Abonament RTV – spłacona egzekucja – jak odzyskać pieniądze?

Kategoria: Abonament RTVAbonament RTV – spłacona egzekucja – jak odzyskać pieniądze?
Teresa P. zapytał 6 miesięcy temu

W listopadzie br. została wydana przez nas zgoda na zapłatę zajęcia egzekucyjnego na koncie i bank dokonał zapłaty ok. 2000 zł. Pomimo tego, że wyrejestrowaliśmy odbiornik bardzo dawno, nie mamy tego potwierdzenia fizycznie, a nie chcieliśmy się boksować z pocztą polską, dlatego wyraziliśmy tę zgodę.

Jednak telefonicznie próbowaliśmy ustalić, dlaczego poczta nas ścigała, na jakiej podstawie itd. Otrzymaliśmy informację przez CallCenter, że otrzymamy odpowiedź pisemnie. Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź, że po weryfikacji danych w rejestrze PESEL stwierdzono błąd co do osoby odpowiedzialnej za dokonanie rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych.

W związku z tym błędnie wskazano osobę zobowiązaną do uiszczenia zadłużenia w opłatach abonamentowych w tyt. wykonawczym o numerze. Ustalenia spowodowały, że żądanie zapłaty zobowiązania objętego ww. tytułem wykonawczym było bezzasadne.

Czyli co, teraz powinniśmy ubiegać się o zwrot tych środków?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

pokrótce można napisać, że mieliście Państwo szczęście, bowiem Poczta Polska przyznała się do błędu, co niestety zdarza się niezwykle rzadko.

Jeśli więc racja jest po Państwa stronie, w tym momencie należy przygotować odpowiedź na pismo wyjaśniające Poczty Polskiej, tytułując je:

“Wezwanie do zwrotu nienależnie pobranej opłaty” i w nim złożyć dwa wnioski. Pierwszy wniosek powinien dotyczyć anulowania wystawionego bezprawnie tytułu wykonawczego.

Natomiast drugi wniosek powinien zobowiązać Pocztę Polską do zwrotu wyegzekwowanej kwoty. W jego uzupełnieniu należy wskazać, w jakiej formie ma nastąpić zwrot ściągniętej opłaty. Możecie Państwo wskazać numer rachunku bankowego lub poprosić o zwrot pieniędzy przekazem pocztowym.

Dodam jeszcze, że roszczenie Poczty Polskiej okazało się niezasadne. Macie więc Państwo możliwość domagania się zapłaty odsetek należnych za okres od daty przekazania przez bank pieniędzy do dnia ich faktycznego zwrotu.

Proszę również pamiętać o odpowiednim oznaczeniu sprawy. W niniejszym piśmie należy powołać się na numer sprawy oraz podać swoje dane personalne i adresowe.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf
Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź