Urlop a orzeczenie o niepełnosprawności pracownika

Forum prawneKategoria: RóżneUrlop a orzeczenie o niepełnosprawności pracownika
Katarzyna O. zapytał 11 miesięcy temu

Dobry wieczór

Proszę mi odp. na pytania:

  1. kiedy urlop dodatkowy (10 dni) będę miała w pełnym wymiarze – w tym roku czy też nie.
  2. mogę korzystać z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych itd. świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe itd. co to oznacza dla mnie, z czego mogę skorzystać? np. z zasiłku?

Właśnie otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od kiedy istnieje moja niepełnosprawność, nie wiadomo (i taki wpis widnieje w orzeczeniu). Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 01.07.2002 r. Od 2006 r. pracuje w jednym zakładzie, na pełen etat. Mam 19- letni staż pracy. Dziękuję za odpowiedź. Katarzyna O.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności należy sięgnąć do regulacji art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niniejszy przepis stanowi, że:

  1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
  2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1.

Na podstawie tego, co Pani napisała oraz treści ustawy wysnuć można wniosek, że dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności przysługiwać będzie Pani już w tym roku pod warunkiem, że wspomniane orzeczenie nie jest Pani pierwszym.

Jeżeli jednak pierwszy raz stawała Pani na komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności, to znaczy, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki z cytowanego wyżej przepisu. A mianowicie zabraknie przesłanki przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności.

W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zaliczenie do stopnia niepełnosprawności następuje na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Natomiast datą zaliczenia jest data wydania orzeczenia.

Jeśli więc przedmiotowe orzeczenie jest Pani pierwszym, dodatkowy urlop będzie Pani przysługiwać dopiero w następnym roku.

Dodam jednak, że kadry mogą odmiennie „zinterpretować” przepis i jeszcze w tym roku przyznać Pani dodatkowy urlop. Nie będzie to prawidłowa interpretacja przepisu, Pani jednak nie musi zgłaszać zastrzeżeń w tym temacie.
Odnośnie drugiego pytania, to niestety jest Pani w zatrudnieniu, więc odpadają wszelkiego rodzaju zasiłki socjalne.

Choć być może będzie mogła Pani otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Aby tak się stało  musi zostać spełniony warunek – niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie, dlatego warto podjąć kontakt z właściwym Pani Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zapytać o szczegóły.

Dodatkowo może Pani udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i tam zapytać o możliwość pomocy. Wiem, że PFRON organizuje programy wspierające osoby niepełnosprawne – kursy, szkolenia, dotacje na zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Może Pani również „zapisać” się do wybranej fundacji, która wesprze ją w pozyskaniu środków na leczenie i rehabilitacje oraz założy dla Pani subkonto dla przekazaniu 1% podatku.

Katarzyna O. odpowiedział 11 miesięcy temu

Dzień dobry. Mam pytanie. Pierwszy raz miałam orzeczoną grupę inwalidzką w 1998 (st. znaczny do 2002). Później regularnie stawiałam się na komisjach (3x) i za każdym razem miałam st. umiarkowany.

Taka sytuacja trwała do 2010. Później pomimo choroby nie wnioskowałam o grupę. Sytuacja zmieniła się w tym roku. Od sierpnia 2021 mam ponownie stopień umiarkowany.

Proszę mi napisać, czy od tego roku mam dodatkowe 10 dni urlopu, czy z uwagi na długą przerwę muszę odczekać rok czasu. Dziękuję za odpowiedź. Katarzyna O.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Dzień dobry Pani Katarzyno,

już na wstępie muszę wyjaśnić, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, traci ono ważność z upływem wskazanego terminu.

Zatem osoba, której dotyczy orzeczenie, również traci status osoby niepełnosprawnej. Sytuacja ta wiąże się z utratą przez nią przywilejów do dłuższego urlopu i dopiero po przedstawieniu pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym może ona zostać na nowo wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Podsumowując – utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności skutkuje tym, że pracownik przestaje być pracownikiem niepełnosprawnym.

Pani przez 11 lat nie miała żadnego orzeczenia, więc utraciła też swoje przywileje, bo przestała formalnie być niepełnosprawną. Dlatego teraz po otrzymaniu orzeczenia i zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności musi Pani odczekać rok na doliczenie dodatkowego urlopu.

Twoja odpowiedź

19 + 14 =