Zwrot kwoty, która została pobrana przez komornika – późne odblokowanie konta

Kategoria: KomornikZwrot kwoty, która została pobrana przez komornika – późne odblokowanie konta
FGT. zapytał 4 miesiące temu

Zwrot kwoty, która została pobrana przez komornika. W dn. 07.06.2021 została na moje rachunki bankowe nałożona blokada komornicza na kwotę 1997 zł. Kilka dni później po wielu próbach wyjaśnienia sytuacji, pani komornik stwierdziła, że kwota jednak wyniesie 918,95, ponieważ ja cały czas dokonywałam spłat zadłużenia wierzycielowi.

Bank, na rzecz którego było prowadzone postępowanie, poinformował mnie, że zadłużenie wynosi 98 zł + koszta postępowania, więc 09.06 kwotę express eliksierm wpłaciłam. Tego też dnia, po potwierdzeniu spłaty całości, bank wysłał pismo do pani komornik, również ja poinformowałam ją tel. i mailowo (wraz z dowodem spłaty), że dług został spłacony.

Pani komornik nie zdjęła blokady, dodatkowo 11.06 pobrała z mojego rachunku kwotę 918,95 + 30 zł opłaty, dodam, że to rachunek wspólny, gdzie tylko mąż wpłaca środki na dom, a poza tym mamy rozdzielność majątkową.

W tym momencie, środki “zaginęły”, żadna ze stron nie chce wskazać, gdzie jest kwota. Co robić? To niemożliwe, że ponad 900 zł się rozpłynęły w niebycie? Dodatkowo, pani komornik twierdzi, że to już nie jest jej sprawa, ale czy na pewno? Jeśli ściągnęła środki, mimo spłaconego długu, to czy nie powinna ich zwrócić?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

niestety jeśli należność główna wynosiła niespełna 100 zł, to wierzyciel mógł doliczyć koszty postępowań. Pierwsze to postępowanie sądowe, gdzie doszły koszty wszczęcia sprawy i wynagrodzenia pełnomocnika banku. Drugie to koszty egzekucyjne, gdzie również doliczane są koszty zastępstwa prawnego w egzekucji, jeśli tylko wierzyciel działa przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Dlatego faktycznie należność do ściągnięcia mogła znacznie wzrosnąć. Niemniej jednak Pani komornik powinna wyszczególnić egzekwowane kwoty w postanowieniu, które Ty powinnaś otrzymać, zanim doszło do zajęcia. Mam na myśli postanowienie komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, które powinnaś otrzymać listem poleconym z kancelarii komornika.

Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie otrzymałaś korespondencji od Pani komornik, należy wystąpić do niej z pismem o rozliczenie egzekucji. Jeżeli kancelaria Pani komornik znajduje się niedaleko Twojego miejsca zamieszkania, możesz się tam udać i zażądać wglądu do akt postępowania egzekucyjnego, w tym do księgi rozliczeń. Możesz również złożyć wniosek o doręczenie Ci kserokopii tych kart.

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Jeżeli nadal będziesz uważać, że doszło do ściągnięcia zbyt dużych kwot, będziesz miała prawo żądać zwrotu niesłusznie dokonanych potrąceń, składając równocześnie skargę na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika

Co do zajęcia rachunku wspólnego małżonków za dług jednego z nich to nie ma tu żadnej nieprawidłowości.

Twój małżonek może jednak zaskarżyć potrącenie jeśli zostało dokonane z pieniążków będących jedynie jego własnością. Natomiast jeśli doszło do zajęcia środków wspólnych, nic nie będzie mógł zdziałać.

Twoja odpowiedź