Jak sprawdzić czy firma istnieje w Polsce lub za granicą? [4 sposoby]

Dziś napiszę jak sprawdzić, czy firma istnieje i jest zarejestrowana, dowiesz się też jak sprawdzić, czy firma istnieje za granicą. Podpowiem, jak sprawdzić wiarygodność firmy oraz jak przebiega sprawdzenie firmy po NIP-ie i w jakich trzech serwisach, to sprawdzenie możesz przeprowadzić.


Istnieje wiele takich sytuacji, w których zasięgnięcie informacji na temat danej firmy jest rozwiązaniem co najmniej zalecanym. Takie sytuacje mogą dotyczyć zarówno naszego codziennego prosperowania jako konsument, jak i działalności gospodarczej.

Przeważnie szukając informacji na temat danej firmy, chcemy dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o jej profilu, historii i kilku innych faktorach o zasadniczym istnieniu.

Na szczęście, istnieje kilka sposobów na to, jak sprawdzić, czy firma istnieje oraz, czy jest zarejestrowana na terenie Polski, czy też może poza granicami naszego kraju.

Przyjrzyjmy się więc tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się odpowiedzieć na te pytania. Podpowiem też na jakie “sygnały ostrzegawcze” należy zwracać uwagę podczas pozyskiwania tego rodzaju informacji

Jak sprawdzić, czy firma istnieje?

Szukając sposobu na sprawdzenie, czy dany podmiot gospodarczy istnieje w sensie prawnym, tj. działa w sposób legalny, mamy do wyboru przede wszystkim trzy bazy danych o podstawowym znaczeniu. Są to:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej
 • Krajowy Rejestr Sądowy

Poniżej znajdziesz trzy instrukcje, jak krok po kroku sprawdzić firmę:

Sprawdzenie firmy w CEIDG

To, co łączy wszystkie wymienione powyżej bazy danych, to ich łatwa dostępność: do znalezienia informacji na temat danej firmy lub danego przedsiębiorcy będziemy potrzebować jedynie podstawowych, dostępnych bez większego problemu danych, takich jak na przykład Numer Ewidencji Podatkowej danego podmiotu gospodarczego lub nawet samo imię i nazwisko konkretnego przedsiębiorcy.

W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możemy sprawdzać nie tyle samą firmę jako podmiot, ile osobę danego przedsiębiorcy. Innymi słowy, dzięki CEIDG możemy sprawdzić, czy na przykład nasz potencjalny kontrahent rzeczywiście jest właścicielem lub też współwłaścicielem danej firmy.

Aby móc dokonać sprawdzenia danych interesującego nas przedsiębiorcy w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, będziemy musieli dysponować następującymi danymi:

 • Numer REGON
 • Numer NIP
 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • Adres firmy

Baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wysoce pożytecznym systemem, dzięki któremu możemy łatwo uzyskać wiele cennych informacji.

Należy jednak pamiętać, że baza CEIDG zawiera tylko i wyłącznie dane osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dane osób będących wspólnikami w spółkach cywilnych.

Oznacza to, że jeżeli firma, na temat której chcielibyśmy zasięgnąć informacji, nie kwalifikuje się pod powyższe kryteria, najpewniej dane na jej temat nie zostaną wyświetlone w bazie CEIDG.

Baza Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej umożliwia pozyskanie następujących informacji:

 • Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Adres firmy
 • Adres poczty elektronicznej firmy
 • status przedsiębiorcy – czy jest aktywny lub, czy zawiesił swoją działalność,
 • Rodzaj lub rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez konkretnego przedsiębiorcę
 • Wykaz spółek cywilnych, w których przedsiębiorca jest wspólnikiem
 • Dane na temat pełnomocników przedsiębiorcy

Jak więc widać, baza CEIDG z jednej strony oferuje dość szeroki zasób informacji, z drugiej jednak strony okaże się ona rozwiązaniem użytecznym jedynie w niektórych przypadkach. Co najważniejsze zaś, baza CEIDG służy raczej do sprawdzania osób, niż samych firm.

