Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV za ostatnie 5 lat

Kategoria: Abonament RTVWezwanie do zapłaty abonamentu RTV za ostatnie 5 lat
Ola199 zapytał 1 rok temu

W 1993 roku mieszkając jeszcze w Toruniu, jako panna zarejestrowałam telewizor. W 1998 wyszłam za mąż, a w 2006 roku wyprowadziłam się do innej miejscowości. W październiku 2019 r. otrzymałam wezwanie do zapłaty abonamentu RTV za ostatnie 5 lat.

Przez cały ten czas nie otrzymywałam na mój nowy adres żadnych ponagleń. W upomnieniu jest nadany indywidualny nr identyfikacyjny. To jest niepojęte, że żądają ode mnie opłaty, bez wcześniejszej żadnej informacji. Od razu wyrejestrowałam odbiornik.

Czy mam obowiązek zapłacić ?

12 odpowiedzi
Best Answer
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

jeżeli w czasie objętym żądaniem uregulowania zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego żaden z członków Twojej rodziny zamieszkujący z Tobą pod jednym dachem nie regulował abonamentu RTV, a w budynku znajdował się nadający się do użytku odbiornik, to nie masz argumentów, by uchylić się od obowiązku zapłaty.

Musisz wiedzieć, że zgodnie z ustawą abonamentową oraz przepisami szczególnymi do ustawy, obowiązek abonamentowy istnieje zawsze, gdy w mieszkaniu znajduje się odbiornik – radio lub telewizor zdatny do użytku, bez względu czy jest wykorzystywany.

Co więcej, osoba, która została zarejestrowana jako abonent, zaprzestała korzystania z odbiorników radiowo-telewizyjnych, ale nie dopełniła obowiązku wyrejestrowania, odpowiada za opłaty abonamentowe,  w takim samym zakresie jak poprzednio.

KRRiT za pośrednictwem Poczty Polskiej może żądać od abonenta uiszczenia zaległości w opłatach za czas ostatnich 5 lat.

Jak to się ma do Twojej sprawy?

Otóż podajesz, że od 1993 roku byłaś zgłoszonym abonentem. Obowiązku wyrejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych nigdy nie dopełniłaś. Zatem już przez samą tę okoliczność Poczta Polska mogła wezwać Cię do uregulowania zaległych opłat za okres ostatnich 5 lat. Nie masz więc argumentów, by odmówić uiszczenia żądanej kwoty.

Jest to upomnienie, które musi zostać przesłane dłużnikowi,  by Poczta Polska mogła skierować dług do postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zatem jeśli nie spłacisz zadłużenia ani nie podejmiesz kontaktu z wierzycielem np. w temacie rozłożenia należności na raty, to musisz liczyć się z egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy.

Doradzam Ci więc nie bagatelizować upomnienia.

A odnośnie wyrejestrowania odbiornika, to radzę zachować potwierdzenie przedmiotowej czynności, na wypadek próby naliczenia przez Pocztę kolejnych opłat.

Chcę jeszcze dodać, że najwięcej kontroli mają użytkownicy, którzy wcześniej wyrejestrowali odbiornik, dlatego jeśli posiadasz w domu odbiornik telewizyjny, musisz być czujna.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf
Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Koniecznie przeczytaj:

Elżbieta J. odpowiedział 1 rok temu

Dostałam upomnienie od poczty polskiej o zapłacenie zaległego abonamentu RTV od 01.2015 do 02.2020 r. Podano mi w upomnieniu numer abonamentu, a nie przypominam sobie, żebym była wcześniej zawiadamiana o nadaniu mi takiego numeru.

Rzeczywiście przestałam od jakiegoś czasu opłacać abonament, ponieważ przeprowadziłam się do swojej mamy, która zachorowała i wymagała stałej opieki, przemeldowałam się również do mamy, telewizora ze sobą nie zabierałam.

