Promesa zatrudnienia skazanego WZÓR [z omówieniem]

promesa-zatrudnienia-skazanego-wzor-pdf-doc-wordPromesa zatrudnienia to rodzaj umowy przedwstępnej, która zabezpiecza interes pracownika i pracodawcy. Dzięki takiemu kontraktowi pracownik ma zapewnione miejsce pracy, a pracodawca nie musi martwić się o poszukiwanie osoby, którą mógłby zatrudnić.

Wprowadzenie

wazneW przypadku skazanych promesa zatrudnienia stanowi szansę na rozpoczęcie nowego życia. Pełni niezwykle ważną rolę resocjalizacyjną, dając osadzonemu perspektywę pewnego, codziennego zajęcia i otrzymywania stałego dochodu. Ma także ogromny wpływ na zwiększenie szans uzyskania zwolnienia warunkowego. 

Jeśli więc oświadczenie o chęci zatrudnienia skazanego ma być szansą dla osadzonego podczas warunkowego zwolnienia, pismo musi być właściwie sporządzone, w pierwszej kolejności musi ono spełnić wszystkie formalne wymagania, a także zawierać powinno szereg niezbędnych informacji.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór promesy, którą pobierzesz poniżej:

Promesa zatrudnienia skazanego wzór

promesa-zatrudnienia-skazanego-wzor-pdf-doc-word

Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

lub:

Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego wzór

promesa-zatrudnienia-tymczasowo-aresztowanego-wzor-doc-pdf

Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego

Promesę (jako załącznik) najlepiej wysłać razem z wnioskiem o warunkowe zwolnienie, lub przedstawić na posiedzeniu w sprawie warunkowego zwolnienia.

Czym jest promesa zatrudnienia skazanego?

waznePromesa zatrudnienia skazanego ma formę umowy przedwstępnej, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Dokument określa więc najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli umowy o pracę.

Z reguły promesa zatrudnienia wskazuje termin zawarcia umowy przyrzeczonej, a jeśli tak nie jest, do jej zawarcia dochodzi w terminie wyznaczonym przez jedną ze stron. Umowę przyrzeczoną należy zawrzeć w terminie maksymalnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przedwstępnej (promesy).

Co powinien zawierać wzór promesy zatrudnienia skazanego?

waznePromesa dla skazanego powinna zawierać elementy niezbędne dla umów przedwstępnych. Są to przede wszystkim dane stron umowy, a także określenie wymiaru czasu pracy oraz miejsca pracy pracownika.

Dokument powinien informować także o terminie zawarcia przyszłej umowy o pracę, a niekiedy również o wysokości wynagrodzenia.

Czasami promesa zatrudnienia skazanego zawiera także informacje o okresie, na jaki planuje się zawarcie umowy (najlepiej, aby promesa określała, że skazany podejmie zatrudnienie [podpisanie umowy o pracę] zaraz po opuszczeniu Zakładu Karnego). Możliwe jest także uwzględnienie odszkodowania za zerwanie postanowień dokumentu przez jedną ze stron.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia skazanego?

wazneZaświadczenie o możliwości zatrudnienia to niezwykle istotny załącznik w procesie ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Z wnioskiem o takie zwolnienie może wystąpić sam osadzony, a także sądowy kurator zawodowy i dyrektor zakładu karnego. Decyzję podejmuje sąd penitencjarny na posiedzeniu, w którym bierze udział prokurator, skazany i obrońca.

O zwolnienie warunkowe może ubiegać się osadzony, który odbył co najmniej połowę swojej kary. W niektórych przypadkach okres ten ulega jednak przedłużeniu. W przypadku recydywistów sąd stosuje zwolnienie warunkowe dopiero po odbyciu ⅔ kary, a w przypadku multirecydywistów nawet ¾ kary.

Dotyczy to także skazanych, którzy z czynu zabronionego uczynili swoje źródło stałego dochodu oraz tych, którzy popełnili przestępstwo w grupie zorganizowanej, bądź dopuściły się czynu o charakterze terrorystycznym.

Zaświadczenie o zatrudnieniu do wniosku o warunkowe zwolnienie w przeciwieństwie do promesy, nie ma charakteru umowy przedwstępnej, lecz oświadczenia woli pracodawcy.

Podmiot gospodarczy powinien w takim dokumencie zawrzeć dane swoje i dane pracownika, a także informacje o planowanym zatrudnieniu, czyli co najmniej określenie stanowiska, jakie oferuje osadzonemu. Dla swojej ważności oświadczenie o chęci zatrudnienia skazanego powinno zawierać także datę, podpis i pieczątkę firmową.

Co jest brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o wcześniejsze zwolnienie skazanego?

wazneSąd penitencjarny bierze pod uwagę wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przedterminowym zwolnieniu skazanego. Musi bowiem mieć pewność, że taka osoba przeszła pozytywnie proces resocjalizacji i poradzi sobie na wolności.

Właśnie dlatego tak ważna jest promesa zatrudnienia do więzienia, która gwarantuje, że osadzony po wyjściu z zakładu karnego będzie miał codzienne zajęcie, związane z pełnieniem określonych obowiązków i zapewniające mu stały dochód.

Przy podejmowaniu decyzji o przedterminowym zwolnieniu skazanego pod uwagę brane są między innymi:

  • opinia dyrektora zakładu karnego na temat skazanego,
  • postawa skazanego, czyli jego zachowanie, udział w terapiach i szkoleniach oraz relacje ze współosadzonymi,
  • relacje z rodziną (widzenia, telefony, paczki) – często przedterminowe zwolnienie motywowane jest koniecznością utrzymania dzieci,
  • perspektywa zatrudnienia, czyli właśnie obietnica zatrudnienia skazanego przez pracodawcę, który złożył zaświadczenie o zatrudnieniu po opuszczeniu zakładu karnego.

Praca dla osadzonego nie tylko na zwolnieniu warunkowym

wazneWniosek o zatrudnienie skazanego można złożyć nie tylko w perspektywie zwolnienia warunkowego, ale również w trakcie odbywania kary przez osadzonego. Osobę aresztowaną lub skazaną ma prawo zatrudniać Służba Więzienna, a także przywięzienne zakłady pracy i kontrahenci zewnętrzni.

Przywilej ten przysługuje osadzonym za lekkie przestępstwa, jednak ostateczną decyzję zawsze podejmuje dyrektor zakładu w oparciu o zachowanie skazanego i jego relacje ze współosadzonymi.

Codzienne obowiązki związane z wykonywaniem pracy dają osadzonemu wiele korzyści – nie tylko wynagrodzenie, które musi wynosić co najmniej tyle, ile minimalna pensja (pomniejszona o odpowiednie potrącenia).

Praca stanowi również przygotowanie do życia na wolności. Niekiedy związana jest nawet z wykształceniem czy zawodem skazanego, bądź z jego osobistymi zainteresowaniami.

Podobne wzory pism: Deklaracja zatrudnienia WZÓR

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Promesa zatrudnienia skazanego WZÓR [z omówieniem]”
  1. Malwina D.

    Mąż jest w więzieniu, staramy się o warunkowe zwolnienie, mąż może wrócić do poprzedniego pracodawcy sprzed aresztowania, czy oświadczeniu mam zawrzeć tę informację? że pracodawca ponownie zatrudni osadzonego po zakończeniu kary pozbawienia wolności?

  2. Witam, czy promesa dotyczyć może zlecenia umowy o dzieło? czy musi to być tylko i wyłącznie umowa o pracę?

Comments are closed.