Oczywiście, w sposób pośredni również możemy dowiedzieć się dzięki korzystaniu z bazy CEIDG, czy dana firma istnieje. Najbardziej podstawową informacją, jaką możemy pozyskać, jest jednak możliwość powiązania konkretnej firmy z konkretnym przedsiębiorcą.

Instrukcja jak sprawić czy firma istnieje w CEIDG

1. Przejdź na stronę CEIDG

2. Kliknij teraz “Baza Przedsiębiorców”

jak-sprawdzic-firme-w-ceidg

3. Twoim oczom ukarze się wyszukiwarka:

jak-sprawdzic-firme

4. Teraz posługując się danymi, jakie masz, użyj właściwego pola, aby je tam wpisać, i tak znając np. NIP firmy, którą chcesz sprawdzić, pole wyszukiwania będzie wyglądać tak:

jak-sprawdzic-firme-przez-nip

Bardzo ważna rzecz: nie zapomnij, że na dole wyszukiwarki CEIDG znajduje się miejsce do wpisania kodu, jest to filtr antyspamowy.

5. Po wpisaniu NIP-u firmy i przepisaniu kodu antyspamowego kliknij przycisk “Szukaj”

sprawdzenie-firmy-nip

6. Tak wyglądać będzie wynik wyszukiwania. Możesz też użyć przycisku “Historia wpisu”

sprawdzenie-firmy-w-ceidg

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej jest bazą danych prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny. Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) może być uznawany za narzędzie uzupełniające w stosunku do opisywanej powyżej bazy CEIDG.

W rejestrze REGON znajdziemy informacje na temat wszystkich działających na terenie Polski spółek cywilnych, w tym również tych, które nie zostały uwzględnione w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Aby wyszukać daną firmę w bazie REGON będą nam potrzebne następujące dane:

 • NIP
 • REGON
 • KRS

Oczywiście, podobnie jak ma to miejsce w przypadku bazy CEIDG, nie musimy posiadać wszystkich tych informacji: wystarczy nam na przykład sam numer NIP danej firmy.

Instrukcja jak sprawić czy firma istnieje w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej

1. Przejdź na stronę wyszukiwarki REGON

jak-sprawdzic-firme-po-regonie

2. Następnie w zaznaczonym na czerwono okienku wpisz: REGON firmy, jej NIP lub KRS, następnie po kliknięciu przycisku SZUKAJ, ujrzysz dane firmy w takiej formie:

jak-sprawdzic-firme-regon

Krajowy Rejestr Sądowy

Baza Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) stanowi prawdopodobnie najbardziej kompletne źródło informacji na temat spółek prawa handlowego działających na terytorium Polski.  W praktyce oznacza to, ze w bazie Krajowego Rejestru Sądowego znajdziemy informację zarówno na temat spółek cywilnych, jak i spółek kapitałowych.  Baza KRS będzie więc uwzględniać między innymi następujące rodzaje podmiotów gospodarczych:

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • Spółki jawne (sp.j).
 • Spółki komandytowe
 • Faktury zaliczkowe

Co również niezwykle istotne, baza Krajowego Rejestru Sądowego pozwala pozyskać nie tylko informacje na temat adresu firmy, daty jej założenia czy historii jej działalności, ale także uzyskać dostęp do niezwykle ważnych informacji dotyczących między innymi aktualnej kondycji finansowej spółki lub też jej obecnego statusu prawnego. W praktyce, sprawdzając firmę w bazie Krajowego Rejestru Sądowego mamy dostęp do następujących informacji:

 • Informacje na temat organów reprezentujących spółkę oraz ich składu
 • Informacje na temat wspólników
 • Informacje na temat kapitału spółki
 • Informacje na temat przedmiotu działalności gospodarczej spółki
 • Informacje na temat toczącego się postępowania upadłościowego (o ile takie postępowania ma miejsce)
 • Informacje na temat wierzytelności spółki (o ile takie istnieją)
 • Informacje na temat zmian profilu spółki w bazie KRS
 • Informacje na temat zawieszenia działalności spółki (o ile do niego doszło)

Jak więc widać, baza Krajowego Rejestru Sądowego umożliwia nie tylko najbardziej podstawową weryfikację wiarygodności danej spółki, ale pozwala również na pozyskanie wielu cennych informacji dotyczących między innymi kondycji finansowej danej spółki czy też jej aktualnego statusu prawnego.

