Siostra chce oddać mamę do Opieki Długoterminowej

Forum prawneKategoria: RóżneSiostra chce oddać mamę do Opieki Długoterminowej
sw33 zapytał 3 lata temu

Siostra chce oddać mamę do Opieki Długoterminowej. Mama za swojego życia przepisała mieszkanie jednej ze sióstr, my wraz z trzema siostrami zrzekliśmy się zachowku na rzecz obdarowanej siostry. Warunkiem było przyrzeczenie opieki nad mamą do końca jej życia i opłacanie wszelkich świadczeń typu gaz, prąd oraz czynsz za mieszkanie. W obecnej sytuacji siostra obdarowana chce umieścić mamę w domu opieki.

Powodem jest to, że ponoć brak kontaktu z mamą związany z chorobą. Obecnie mama przebywa w szpitalu od 5 dni. Obdarowana podjęła jednoosobowo decyzję o umieszczeniu mamy w ośrodku. Moje pytanie brzmi: czy w związku z tym obdarowana może przywłaszczyć emeryturę mamy, by pokryć tam jej pobyt, lub czy to obdarowana powinna zapłacić ze swoich pieniędzy za pobyt mamy w ośrodku zgodnie z aktem notarialnym?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę napisać, że nie znając treści aktu notarialnego, trudno mi jest się odnieść do obowiązków obdarowanej siostry. Jednakże z doświadczenia zawodowego wiem, że przyjmując darowiznę, obdarowany zobowiązuje się najczęściej do udzielenia pomocy i opieki darczyńcy.

Przenosząc powyższe na grunt Państwa sprawy, można wysnuć wniosek, że siostra jest zobowiązana względem mamy świadczyć jej wsparcie w chorobie. Niemniej nie można wymagać od niej, by czuwała przy mamie, gdy ta wymaga profesjonalnej pomocy, jaką może otrzymać np. w hospicjum lub w sytuacji, gdy obdarowana nie jest w stanie samodzielnie zająć się mamą, ponieważ ciążą na niej inne obowiązki np. zawodowe.

W tym drugim przypadku również umieszczenia mamy w DPsie lub innym ośrodku dla osób przewlekle chorych wydaje się zasadne i usprawiedliwione.

Natomiast co do kosztów pobytu mamy np. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, bo najprawdopodobniej o taką właśnie opiekę specjalistyczną chodzi w Państwa przypadku – z mamy emerytury pobierane będzie 70% świadczenia na opłacenie opieki.

Pozostała część emerytury przekazywana będzie przez organ rentowy zgodnie ze zleceniem świadczeniobiorcy np. na wskazane konto bankowe. Jeśli więc siostra posiada pełnomocnictwo do rachunku lub jest współposiadaczem konta, z części tej będzie mogła korzystać.

Natomiast jeśli chodzi o ewentualny pobyt w DPSie, to w tym przypadku koszty są znacznie wyższe, bo wynoszą około 3 000 zł miesięcznie i nieuregulowaną część opłaty, właściwa gmina może chcieć ściągnąć od członków rodziny podopiecznego. W tym przypadku znaczenie ma sytuacja majątkowa rodziny – kryteria dochodowe, nie zaś umowy zawierane wcześniej w rodzinie.

Myślę jednak, że Pani siostrze chodzi o umieszczenie mamy w Zakładzie Opiekuńczym, co nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a ani dla Pani, ani dla pozostałych sióstr.