Uchylenie klauzuli wykonalności ze względu na przedawnienie

Kategoria: DługiUchylenie klauzuli wykonalności ze względu na przedawnienie
hania d zapytał 1 rok temu

Witam serdecznie. Otrzymałam list od komornika o wszczęciu postępowania opartym na tytule egzekucyjnym wydanym w 2012 r. Czy jest szansa na uchylenie klauzuli wykonalności?

Czy komornik z racji wejścia w życie nowych przepisów, nie musi zbadać czy dług uległ przedawnieniu? Z wnioskiem do komornika wystąpiła firma windykacyjna.

Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź. Pozdrawiam.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

tak masz rację, zgodnie z przepisem art. 804 § 2 kpc:

Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 1 1 , organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zatem komornik, który wszczął egzekucję, musiał zbadać tytuł egzekucyjny pod kątem przedawnienia. Jeśli jednak uważasz, że doszło do pomyłki, masz prawo przejrzeć dokumenty znajdujące się w aktach sprawy – wyrok/nakaz zapłaty, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oraz inne dokumenty traktujące o przerwaniu biegu terminu przedawnienia m.in. dokumenty poprzednio prowadzonych spraw egzekucyjnych, a następnie złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne.

Ja jednak od siebie muszę napisać, że już na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że o przedawnieniu nie może być mowy.

Zwróć uwagę, że tytuł wykonawczy pochodzi z 2012 roku – zatem biorąc pod uwagę zarówno wcześniej obowiązujący termin przedawnienia 10 lat, jak i obecnie 6 lat nie mogło dojść do przedawnienia.

Jeżeli zastosujemy termin 10-letni, to do przedawnienia doszłoby dopiero w 2022 roku. Natomiast nowy termin przedłużyłby przedawnienie o kolejnych kilka lat – znowelizowane przepisy weszły w życie 9 lipca 2018 i od tej daty stosujemy termin 6 -letni, czyli przedawnienie mogłoby nastąpić z końcem roku 2024.

Korzystniej dla Ciebie jest stosować poprzedni termin przedawnienia. Jednak pamiętaj, że każda czynność przed sądem, w tym postępowanie egzekucyjne przerywa bieg terminu przedawnienia, który po zakończeniu czynności rozpoczyna swój bieg na nowo.

Podsumowując:

Wydaje się, że komornik postąpił właściwie, wszczynając egzekucję. Jeśli jednak upierasz się przy swoim, skonsultuj sprawę z prawnikiem na miejscu.

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności – wzór

Twoja odpowiedź