Przy korzystaniu z bazy Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe sprawdzenie firmy po nipie. Inne dane, dzięki którym możemy wyszukać informacje na temat interesującej nas firmy to oczywiście numery REGON oraz KRS.

Możliwe jest także wyszukanie firmy poprzez podanie jej adresu. Tutaj należy jednak pamiętać, że adres powinien być możliwie jak najdokładniejszy: jeżeli bowiem na nasze zapytanie będzie istniało więcej, niż 100 wyników, strona Krajowego Rejestru Sądowego w ogóle nie wyświetli nam żadnych informacji.

Instrukcja jak sprawić czy firma istnieje w KRS-ie

1. Wyszukiwarka KRS dostępna jest pod tym adresem: wyszukiwarka KRS

jak-sprawdzic-czy-firma-istnieje-w-krs

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

 

Sprawdzenie firmy działającej poza granicami Polski

Możliwe jest także pozyskanie informacji na temat firmy działającej poza granicami naszego kraju, lecz na terytorium Unii Europejskiej. Aby sprawdzić, czy na przykład nasz potencjalny zagraniczny kontrahent, aby na pewno legalnie działa na terenie UE, wystarczy skorzystać z narzędzia VIES, będącego swego rodzaju systemem wymiany informacji o VAT pomiędzy państwami członkowskimi. Aby móc sprawdzić, czy zagraniczna firma widnieje w systemie VIES, wystarczy nam jej numer VAT.

jak-sprawdzic-czy-firma-istnieje-za-granica

Niestety, VIES jest system działającym powoli, przez co niektóre informacje w nim dostępne nie są zgodne z prawdą. Wynika to nie tylko z wolnej aktualizacji danych, lecz także ze swoistych przepisów obowiązujących w konkretnych państwach Unii Europejskiej.

Co to oznacza w praktyce?

Może to oznaczać na przykład, że negatywna odpowiedź na zapytanie o dane konkretnej firmy wynika po prostu z tego, że dana firma wciąż znajduje się w trakcie procesu rejestracji w systemie VIES lub też, że numer VAT firmy nie został aktywowany na potrzeby transakcji wewnątrz unijnych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych na temat danej zagranicznej firmy będziemy musieli kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi organami administracyjnymi danego państwa.

Jak sprawdzić, czy firma jest zadłużona?

Oprócz samej weryfikacji podstawowych danych na temat konkretnej firmy bardzo często chcielibyśmy poznać również informacje na temat jej sytuacji finansowej, w tym zwłaszcza w zakresie ewentualnego zadłużenia. Jak sprawdzić, czy firma jest zadłużona? Jedną z możliwości opisaliśmy już powyżej: oczywiście mowa tutaj o bazie Krajowego Rejestru Sądowego.

W bazie KRS znajdziemy więc informacje zarówno na temat ewentualnych wierzytelności interesującej nas firmy, jak i też informacje na temat ewentualnego postępowania upadłościowego.

jak-sprawdzic-czy-firma-jest-zadluzona

Kolejnym sposobem na to, jak sprawdzić wiarygodność firmy jest oczywiście pobranie raportu z bazy Krajowego Rejestru Długów (KRD). Czysto teoretycznie w bazie KRD możemy wyszukiwać zarówno informacje na temat zadłużenia podmiotów gospodarczych, jak i osób.

Należy jednak pamiętać, że tylko pierwsza z wymienionych możliwości jest legalna. Pobranie z bazy KRD informacji na temat osoby prywatnej bez jej zgody stanowi przestępstwo.

