Wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Kategoria: Wzór pismaWzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym
Basia P. zapytał 7 miesięcy temu

Jak skontaktować się z aresztowanym? czy mogę napisać do zakładu karnego wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym? aresztowano mojego chłopaka, nie wiem nic co się z nim dzieje, wiem tylko w jakim ZK przebywa.

Nie poinformowano mnie nawet, za co jest aresztowany. Chcę napisać do ZK pismo, aby umożliwi nam kontakt telefoniczny, w związku z tym czy mają państwo w bazie wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym?

Będę bardzo wdzięczna za szybką odpowiedź, bo od kilku dni nie mam z chłopakiem kontaktu. Pozdrawiam Basia P.

6 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Aby tymczasowo aresztowany mógł korzystać z telefonu, potrzebna jest zgoda prokuratora, który nadzoruje postępowanie przygotowawcze. Jeśli natomiast w postępowanie przygotowawcze zaangażowanych jest kilku prokuratorów, to wszyscy oni muszą wyrazić na to zgodę.

Aby uzyskać zgodę na korzystanie z telefonu przez aresztowanego, należy złożyć pisemną prośbę do prokuratora lub prokuratorów prowadzących postępowanie. Gotowy do wypełnienia wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym

Aby tego dokonać, pobierz poniższy wzór wniosku o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym, który zamieszczam poniżej:

Wypełniając taki wniosek, należy bezwzględnie pamiętać o tym, by podać numery telefonów, na które aresztowany bądź tymczasowo aresztowany będzie wykonywać połączenia.

Oprócz podania numeru telefonu należy również wskazać stopień pokrewieństwa, który łączy właściciela telefonu z aresztowanym.

Najczęściej sąd bądź prokurator rozpatruje wniosek w terminie do dwóch tygodni i wydaje decyzję, o czym wnioskodawca zostaje poinformowany drogą listowną.

Warto przeczytać: Wzór wniosku o widzenie z tymczasowo aresztowanym

Regina odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam, czy prokurator może nie zgodzić się na udzielenie aresztowanemu telefonicznego kontowania się z rodziną?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

W większości przypadków dostaje się zgodę, jednak prokurator bądź sąd w wyjątkowych okolicznościach mogą nie wyrazić zgody na kontakt telefoniczny jeśli zaistnieje obawa, że aresztowany wykorzysta kontakt telefoniczny w celu utrudniania postępowania karnego, lub gdy aresztowany może podżegać do przestępstwa inne osoby.

Chodzi tu szczególnie o kontaktowanie się ze świadkami w sprawie do składania korzystnych dla aresztowanego zeznań.

Jeśli sąd lub prokurator nie wyrazi zgody na kontakt telefoniczny, można oczywiście złożyć zażalenie na odmowę wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny.

Zachęcam Cię do pobrania wzoru pisma, który przygotowaliśmy:

Ewela odpowiedział 7 miesięcy temu

U nas była taka sytuacja, że ja jako żona wystąpiłam z zaskarżeniem braku zgody na rozmowę telefoniczną z aresztowanym mężem, okazało się, że tylko osoba aresztowana ma prawo taką decyzję zaskarżyć! Odmowa prokuratury na telefoniczny kontakt z rodziną została więc zaskarżona przez aresztowanego męża, bo prawa tego nie ma żaden członek rodziny… koniec końców udało się!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Art. 217c. KKW

Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego ze środków łączności

§ 1. Tymczasowo aresztowany:

  1. może korzystać z aparatu telefonicznego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje;
  2. 2)nie może korzystać z innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

§ 2. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie ona wykorzystana:

  1. w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego;
  2. do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 3. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

§ 4. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowanemu przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

Derylka odpowiedział 4 miesiące temu

po jakim czasie więzień może dzwonić? i ile czasu ma prokurator na rozpatrzenie wniosku o widzenie lub rozmowę telefoniczną? i jak skontaktować się z osadzonym jeśli nie pozwolą mi ani na kontakt telefoniczny ani na widzenie?

Twoja odpowiedź