Po śmierci mamy przemeldowałam się do swojego mieszkania, gdzie nie mam żadnego telewizora ani radia, a w międzyczasie nie było mnie ok. roku w kraju, ponieważ urodził mi się wnuk, do którego wyjechałam, więc wtedy też nie korzystałam z RTV.

Niestety nie dopilnowałam formalności z wyrejestrowaniem odbiornika. Mam w tej chwili 68 lat i niewysoką emeryturę. Spłacenie takich należności natychmiast jest dla mnie problemem. Proszę poradzenie mi jak rozwiązać ten problem.

Dziękuję. Elżbieta J.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam,

Pani Elu, numer abonenta, o którym Pani pisze, został nadany prawdopodobnie wiele lat temu, kiedy rejestrowała Pani na siedzie odbiornik radiowo-telewizyjny. Na ten właśnie numer należy powoływać się w każdej korespondencji z Pocztą Polską, czy KRRiT.

Odnośnie roszczenia o uregulowanie zaległego abonamentu RTV, to co do zasady jest ono słuszne. Z przepisów regulujących obowiązek uiszczania opłat związanych z korzystaniem z radia czy telewizji wynika bowiem, że brak zgłoszenia zaprzestania używania radia, czy telewizora skutkuje dalszym naliczaniem opłat.

Pani sytuacja materialna nie jest jednak łatwa, dlatego uważam, że warto podjąć starania o to, by uzyskać, chociażby częściowe umorzenie długu.

W tym celu należy przygotować wniosek o umorzenie zaległość, a w nim opisać swoją sytuację z powołaniem się na niską emeryturę. Dodatkowo proszę wskazać okresy, w których przebywała Pani poza Polską i okres, w którym mieszkała u mamy oraz wnieść o umorzenie abonamentu za ten czas.

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Niestety dość trudno jest uzyskać umorzenie, ale proszę zacząć sprawy z Pocztą Polską regulować właśnie od wniosku o umorzenie abonamentu RTV. Jeśli się nie uda, może Pani złożyć kolejny wniosek – wniosek o rozłożenie na raty abonamentu RTV.

Dodam jeszcze, że jeśli nie korzysta Pani ani z radia, ani telewizji, musi Pani dochować formalności i wyrejestrować się, inaczej będą naliczane kolejne opłaty.

Być może Pani niska emerytura, pozwala uzyskać ulgę w opłacie abonamentu RTV. Dlatego na pocztę warto udać się z dokumentem potwierdzających wysokość świadczenia.

Powodzenia!

Zbigniew M. odpowiedział 1 rok temu

Urząd Skarbowy na wniosek Poczty Polskiej zablokował mi konto bankowe. Wysłałem odpowiednie pisma. Poczta w odpowiedzi przysłała mi kopie nadania numeru identyfikacyjnego z 2008 roku.

Informując samoistnie, że Minister w swoim rozporządzeniu nie zobowiązał ich do wysyłania tego listem poleconym. Co dalej?

Pozdrawiam,
Zbigniew M.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Panie Zbigniewie, rozumiem, że chodzi o nieuregulowany abonament radiowo-telewizyjny. Poczta Polska domaga się zapłaty nieuregulowanych rat abonamentowych, przez co doszło do wszczęcia egzekucji w administracji i blokady rachunku bankowego.

Pan prawdopodobnie chciał się odwołać od zajęcia, przez co Poczta Polska poinformowała Pana o indywidualnym numerze abonenta, który został panu nadany w 2008 roku.

Powyższe miało być dowodem na okoliczność, że roszczenie Poczty Polskiej jest uzasadnione, bowiem dokonał Pan rejestracji odbiornika, a w późniejszym czasie zaniechał regulowania opłat pomimo braku wyrejestrowania.

Tak widzę Pana sytuację, jednak nie napisał Pani nic na potwierdzenie Pan racji, czyli braku zasadności roszczenia Poczty Polskiej.

