłaty

Niemniej jednak skoro żadne pisma nie dotarły do twojej mamy, możecie ten fakt wykorzystać, by uchylić się od obowiązku zapłaty nieuregulowanych w 2014 roku należności.

W pierwszej kolejności mama powinna zadzwonić do sądu, który wydał nakaz zapłaty i powołując się na sygnaturę akt sprawy dowiedzieć się, w jakiej dacie wpłynął do sądu pozew o zapłatę.

I jeśli z uzyskanych informacji wynikać będzie, że od daty wymagalności roszczenia do dnia złożenia pozwu przez Cyfrowy Polsat minęło 3 lata, to mama ma szansę uchylić się od obowiązku zapłaty.

Musi jednak w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wszczętym przeciwko niej postępowaniu egzekucyjnym złożyć zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, w którym został stwierdzony jej obowiązek zapłaty należności na rzecz Cyfrowego Polsatu.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – jak napisać

W zażaleniu na postanowienie sądu o nadanie klauzuli wykonalności mama musi podnieść zarzut błędnego wskazania jej adresu przez powoda, co skutkowało tym, że straciła możliwość obrony swoich praw w toku prowadzonej sprawy o zapłatę, a przede wszystkim prawa do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Ponadto w zażaleniu mama musi uprawdopodobnić swoje racje, czyli wskazać okoliczności, że faktycznie w spornym okresie mieszkała pod innym adresem, niż wskazał powód.

Dowodem tym może być zaświadczenie o zameldowaniu pod obecnym adresem, umowa najmu mieszkania, informacje o przepisaniu liczników, inne umowy, lub po prostu wskazanie świadków, którzy będą w stanie potwierdzić ten stan.

Nadto w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności mama powinna złożyć wniosek o:

  • prawidłowe doręczenie wydanego przez sąd nakazu zapłaty (na obecny adres)
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas rozpoznania przez sąd niniejszego zażalenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty, a zarzut przedawnienia roszczenia

Złożenie zażalenia, o którym napisałam powyżej, skutkować będzie tym, że sąd prześle mamie nakaz zapłaty, wraz z odpisem pozwu złożonym przez Cyfrowy Polsat pouczając ją o prawie złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

I właśnie w tym sprzeciwie mama powinna podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Jeśli będzie miała rację – sąd oddali powództwo Cyfrowego Polsatu, a mama nie będzie musiała spłacać przedawnionego długu za telewizję i internet.

Ugoda z komornikiem w toku postępowania egzekucyjnego

Jeśli jednak ustalicie, że Cyfrowy Polsat złożył pozew o zapłatę w odpowiednim terminie, czyli kiedy roszczenie nie było jeszcze przedawnione, to mamie nie pozostanie nic innego jak uregulowanie należności.

Wiedz jednak, że egzekucja komornicza, choć ma na celu przymusowe ściągnięcie należności – nie musi oznaczać dla dłużnika wyzbycie się ostatniego grosza.

Dlatego ja doradzam zawarcie ugody z komornikiem i zobowiązanie się do dokonywania samodzielnych, miesięcznych wpłat w określonych kwotach.

Takie działanie może ustrzec przed egzekucją z wynagrodzenia za pracę, czy rachunku bankowego. „solidnego” dłużnika, wywiązującego się z warunków ugody nic w toku egzekucji nie zaskoczy.

Mam nadzieje, że dzięki temu, co napisałam, będziesz w stanie określić, czy w waszym przypadku doszło do przedawnienia roszczenia z tytułu nieuregulowanych opłat względem Cyfrowego Polsatu, a jeśli roszczenie uległo przedawnieniu, będziesz wiedzieć, jakie kroki prawne podjąć, by uchylić się od obowiązku zapłaty przedawnionego długu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Inne przydatne wzory pism:

Wypowiedzenie umowy Cyfrowy Polsat

Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera Cyfrowy Polsat

Wniosek-o-anulowanie-kary-za-nieterminowe-oddanie-dekodera-wzor-doc-pdf

Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Kiedy przedawnia się dług za internet i telewizję z Cyfrowego Polsatu?”
  1. W 2013 roku rozwiązałem umowę z UPS TV kablowa i wyjechałem z Polski.
    W 2018 dostałem zawiadomienie z firmy windykacyjnej Fortunato, że mam zapłacić 322 zł za dług w UPS. Dnia 8/10 2018 zapłaciłem firmie Fortunato, 12 grudnia wszedłem na swoje konto bankowe i okazało się, że komornik ściągnął z mojego konta 640 zł.

    Ponieważ jestem w UK, kolega który jest upoważniony do reprezentowania mnie, zadzwonił do komornika i okazało się, że firma Fortunato dnia 29/11 skierowała sprawę do komornika o ściągnięcie tych pieniędzy. Komornik nie chce powiedzieć za co to, a windykacja Fortunato nie chce rozmawiać z moim kolegą, chociaż ma on notarialne upoważnienie. Co robić? Dziękuję.

  2. Małgorzata

    Witam, chodzi o przedawnienie długu w Cyfrowym Polsacie. W 2011 roku wzięłam telewizję cyfrową swojej siostrze, która nie płaciła abonamentu. W maju 2019 roku komornik zajął całą moją wypłatę z tytułu umowy zlecenie. Nigdy żadne pisma od komornika do mnie nie dotarły, ani dokumenty ze sprawy w sądzie. Czy taki dług ulega przedawnieniu? Ewentualnie co można z tym zrobić?

Comments are closed.