Rodzice oskarżyli mnie o znęcanie się nad nimi art. 207. 1 kk.

Forum prawneKategoria: Wzór pismaRodzice oskarżyli mnie o znęcanie się nad nimi art. 207. 1 kk.
Avatara231 zapytał 1 miesiąc temu

Rodzice oskarżyli mnie o znęcanie się nad nimi art.207. 1 kk. Ojciec wiek 84 lat, ma problemy z głową tzn. zaniki pamięci, czasami nie wie, co mówi (oskarżył mnie o zmuszanie go do jedzenia, wpychając do jego ust pożywienie).

W sierpniu był w szpitalu, gdzie miał robioną Tomografię głowy, a we wrześniu zostałem oskarżony. Posiadam kartę informacyjną ze szpitala. Sprawa jest już w sądzie. Czy można wycofać oskarżenie? jeśli tak, to jak napisać wniosek o wycofanie oskarżenia?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

przestępstwo, o którym mowa ścigane jest z oskarżenia publicznego, dlatego na tym etapie postępowania trudno będzie zakończyć sprawę przez „wycofanie oskarżenia”.

Niemniej jednak skoro zarzutem jest przestępstwo z art. 207 § 1 kk to znaczy, że ojciec nie został potraktowany przez organy ścigania za osobę nieporadną ze względu na wiek czy stan zdrowia.

Powyższe przekłada się na to, że może on świadomie zająć stanowisko w sprawie. Radzę pojednać się z rodzicami, tak by zeznali na Pana korzyść. Być może przedstawienie Pana w dobrym świetle, jako syna i opiekuna pozwali uniknąć odpowiedzialności karnej poprzez umorzenie przez sąd postępowania karnego.

Dodam jeszcze, że jeśli rodzice nie będą chcieli pojednania, to Pana sytuacja może nie być łatwa. Proszę wziąć pod uwagę, że zbyt często dochodzi do przemocy względem starszych osób – rodziców i dziadków. Ważne są jednak zebrane w toku postępowania przygotowawczego dowody.

O tych Pan jednak nie wspomina. Dlatego napiszę, że jeśli rodzice będą chcieć ukarania Pana, trzeba będzie rzetelnie przygotować się do sprawy. Wydaje mi się, że linię obrony należy oprzeć na trudnościach, z jakimi się Pan zmaga podczas opieki nad rodzicami.

Być może warto próbować wykazać, że rodzice potrzebują stałej pomocy, właśnie w takich zwykłych czynnościach jak przyjmowanie posiłków, czy dbanie o higienę inaczej nie będą pamiętać o tym, by zjeść, przebrać się, czy wykąpać.

Dodatkowo warto powołać świadków, którzy zeznają na Pana korzyść – sąsiedzi, pielęgniarka, lekarz, pracownik opieki społecznej.

Podobne wątki: Pismo o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS -WZÓR

Twoja odpowiedź