Musi Pan zdać sobie sprawę, iż Poczta Polska może naliczać dalsze opłaty, nawet wówczas, kiedy abonent faktycznie z odbiorników radiowo-telewizyjnych nie korzysta, jeśli nie dochował obowiązku wyrejestrowania. Tak samo dzieje się z prawem do udzielenia ulg w opłatach – jeśli abonent nie złoży wniosku o zastosowanie ulgi wobec niego, opłaty abonamentowe będą nadal naliczane.

Jeśli więc roszczenie Poczty Polskiej jest zasadne, dłużnik abonamentowy niewiele może zrobić, by zatrzymać egzekucję. Może jednak starać się o zawarcie ugody, wnioskując min. o rozłożenie zadłużenia na raty, które będzie sukcesywnie spłacać.

Abonent w trudnej sytuacji życiowo-materialnej może wnioskować o umorzenie zadłużenia.

Powyższe jest bardzo ogólne, nie mogę bowiem w sposób właściwy odnieść się do Pana sytuacji. Proszę podać więcej szczegółów, ewentualnie zarzuty do egzekucji, a spróbuje odpisać na Pana wiadomość bardziej indywidualnie.

Pozdrawiam serdecznie.

Jurek T. odpowiedział 11 miesięcy temu

Jak uniknąć zajęcia pensji z tytułu zaległości za abonament RTV? Urząd Skarbowy w Tczewie nakazał mojej firmie zajęcie pensji na poczet zaległych składek za abonament RTV. Czy można to rozłożyć na 3 raty (1800 zł)?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam,

niestety pracodawca po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę dłużnika nie ma innego wyjścia, jak zrealizować zajęcie. Inaczej naraża się między innymi na konsekwencje karne.

Niemniej jednak tak jak to ma miejsce przy egzekucji komorniczej, tak samo w egzekucji administracyjnej obowiązują kwoty wolne od zajęcia.

Pracodawca musi pozostawić w dyspozycji pracownika kwotę nie niższą niż płaca minimalna – obecnie prawie 2 000 zł miesięcznie na rękę. Przy wyższych pensjach, które dwukrotnie przekraczają płacę minimalną, ograniczenie egzekucji wynosi ½ wynagrodzenia.

Zatem zależnie od Twoich dochodów, dług abonamentowy zostanie spłacony jednym lub kilkoma potrąceniami.
Czy w tym momencie można domagać się rozłożenie spłaty długu na raty? Wydaje się, że sprawa może być trudna, jednak nie niemożliwa.

Tylko rozmowy z wierzycielem mogą przynieść oczekiwany skutek.

Zatem należy zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji z wynagrodzenia za pracę i zawarcie ugody w przedmiocie ratalnej spłaty należności.

Jeśli wniosek o rozłożenie należności abonamentowej na trzy raty zostanie uznany za atrakcyjny, być może Poczta Polska przychyli się do niego i cofnie egzekucję.

Pobierz poniższy wzór pisma, aby rozłożyć zadłużenie z tytułu abonamentu RTV na raty:

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV
Eukalitus55 odpowiedział 11 miesięcy temu

Brat dostał pismo z US o zapłatę za zaległy abonament RTV z odsetkami za 2011 do 2014 rok. Czy musi to uregulować, czy się przedawniło i trzeba napisać pismo? Potem pewnie dojdą kolejne lata, aż do dzisiaj. Jakie ma opcje? Obecnie zobowiązuje się do regulowania zobowiązań w terminie. Czy jest opcja umorzenia zaległości z tytułu abonamentu RTV?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam,

jeżeli sprawa egzekucyjne trafiła do US, to należy przygotować się na przymusowe ściągnięcie zaległości za nieuregulowany abonamenty RTV. Niemniej jednak roszczenie o zapłatę za lata 2011-2014 mogło ulec przedawnieniu.

