Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę pracownik już nie pracuje

Kategoria: KomornikZawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę pracownik już nie pracuje
Klaudia D. zapytał 9 miesięcy temu

Witam, otrzymaliśmy zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę a pracownik już nie pracuje u Nas od 2 tygodni, co zrobić w takiej sytuacji? czy wystarczy napisać pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje i tyle? nic więcej nie trzeba robić. Wiemy gdzie pracownik teraz pracuje, czy mamy obowiązek przekazać komornikowi te informacje?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

niestety pomimo ustania stosunku pracy, były pracodawca dłużnika musi zastosować się do żądania komornika i w myśl regulacjom zawartym w art. 882 kpc. przygotować odpowiedź do komornika. Gotowy wzór takiego pisma znajdziesz poniżej:

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

W niniejszym piśmie należy wskazać, że potrącenia nie mogą być realizowane, bowiem doszło do ustania stosunku pracy. Należy podać dokładną datę, z którą przestała obowiązywać umowa o pracę.

Dodatkowo tak jak już wspomniałam, należy dopełnić obowiązków wynikających wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Przede wszystkim do odpowiedzi do zajęcia należy dołączyć zestawienie za każdy miesiąc oddzielnie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów. Wzór takiego zestawienie pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Proszę pamiętać, by w treści pisma znalazły się dane byłego pracownika – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia oraz numer rachunku bankowego, na który przekazywane było wynagrodzenia za pracę. W piśmie nie może również zabraknąć sygnatury akt sprawy egzekucyjnej.

Tak przygotowanie pismo, należy złożyć w terminie tygodnia w kancelarii komornika lub przesłać na adres kancelarii listem poleconym.

Odnośnie poinformowania komornika o nowym miejscu zatrudnienia dłużnika, to nie jest to Państwa obowiązek. Komornik zaraz po otrzymaniu Państwa pisma podejmie kolejne starania celem ustalenia nowego pracodawcy dłużnika. Nie będzie miał z tym żadnego problemu, bowiem o informacje te uzyska z ZUS.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź