Strzelnica – hałas, bezpieczeństwo – wpływ na sąsiednie działki

Kategoria: RóżneStrzelnica – hałas, bezpieczeństwo – wpływ na sąsiednie działki
Marcin zapytał 6 miesięcy temu

Jestem właścicielem działki sąsiadującej ze strzelnicą niekomercyjną która powstała na podstawie zatwierdzonego regulaminu przez Burmistrza Gminy zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 marca 2000 w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy zgodnie z ustawą o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999.

Niestety hałas podczas funkcjonowania strzelnicy uniemożliwia mi korzystanie z własnej działki. Wszystkie napisane odwołania przede wszystkim do gminy, oraz prośby między innymi do Wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska nie przyniosły żadnego efektu.

Dodatkowo z racji, iż strzelnica nie jest obiektem budowlanym Inspektorat nadzoru budowlanego nie jest w stanie przeprowadzić jakiekolwiek kontroli. Jeśli mógłbym prosić o zainteresowanie Państwa sprawą, to chętnie rozwinę temat.

Bardzo proszę o kontakt.
Marcin

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Marcinie,

wydaje mi się, że jeśli nie udało Ci się rozwiązać sprawy imisji hałasu na drodze postępowania administracyjnego, zasadnym będzie rozważenie złożenia powództwa cywilnego.

W Twoim przypadku mamy do czynienia nie tylko z hałasem, ale również obniżeniem użyteczności, czy nawet wartości Twojej działki. Bez wątpienia bowiem hałas, jaki dobiega ze strzelnicy, ogranicza Cię w normalnym korzystaniu z nieruchomości.

W pierwszej kolejności jednak należy podjąć kontakt z właścicielem strzelnicy lub jego pełnomocnikiem celem omówienia możliwości zmniejszenia hałasu poprzez zastosowane nakładów akustycznych. Ubocznie możesz wspomnieć o planach związanych z uzyskaniem odszkodowania za zakłócenia związane z działalnością strzelnicy.

Jeśli nie uda Ci się dojść do porozumienia z właścicielem strzelnicy, należy doręczyć mu wezwanie do ograniczenia hałasu oraz wypłaty odszkodowania. Kolejnym krokiem może być złożenie pozwu do sądu. Wiedz, że ten może zobowiązać właściciela strzelnicy do powstrzymania się od działań, które hałas emitując.

Przedtem jednak należy ocenić (zmierzyć) poziom hałasu z uwzględnieniem norm, jakie obowiązują w zabudowie mieszkaniowej – będzie to okoliczność najbardziej istotna w przedmiotowej sprawie.

Marcin odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie, próba polubownego załatwienia sprawy odbyła się,  lecz bez efektu. Hałas jest jest mierzony, są przekroczenia.
Czy w obecnej sytuacji pomiar natężenia hałasu musi być wykonany wyłącznie profesjonalnym sprzętem i metodą? 
W jakiej formie doręczyć wezwanie do ograniczenia hałasu? 
Czy warto spróbować złożyć skargę do gminy oraz policji na uciążliwego sąsiada z racji iż korzystając z własnego prawa narusza prawo korzystania z nieruchomości sąsiednich (mając na myśli art 51 kodeksu wykroczeń i art 144 kodeksu cywilnego), oraz czy to może wpłynąć na wszczęście postępowania z urzędu przez gminę lub policję? 
Bardzo proszę o odpowiedź. 
Z góry ślicznie dziękuję. 

Twoja odpowiedź