Co więcej, ktoś taki korzystając z portalu KRD, będzie mógł bez problemu dowiedzieć się, kto dokładnie sprawdzał jego dane, co oznacza możliwość szybkiego pociągnięcia nas do odpowiedzialności karnej, jeżeli pobraliśmy z baz KRD dane na temat zadłużenia osoby prywatnej bez posiadania zgody ze strony tej osoby.

Podsumowanie

Jak widać z powyższych informacji, tak naprawdę żadna konkretna metoda, jeżeli chodzi o sprawdzenie firmy, nie jest metodą całkowicie niezawodną.

Różne bazy danych uwzględniają tylko określone rodzaje podmiotów gospodarczych, różnice występują także w zakresie informacji podawanych przez poszczególne instytucje.

Jaki wyciągnąć stąd wniosek? Jeżeli naprawdę zależy nam na tym, aby możliwie jak najdokładniej sprawdzić daną firmę, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze wszystkich opisanych powyżej rozwiązań, a nie stawić na wybór, tylko jednego z nich.

W ten sposób dowiemy się nie tylko tego, czy dana firma jest zarejestrowana na terenie Polski, ale też poznamy całkiem sporo szczegółowych danych na jej temat.

Jeżeli natomiast interesuje nas tylko to, jak sprawdzić firmę, czy jest zarejestrowana, to w zupełności wystarczy nam skorzystanie z baz CEIDG i, ewentualnie REGON.

Gdzie jeszcze można sprawdzić firmę?

Oprócz CEIDG, REGON i KRS-u, możesz sprawdzić Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, który prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy, ale tutaj znać musisz numer RDN dłużnika.

Innym rejestrem, w którym możesz sprawdzić firmę, jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. W tym rejestrze sprawdzić możesz sprawozdanie finansowe sprawdzanej firmy.

Ostatnim znanym mi sposobem, jest sprawdzenie firmy w Biurach Informacji Gospodarczej, rejestry te gromadzą i udostępniają dane o nierzetelnych podmiotach, do dyspozycji masz więc:

Mam nadzieję, że korzystając ze wszystkich podanych przeze mnie serwisów, będziesz w stanie przeprowadzić pełne sprawdzenie firmy, sprawdzisz również, czy kontrahent istnieje, czy jest wiarygodny i czy ma jakieś długi.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

3 komentarzy w “Jak sprawdzić czy firma istnieje w Polsce lub za granicą? [4 sposoby]”
 1. Trzeba sprawdzać, czy firma istnieje, szczególnie jeśli chodzi o zakupy w internetowych sklepach, czasem są to firmy krzaki i tak naprawdę chodzi im tylko o wyłudzenie od nas kasy. Jeśli po sprawdzeniu firmy okazuje się, że ona wcale nie istnieje w żadnym z rejestrów, to jest to sygnał żeby takie zakupy w takim sklepie sobie odpuścić, nawet jeśli cena jest naprawdę atrakcyjna :D

 2. Ja się naciąłem, podpisałem umowę zlecenie, wykonałem zlecenie, a zleceniodawca nagle przestał odbierać telefony, sprawdziłem w firmę w rejestrach i okazało się, że ona nie istnieje. Poniosłem strat kilka tys. zł. Wyszukiwarki firm w których można sprawdzić zleceniodawce są bezpłatne, dlaczego więc nie poświęcić kilku sekund na sprawdzenie kontrahenta? powodzonka!

 3. Wszystkie te metody są tylko cząstkowe. Do prawdziwej oceny trzeba hurtu informacji, wtedy jest sens sprawdzenia firmy. Osobiście korzystam z wywiadowni gospodarczych. Wiele lat szukałem dobrej wywiadowni i aktualnie korzystam z Creditreform. Niezależni również od ubezpieczeń, nie ubezpieczają. Przedstawiają obiektywną ocenę firmy, kredyt kupiecki i wypłacalność oraz mnóstwo analitycznych danych. Inni są zależni od ubezpieczeń, stąd ja porównywałem oceny są zgoła inne…

Comments are closed.