Żona pobiera alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, a ja mam komornika

Kategoria: AlimentyŻona pobiera alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, a ja mam komornika
Emalec zapytał 3 miesiące temu

Od dwóch lat nie płaciłem alimentów, więc matka dziecka poszła do Funduszu Alimentacyjnego i zostało jej przyznane 300 zł alimentów, ja natomiast mam komornika i spłacę wszystkie zaległe alimenty. Teraz płacę alimenty terminowo, czy matka dziecka nad będzie brać alimenty z funduszu, czyli ja będę płacił podwójne alimenty – jak to wygląda?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witaj serdecznie,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Natomiast przez zwrot „bezskuteczność egzekucji” rozumieć należy postępowanie komornicze w wyniku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych lub bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Z powyższego wynika, że jeśli matka dziecka otrzyma od komornika lub bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego co najmniej jedną ratę alimentacyjną w okresie dwóch miesięcy, fakt ten będzie zobowiązana zgłosić do organu, który wypłaca jej zaliczki alimentacyjne.

Natomiast po otrzymaniu zgłoszenia organ zawiesi wypłatę zaliczek. Niemniej może ona zostać wznowiona, w sytuacji gdy znów nastąpi przerwanie w płatności lub ściągalności alimentów na okres co najmniej dwóch miesięcy.

Jak widzisz, nie może dojść do sytuacji, w której matka dziecka pobiera bieżące alimenty od Ciebie lub komornika, a jednocześnie właściwa gmina wypłaca jej zaliczki alimentacyjne. Gdyby taka okoliczność miała miejsce, doszłoby do pobrania nienależnych świadczeń.

Pamiętaj jednak o swoim zadłużeniu, które należy spłacić. W tym momencie jesteś zarówno dłużnikiem dziecka, jak i FA.

Dodam jeszcze, że po spłacie długu, warto zastanowić się nad znalezieniem porozumienia z byłą partnerką. Uważam, że powinieneś dążyć do tego, by przekonać ją do wycofania wniosku egzekucyjnego – dopóki postępowanie egzekucyjne będzie w toku, będziesz ponosił dodatkowe koszty. Matka dziecka musiałaby wtedy wycofać alimenty u komornika, składając pismo o wstrzymanie egzekucji alimentów. Wzór takiego pisma pobierzesz tutaj:

Wycofanie alimentów od komornika – wzór

Twoja odpowiedź