Wniosek o widzenie bezdozorowe WZÓR

Jak napisać wniosek o widzenie bezdozorowe? kontakt z osobami bliskimi to forma wsparcia emocjonalnego i uczuciowego, która sprzyja procesowi resocjalizacji więźniów. W jednostkach penitencjarnych stosuje się więc pewne formy nagrody za dobre sprawowanie, a jedną z najbardziej cenionych nagród jest widzenie bezdozorowe lub widzenie intymne (również bezdozorowe).

Wstęp

wniosek-o-widzenie-bezdozorowe-wzor-pdf-docNa czym polegają takie widzenia i jak sporządzić wniosek o widzenie intymne? aby wniosek został potraktowany poważnie, powinien w swojej treści zawierać kilka niezbędnych elementów, dzięki którym pismo spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o widzenie bezdozorowe wzór

Czym jest widzenie bezdozorowe w więzieniu?

Widzenie bezdozorowe w więzieniu to widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, czyli bez dozoru funkcjonariusza. Takie widzenia traktowane są jako forma nagrody dla skazanego, który wyróżnia się dobrym sprawowaniem.

Ich celem jest także zachęcenie osadzonego do poprawy zachowania. Podczas widzenia bez dozoru skazany może spotkać się z żoną, dziećmi czy z rodzicami, a także z życiową partnerką.

Wniosek o widzenie bezdozorowe nie jest zatem tym samym, co wniosek o widzenie intymne (kontakt seksualny).

Widzenie bezdozorowe odbywa się w oddzielnym i odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Skazany może spotkać się w nim z bliskimi bez dozoru bezpośredniego i pośredniego (monitoring). 

 

Jaki cel mają widzenia bezdozorowe?

Pismo o widzenie intymne, bezdozorowe to prośba o przyznanie nagrody za wzorowe zachowanie skazanego. Czytamy o tym w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z artykułem 137. tego aktu prawnego:

Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania.

Jedną z tych nagród jest natomiast „zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej”. Intymne widzenia w więzieniu stanowią więc sposób na indywidualizację odbywania kary. Wspierają strefę interakcji społecznej osadzonego, pozytywnie wpływając na jego readaptację społeczną. 

Widzeń bezdozorowych nie wolno jednak utożsamiać z tak zwanymi intymniakami.

Widzenia te nie służą bowiem jedynie zaspokojeniu potrzeb seksualnych. Mają też wspierać funkcjonowanie rodzin. Spotkanie bez dozoru chroni dzieci przed niepożądanym wpływem środowiska więziennego. 

W głównej mierze widzenia intymne bez dozoru funkcjonariusza mają jednak skłaniać skazanego do odpowiedniego zachowania. Zezwolenie na widzenie w osobnym pomieszczeniu, bez nadzoru to ważny element procesu budowania zaufania pomiędzy osadzonym a personelem penitencjarnym.

wazneZ jednej strony postawa skazanego, czyli jego zachowanie w trakcie odbywania kary świadczą o tym, że zachowa się od prawidłowo również w trakcie takiego widzenia.

wazneZ drugiej zaś strony, poprzez wyrażenie zgody na widzenie bez dozoru administracja zakładu karnego wysyła do skazanego sygnał mówiący o tym, że widzi jego zaangażowanie i chce wspierać te wysiłki. 

 

Zasady przyznawania widzeń bezdozorowych

Widzenia bezdozorowe miewają różny charakter. W katalogu nagród stosowanych przez zakłady penitencjarne przewiduje się bowiem wiele form zezwoleń ułatwiających i rozszerzających kontakty skazanego ze środowiskiem zewnętrznym i rodziną.

Różnią się one zakresem i stopniem intymności. O różnicach tych decydują natomiast indywidualne potrzeby osadzonego oraz ocena wpływu takiego kontaktu na proces jego społecznej readaptacji. Duże znaczenie ma też poziom zaufania, jakim skazanego obdarza personel penitencjarny. 

Decyzję o przyznaniu nagrody w formie widzenia bezdozorowego podejmuje się w sposób zindywidualizowany i odpowiedzialny merytorycznie.

Wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie takiej nagrody osadzonemu mogą mieć nawet tak trywialne problemy, jak brak miejsca, czyli odpowiedniej ilości pomieszczeń, z których mogliby korzystać wszyscy uprawnieni.

Nie wszystkie zakłady karne posiadają pokoje do widzeń intymnych. Ustawa nie przewiduje bowiem obowiązku tworzenia takich sal przez Dyrektorów Zakładów Karnych.

W jednostkach przepełnionych, mierzących się z brakiem odpowiedniej infrastruktury takie pomieszczenia mogą być jedynie pokojem ze stolikiem i krzesłami. Zdarza się jednak, że w pokoju przeznaczonym na widzenia intymne znajduje się łóżko lub kanapa, stolik, krzesła, a nawet czajnik i szklanki. 

Intymne spotkanie w więzieniu może trwać maksymalnie 2 godziny i nie powinno być przyznawane osadzonemu częściej niż raz w tygodniu. Poza tym sam zainteresowany może skrócić je po to, aby pozostały czas widzenia przeznaczyć na inne formy spotkań z bliskimi. 

 

Jak wnioskować o widzenie intymne, bezdozorowe?

Wniosek o widzenie intymne może złożyć sam osadzony, a także jego rodzina czy partnerka. Wystarczy wypełnić w tym celu wzór pisma o widzenie intymne i przedłożyć go w Zakładzie Karnym.

Z podobnym wnioskiem może wystąpić także funkcjonariusz lub wychowawca, który dostrzega dobre zachowanie osadzonego i chce wesprzeć jego resocjalizację poprzez bliższy, swobodniejszy kontakt z bliskimi.

Pismo należy uzasadnić zarówno wzorowym postępowaniem skazanego, jak i korzyściami, jakie mogą wynikać ze spotkań bezdozorowych. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze