Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS
rt45 zapytał 1 rok temu

Witam, chodzi o zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS, czy można odwołać się od spłaty nienależnie pobranych świadczeń lub umorzyć chociaż by odsetki za opóźnienie spłaty? Decyzja wydana przez ZUS jest z roku 2002 kiedy pobierałem rentę rodzinną po ojcu, minęło 19 lat i teraz otrzymałem pismo, aby uregulować dług w ZUS-ie.

Nie pamiętam, abym otrzymywał zawiadomienia jakiekolwiek, że po ukończeniu szkoły przez trzy miesiące pobierałem rentę, która już mi się nie należała.

Proszę o poradę, co mogę zrobić z tym zadłużeniem, wychowuję niepełnosprawnego syna autystycznego, którego leczę prywatnie i suplementy, które kupuję, aby poprawić funkcjonowanie syna – do tanich nie należą, a odsetki naliczone przez ZUS są bardzo wysokie. Będę bardzo wdzięczny za poradę. Pozdrawiam

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

uważam, że złożenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranej renty rodzinnej jest w Twojej sytuacji jak najbardziej zasadne. Wzór gotowego wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-ZUS

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Przede wszystkim argumentem, który możesz ponieść we wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS, jest okoliczność, że sprawa dotyczy wypłaty renty sprzed 19 lat. Kolejnym argumentem będzie okoliczność, że w dacie wypłaty renty rodzinnej byłaś w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Fakt ten potwierdza przede wszystkim brak rodzica – renta była po zmarłym ojcu. Następnie należy powołać się na obecne trudności. Musisz opisać problemy zdrowotne niepełnosprawnego syna – potrzeba jego stałego leczenia i rehabilitacji oraz sprawowania nad dzieckiem codziennej opieki.

Są to okoliczności, których nie możesz pominąć w swoim wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS i  im rzetelniej przygotujesz niniejszy wniosek i potwierdzisz podniesione w nim okoliczności odpowiednimi dowodami np. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia syna, czy orzeczeniem o niepełnosprawności, tym większa szansa na pozytywne jego rozpoznanie.

Nie można bowiem zapomnieć, że ZUS posiada kompetencję do umorzenia wszelkich należności, jeśli uzna, że przemawia za tym trudna sytuacja finansowa i rodzinna zobowiązanego. Tę za wszelką cenę musisz starać się wykazać.

Dopiero jeśli się nie uda uzyskać korzystnej decyzji, w dalszej kolejności będziesz mogła starać się o umorzenie odsetek i rozłożenie płatności zadłużenia na raty. Zacząć moim zdaniem jednak należy od wniosku o umorzenie nienależnie pobranej renty rodzinnej.

Powodzenia!

Warto przeczytać: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS – [WZÓR]

Monika odpowiedział 10 miesięcy temu

Dobry wieczór. Chodzi o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Odebrałam dziś pismo z ZUS na którym jest kwota do zapłaty wraz z odsetkami za nienależnie pobranie renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Rentę pobierałam, ucząc się, później przerwałam naukę z przyczyn osobistych. Było to w latach 2004-2007. ZUS odezwał się do mnie jakieś 12 lat temu, rozłożył mi zadłużenie na raty.

Nie mając wtedy pracy, nie mogłam tego spłacać. Dziś się upominał o prawie 13000 plus odsetki 17000. Wysłał zawiadomienie do zakładu pracy, by mi wejść na pensję. Mam pytanie czy można coś z tym zrobić? Nie wiem, czy okres przedawnienia minął, bądź chociaż umorzyć odsetki i teraz rozłożyć na raty, gdy mam stałą pracę. Proszę o udzielenie porady. Pozdrawiam. Monika P.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Pani Moniko,

jeśli nie doszłoby do zawarcia ugody, która jak podajesz: miała miejsce jakieś 12 lat temu, nienależnie pobrana renta rodzinna stałaby się roszczeniem przedawnionym.

Dziś jednak przez wcześniejszą ugodę – rozłożenie zadłużenia na raty – nie można mówić o przedawnieniu. Z uwagi na powyższe należy pomyśleć, w jaki sposób „dogadać się” z ZUSem, choć już od razu zaznaczę, że raczej nie możesz liczyć na umorzenie długu (przynajmniej całej należności głównej), jeśli nie zachodzą w Twojej sprawie ważne okoliczności (długotrwałe bezrobocie, problemy zdrowotne, niepełnosprawność).

Niemniej uważam, że zasadnym będzie udanie się do właściwego miejscowo oddziału ZUS celem porozmawiania z kompetentnym pracownikiem.

W pierwszej kolejności możesz spróbować zawrzeć ponowną ugodę o płatność ratalną i umorzenie części zadłużenia lub chociażby samych odsetek (pobierz nasz wzór wniosku o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych):

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-ZUS

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Jeśli ZUS odmówi Ci zawarcia ugody o płatność ratalną, możesz spróbować znaleźć porozumienie, proponując jednorazową wpłatę znacznej części zadłużenia. Pamiętaj, że aby uzyskać porozumienie musisz wykazać się zaangażowaniem, a Twoje propozycje muszą być atrakcyjne – w przeciwnym razie zostaną odrzucone przez ZUS.

Twoja odpowiedź

14 + 7 =