Zgodnie z regulacją art. 70 § 1 ordynacji podatkowej, zaległości z tytułu opłat abonamentowych przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Zatem brat może spróbować podjąć obronę, składając zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji, a w nich zarzut przedawnienie roszczenia o zapłatę zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Zarzuty do postępowania egzekucyjnego należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wszczęciu egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. Pismo składa się do właściwego Urzędu Skarbowego. Po upływie terminu na złożenie zarzutów do postępowania dłużnik ma prawo złożyć wniosek o umorzenie egzekucji z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Jeśli racje skarżącego zostaną uznane (w międzyczasie nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia) US umorzy postępowanie egzekucyjne bez ściągnięcia należności.

Odnośnie kolejnych zaległości za rok 2015 – 2020 to będą one nadal wymagalne, a ich przedawnienie będzie następować sukcesywnie – po kolei za kolejne lata (w pierwszej kolejności za roku 2015 z końcem roku 2020).

W tym przypadku myślę jednak, że nie warto liczyć na przedawnienie, skoro Poczta Polska “dotarła” już do brata. Być może zasadnym będzie wniosek o rozłożenie płatności zaległego abonamentu na raty.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK
kowzbych odpowiedział 8 miesięcy temu

Upomnienie – wezwanie do zapłaty abonamentu RTV za 08/2020 – 09/2020. Otrzymałem wezwanie do zapłaty abonamentu RTV za 08/2020 – 09/2020. Wyrejestrowałem odbiornik kilka lat temu, spłacając zaległości, które wtedy były na koncie. Niestety zawieruszyłem dokumenty. Znienacka otrzymałem to upomnienie (jest na nim nr identyfikacyjny – nie wiem skąd). W tym momencie jest to kwota niewielka (57 zł), ale wynika z tego, ze Poczta zarejestrowała mnie odgórnie i będę musiał płacić abonament. Czy jest na to jakaś rada?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam serdecznie,

kilka lat do tyłu Poczta Polska z urzędu nadawała nowe numery abonenckie użytkownikom odbiorników radiowo-telewizyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do pociągnięcia do odpowiedzialności – obowiązek zapłaty abonamentu także te osoby, które w przeszłości dokonały wyrejestrowania, jednak nie zachowały potwierdzenia zgłoszenia.

W takich sytuacjach Poczta Polska domagała się zapłaty abonamentu za ostatnie 5 lat wstecz (maksymalny okres, za jaki mogła) i niestety trudno było bez dowodów rzeczowych odeprzeć roszczenie.

Pana sprawa, choć podobna jest nieco inna, bowiem wezwanie do zapłaty dotyczy jedynie dwóch ostatnich miesięcy. Zastanawia więc fakt, jak Pan się znalazł na „celowniku” Poczty Polskiej.

To, co mogę doradzić to zgłoszenie wyrejestrowania rzekomych odbiorników w placówce Poczty Polskiej, a następnie złożenie reklamacji do żądania zapłaty.

W reklamacji zasadne będzie podniesienie zarzutu bezpodstawnego żądania zapłaty. Należy wskazać na okoliczność, że nie jest Pan posiadaczem odbiorników radiowo – telewizyjnych oraz że w przeszłości dokonał Pan wyrejestrowania.

Należy również odnieść się do obecnego zgłoszenia wyrejestrowania, wskazując, że dokonał go Pan jedynie dla bezpieczeństwa, by Poczta Polska nie naliczała dalszych nienależnych opłaty. Warto położyć nacisk na okoliczność, że żadną opłatą nie powinien Pan zostać obciążony.

Mam nadzieje, że tak przygotowania reklamacja wystarczy, by wezwanie do zapłaty zostało anulowane.

Powodzenia!

ww odpowiedział 7 miesięcy temu

Mama ma 62 lata, jest schorowana. Ma emerytury 700 zł. Przyszło jej do zapłaty ponad 1600 zł za abonament telewizyjny. Co zrobić? jak uniknąć płacenia? Nie stać jej na zapłacenie tego zadłużenia. Jak się od tego odwołać? Nie chcę, by mamie komornik wszedł na emeryturę. Dodam, że okres spłaty jest 7 dni i mija w poniedziałek 9.11.

Twoja odpowiedź