Sprzeciw od egzekucji komorniczej wzór

Forum prawneKategoria: KomornikSprzeciw od egzekucji komorniczej wzór
Avatardorian sky zapytał 1 rok temu

Chcę złożyć sprzeciw od egzekucji komorniczej, komornik od 2 lat potrąca mi wynagrodzenie za dług, który się przedawnił. Proszę o pomoc i instrukcję jak złożyć taki sprzeciw do komornika.

I drugie pytanie: czy jeśli okaże się, że komornik ściągał przedawniony dług, to mogę dochodzić zwrotu tych wpłaconych do komornika pieniędzy? czy trzeba wtedy kontaktować się z wierzycielem? żeby oddał wszystkie pieniądze.

A co w takim przypadku z kosztami komorniczymi, które międzyczasie poniosłem? Proszę o pomoc na forum, jak złożyć i jak napisać sprzeciw od egzekucji komorniczej. Dziękuję za pomoc!

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witaj,

rzeczywiście, jeśli komornik na wniosek wierzyciela egzekwuje przedawnione roszczenie (co radzę dokładnie sprawdzić), masz możliwość uchylenia się od obowiązku zapłaty nieuregulowanej części przedawnionej należności, wnosząc do sądu powództwo przeciwegzekucyjne jako pozew o odebranie wykonalności tytułowi wykonawczemu z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór
Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powyższe uprawnienie dłużnika wynika wprost z regulacji zawartej w art. 840 § 1 punkt 2 kpc., w brzmieniu:

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia.

Musisz jednak wiedzieć, że w myśl zasadzie przewidzianej a wrt. 118 kc. roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu w dacie, sprzed lipca 2018 roku, czyli tej, która Cię obowiązuje, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczenia tego rodzaju był krótszy.

Przed wniesieniem pozwu, z uwagi na możliwość przegrania sprawy i obciążenia Cię kosztami procesu, radze dokładnie potwierdzić przedawnienie w konsultacji z prawnikiem na miejscu, biorąc pod uwagę upływ odpowiedniego do przedawnienia terminu oraz możliwość przerwania biegu przedawnienia, o czym traktuje art. 125 kc.

Natomiast po wygranej, czyli po pozbawieniu przez sąd wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik egzekwuje obecnie dług, zyskasz szansę uchylenia się od obowiązku zapłaty, a postępowanie egzekucyjne z urzędu zostanie umorzone.

Nie oznacza jednak, że dług przestanie istnieć. Wierzyciel będzie miał prawo wezwać Cię do zapłaty, czy nawet dług sprzedać i umieścić Twoje dane w rejestrze dłużników,  z zaznaczeniem, że dług jest przedawniony, nie będzie miał jednak skutecznych narzędzi, by należność od Ciebie odzyskać.

Po przedawnieniu bowiem dług zamienia się w tzw. roszczenia naturalne, które jeśli zechcesz – możesz spłacić, a wierzyciel spłatę przyjąć musi.

Powyższe przekłada się na to, że po korzystnym orzeczeniu sądu, nie zyskasz prawa do żądania spłaconej części przedawnionego długu. Podobnie nie odzyskasz kosztów komorniczych, bo jakby z własnej bierności doprowadziłeś, do tego, że egzekucja trwała dwa lata.

Zaraz po wszczęciu postępowania przez komornika, zasadne było podjęcie działań chroniących majątek przed zajęciem, czego nie uczyniłeś.

Twoja odpowiedź