Ugoda o ustanie alimentów bez postępowania sądowego

Forum prawneKategoria: AlimentyUgoda o ustanie alimentów bez postępowania sądowego
AvatarJanusz L. zapytał 8 miesięcy temu

Potrzebuję informacji, co powinienem zawrzeć w porozumieniu między mną, a moim synem o zniesieniu obowiązku alimentacyjnego z powodu usamodzielnienia się mojego syna. Ustaliliśmy wszystkie warunki i doszliśmy do pełnej zgody. Chcemy uniknąć postępowania sądowego. Istotne dla nas jest co zawrzeć w treści takiego porozumienia.

3 odpowiedzi
Best Answer
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam,

jeżeli doszedł Pan do porozumienia z pełnoletnim synem, w kwestii wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie odpowiedniej umowy ugody alimentacyjnej.

Prawo nie określa wymogów co do formy takiej umowy alimentacyjnej, dlatego jeśli nie ma pomiędzy Panami sporu, wystarczy zwykła forma pisemna.

W treści umowy zawrzeć należy klauzulę, że strony zgodnie oświadczają, iż obowiązek alimentacyjny orzeczony wyrokiem sądu z dnia …. w sprawie sygn. akt… wygasł na skutek usamodzielnienia się uprawnionego do alimentów wraz z dniem ….. (należy podać dokładną datę).

Następnie należy wskazać, że strony zgodnie oświadczają, że alimenty za okres wcześniejszy zostały w pełni zaspokojone, wobec czego uprawniony do alimentów nie przysługuje żadne roszczenie wobec zobowiązanego do alimentacji.

Oprócz dwóch wyżej wskazanych klauzul należy pamiętać, aby umowa o wygaśnięciu obowiązku alimentacji zawierała:

 • określenie stron poprzez wskazanie imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL – syn, jako strona uprawniona do alimentacji, ojciec, jako zobowiązany do alimentacji
 • datę, w której umowa została zawarta
 • podpisy obu stron umowy.

Umowę o wygaśnięciu obowiązku alimentacji należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zachęcam Państwa do pobrania gotowego wzoru umowy ugody alimentacyjnej:

Ugoda alimentacyjna – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Tagi:

 • porozumienie w sprawie alimentów wzór
 • ugoda sądowa o alimenty wzór
 • ugoda alimentacyjna wzór
 • umowa o alimenty wzór
 • umowa alimentacyjna wzór
 • wzór ugody alimentacyjnej
 • ugoda o alimenty wzór
 • umowa alimentacyjna pdf
 • ugoda alimentacyjna wzór
 • ugoda o alimenty
 • ugoda w sprawie alimentów

AvatarJanina T. odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam,

pobrałem wzór ugody alimentacyjnej, jestem w podobnej sytuacji. Z tym, że mam dwoje pełnoletnich dzieci i nie chcą one już, abym na nie łożyła, bo sama jestem w ciężkiej sytuacji finansowej. Jakoś wiążę koniec z końcem, ale jest ciężko.

Dzieci także wolałyby nie iść z tym do sądu, tylko sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ugodę alimentacyjną. Nie miałam nigdy długów alimentacyjnych, chodzi jedynie o bieżące alimenty.

Pozdrawiam

Janina T.

AvatarKulesza odpowiedział 8 miesięcy temu

Znam dość interesującą sprawę, sprawa odbyła się w sądzie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, co ciekawe obie strony wyraziły wolę jej zawarcia, niestety to sąd nie zgodził się na ugodę!!!

Sąd Rejonowy stwierdził, że ani strony (uprawniony do alimentów oraz zobowiązany do alimentów [ojciec i syn]), ani sąd nie mogą ingerować w obowiązek alimentacyjny, ponieważ wynika on z mocy prawa!

Kancelaria adwokacka, która prowadziła tę sprawę, przygotowała zażalenie i po wielu bojach już Sąd Okręgowy uwzględnił to zażalenie, uchylając postanowienie Sądu Rejonowego.

Ostatecznie ugoda alimentacyjna została zawarta na kolejnej sprawie przez Sądem Rejonowym.

Pozdr.

Twoja odpowiedź