Witam serdecznie. Mąż kilka dni temu otrzymał rachunek za telefon komórkowy do zapłaty z 2000 roku z sieci Orange, termin płatności rachunku upłynął 31 grudnia 2000 roku. Czy można uznać taki rachunek telefoniczny za przedawniony? jeżeli tak to na jaki paragraf powołać się w przypadku gdyby rachunek „poszedł” do windykacji? Jak wygląda kwestia przedawnienia rachunku za telefon komórkowy? Z góry dziękuję za odpowiedź.


Witaj, z tego co napisałaś wynika, że twój mąż należy do tej grupy dłużników, zapomnianych przez wierzyciela, który po podjęciu konkretnych kroków będzie mógł w prosty sposób uchylić się od obowiązku zapłaty starego, przedawnionego długu względem sieci komórkowej Orange.

przedawnienie długu za telefon komórkowy

Kiedy następuje przedawnienie długu za telefon komórkowy?

Przedawnienie długu względem sieci komórkowej

Tak! Dług twojego męża jest z pewnością roszczeniem przedawnionym. Mówią o tym przepisy kodeksu cywilnego, a dokładnie zapis art. 118 kc w nowym brzmieniu obowiązującym od 9 lipca 2018 roku:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Roszczenie zapłaty starego rachunku telefonicznego, którego datą wymagalności był 31 grudnia 2000 roku jest roszczeniem związanym z prowadzoną przez operatora sieci komórkowej Orange działalnością gospodarczą, dlatego termin przedawnienia rachunku za telefon w tym przypadku wynosi 3 lata i upłynął on dokładnie w dniu 31 grudnia 2003 roku.

Przedawnienie rachunku za telefon po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty

Inaczej sprawa przedstawiałaby się w sytuacji, kiedy wierzyciel w tym momencie przesłał wam nie tylko wezwanie do zapłaty zaległego rachunku lecz np. wezwanie do zapłaty wraz z z wydanym przez sąd orzeczeniem – nakaz zapłaty/wyrok.

Wówczas można by było zastanawiać się, czy przedmiotowe roszczenie rzeczywiście uległo przedawnieniu. Bowiem, tak jak stanowi art. 125 § 1 kc roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat.

Ty nic jednak nie piszesz, że operator sieci komórkowej Orange swe roszczenie oparł jakimkolwiek tytułem wykonawczym. Nie wspominasz też, by w przeszłości przeciwko twojemu mężowi prowadzona była sprawa sądowa o zapłatę.

Dlatego przyjmuję, że owe wezwanie do zapłaty nieuregulowanego w 2000 roku rachunku za telefon jest po prostu spowodowane „wygrzebaniem” przez operatora starej należności.

Nieuregulowany rachunek za telefon, a zarzut przedawnienia

Co do zasady, to że roszczenie stało się przedawnione nie blokuje z automatu wierzyciela w podejmowaniu prób wyegzekwowania należności.

Może on dochodzić zapłaty wysyłając swojemu byłemu klientowi wezwania do zapłaty, może wystąpić z powództwem o zapłatę do sądu, może również przedmiotową wierzytelność odsprzedać firmom zajmującym się skupowaniem starych, trudnych do egzekucji długów.

Pismo o zaniechaniu windykacji z zarzutem przedawnienia roszczenia

Jeśli jednak waszym zamiarem jest pozbycie się windykatorów i zamknięcie sprawy raz na zawsze bez regulowania należności w odpowiedzi na otrzymane wezwanie, radzę wystosować pismo wraz z oświadczeniem, iż przedmiotowa należność wynikająca z nieuregulowania faktury z 2000 roku uległa przedawnieniu w myśl obowiązujących przepisów prawa cywilnego, które mają zastosowanie również w umowach zawieranych pomiędzy konsumentem, a operatorem sieci komórkowych.

Żądanie zaniechania dalszej windykacji

Jednocześnie w wystosowanym piśmie radzę zażądać zaniechania w przyszłości jakiejkolwiek windykacji.

Tak przygotowane pismo powinno załatwić sprawę. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że w późniejszym okresie niestety firma telekomunikacyjna odsprzeda swoją wierzytelność lub złoży pozew do sądu, musicie pamiętać, by czy to w odpowiedzi na pozew, czy w zarzutach/sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, tak by sąd uwzględniając podniesiony zarzut oddalił powództwo nie obciążając twojego męża zarówno obowiązkiem zapłaty starej, przedawnionej należności, jak i innymi kosztami, odsetkami oraz kosztami sprawy sądowej.

Co prawda nowe, znowelizowane przepisy prawa cywilnego w przedmiocie roszczeń przedsiębiorca – konsument nałożyły na sądy obowiązek badania z urzędu, czy dane roszczenie nie uległo przedawnieniu, jednak zawsze warto się zabezpieczyć podnosząc w odpowiednim czasie zarzut przedawnienia roszczenia.

Mam nadzieje jednak, że cała sprawa zakończy się dla was po tym, jak prześlecie do operatora odpowiednie pismo z zarzutem przedawnienia należności i żądaniem zaniechania dalszej windykacji. Życzę powodzenia!

Wzory pism których będziecie potrzebować:

Powołanie się na przedawnienie rachunku telefonicznego w Orange

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Podsumowując

Kiedy rachunek za telefon ulega przedawnieniu? przedawnienie rachunku za abonament sieci komórkowej ma miejsce po 3 latach. Jasno o tym mówi art. 118 Kodeksu cywilnego obowiązującym od 9 lipca 2018 roku.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: