Odpowiedzialność za kredyt hipoteczny po rozwodzie

Witam. Szybko postaram się opisać sytuację i przejść do meritum. Otóż „moja” Ania ma niespłacony kredyt za mieszkanie, zaciągnięty w okresie małżeństwa, na dzień dzisiejszy jest po rozwodzie, nie jest w stanie spłacić potężnego długu, jest osobą chorą na cukrzyce 1-wszego typu, każda próba podjęcia pracy kończy się szpitalem itp.

Poza tym wychowuje 6 letnie dziecko, utrzymuje się głównie z alimentów, 500+ no i oczywiście mojej pomocy. Były mąż prawdopodobnie wpłaca jakieś sumy na poczet długu, mieszkanie już zlicytowano na licytacji komorniczej, niestety suma jest niewystarczająca.

Poznaliśmy się z Anią jakiś czas temu i postanowiliśmy być razem. Chcielibyśmy zamieszkać w domu, który należy do moich rodziców, chciałbym również żeby zameldować tą dwójkę u mnie…

Chciałbym wiedzieć czy komornik może „się dobierać” do majątku moich rodziców tzn. domu lub innych nieruchomości lub ruchomości kierując się meldunkiem dłużniczki? Jakie konsekwencje grożą z tytułu komorniczego Ani?


Odpowiedzialność za kredyt hipoteczny po rozwodzie

Generalnie, dla banku nie ma żadnej różnicy, czy kredyt za mieszkanie, który zaciągany był wspólnie przez obojga małżonków, będzie spłacany przez obojga małżonków czy przez tylko jednego z nich. Nabyta wspólnie nieruchomość, stała się wspólnością majątkową, a więc odpowiedzialność za kredyt na mieszkanie ponoszą oboje, nawet pomimo rozwodu.

A więc, jeśli kredyt hipoteczny został udzielony małżonkom wspólnie, to nawet rozwód i rozstanie się, nie przerywają tej odpowiedzialności… oboje małżonkowie są w takim samym stopniu zobowiązani do spłaty zaciągniętego kredytu.

Czyli bank w takiej sytuacji może dochodzić swej wierzytelności od każdego z małżonków z osobna, warto też podkreślić, że spłata kredytu przez jednego małżonka, zwolni z odpowiedzialności drugiego…

… i podsumowując:

Rozwód nie zmienia absolutnie nic w zawartej wspólnie umowie kredytowej, która będzie obowiązywać w niezmiennej formie, aż do czasu uregulowania całego długu. Musisz też wiedzieć, że istnieje coś takiego jak instytucja przejęcia długu.

Przejęcie długu może nastąpić na wniosek jednego z małżonków, że przejmuje cały dług i zwalnia drugiego małżonka z odpowiedzialności za ten dług. Ale liczenie na taki gest ze strony byłego męża Twojej partnerki, jest jak podejrzewam zbyt optymistycznym scenariuszem?

Póki więc nie nastąpi przejęcie długu przez byłego męża Twojej partnerki, to odpowiedzialność za kredyt hipoteczny po rozwodzie, póki co ponoszą oboje w równym stopniu.

W razie czego, w dziale wzory pism i wniosków, znajduje się wzór wniosku o przejęcie długu.

Zameldowanie partnerki w domu Twoich rodziców

Piszę teraz o ruchomościach (rzeczach, przedmiotach) a nie o nieruchomościach. Zameldowanie dłużniczki może sprawić pewne problemy, ponieważ zgodnie z art. 845 §2 KPC komornik może zająć ruchomości (przedmioty) dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu osoby trzeciej.

Jeśli chodzi o zajęcie przedmiotów będących własnością osoby trzeciej, a będących równocześnie we władaniu dłużnika, to komornik może je zająć, ale tylko wówczas, gdy osoba trzecia zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika.

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

Nawet jeśli komornik odwiedził by dom Twoich rodziców, gdzie została zameldowana Ania, to Twoi rodzice udowadniając, że dany przedmiot należy do nich a nie do Ani, udaremnią komornikowi zajęcie tego przedmiotu.

Czas na nieruchomości o których piszesz, tutaj nie ma co się obawiać, że komornik może rościć sobie do nich jakiekolwiek prawa. Właścicielami wszystkich nieruchomości jak się domyślam są Twoi rodzice, to ich dane znajdują się w księgach wieczystych czy aktach własności – więc tu bez obaw.

Jest nawet takie prawo, że jeśli wszyscy mieszkańcy domu w którym zameldowany jest dłużnik, oświadczą zgodnie, że w domu nie znajdują się żadne rzeczy należące do dłużnika, to komornik w ogóle nie powinien przystępować do zajęcia komorniczego. A gdybyście trafili na wyjątkowo złego komornika, to zawsze przysługuje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

Będąc na Twoim miejscu, nie zastanawiałabym się w takim razie nad zameldowaniem Twojej partnerki z dzieckiem pod Twoim i Twoich rodziców adresem, ponieważ nic złego się nie stanie. Komornik nie będzie miał prawa zająć czegokolwiek, co należy do Ciebie czy do Twoich rodziców. Tyle.

Artykuły, które koniecznie przeczytaj:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *