Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej WZÓR
Zgaga zapytał 2 lata temu

Witam, chcę zapytać o błędy w zakresie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Z tego co wyczytałem, to na mnie, jako na właścicielu nieruchomości ciąży poprawność utrzymania informacji w KW i że jeśli dostrzegę błąd w KW, to ja muszę składać wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Co jeśli to nie ja popełniłem błąd w czasie zakładania księgi wieczystej tylko np. referendarz, czy inna osoba, która zakładał KW?

Zgodnie z art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności danych katastru nieruchomości 3 z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.

Czy ten obowiązek sprostowania informacji w KW zawsze ciąży na mnie?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, w pierwszej kolejności należy rozważyć, kto ma interes prawny w sprostowaniu niezgodności wpisu w księdze wieczystej z danymi wynikającymi z katastru.

Jak wskazał ustawodawca w treści art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece będzie to właściciel i wieczysty użytkownik – tak zapis ustępu 1.

Zatem to na właścicielu i użytkowniku wieczystym, czyli osobach najbardziej zainteresowanych, by księga wieczysta zawierała prawidłowe i aktualne dane ciąży obowiązek interwencji w razie zaistnienie lub ujawnienia nieprawidłowości.

Niemniej w dalszej części przepisu przeczytać możemy, że sprostowanie może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości – tak zapis ustępu 2.

Zatem sprostowanie księgi wieczystej może mieć miejsce również z urzędu, jeżeli jednak niezgodność istnieje i nie doszło do sprostowania błędu z urzędu właściciel/użytkownik wieczysty powinien złożyć odpowiedni wniosek.

Ten należy przygotować na formularzu urzędowym dostępnym pod nazwą wniosek KW-WPIS, a następnie złożyć w sądzie wieczystoksięgowym wraz z załącznikami potwierdzającymi prawidłowe oznaczenie nieruchomości.

Formularz KW-WPIS ma kilka stron, dlatego poniżej przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wypełnienia, dzięki któremu nie popełnisz żadnych błędów przy wypełnieniu formularza, wzór pobierzesz poniżej:

wniosek-o-sprostowanie-oznaczenia-nieruchomosci-w-ksiedze-wieczystej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej WZÓR

Warto przeczytać: Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej wzór