Alimenty dla byłej żony po rozwodzie z winy męża

Kategoria: AlimentyAlimenty dla byłej żony po rozwodzie z winy męża
Gosia zapytał 10 miesięcy temu

Chodzi o alimenty dla byłej żony po rozwodzie z winy męża. Z tego co wyczytałam, jako żona mogę mieć dożywotnie alimenty. W treści mojego wyroku sądowego sąd uznał męża za wyłącznie winnego rozkładu związku.

Czy biorąc pod uwagę treść art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mogę starać się o dożywotnie alimenty od męża?

Art. 60
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Mąż utrzymywał mnie, nie chciał, żebym pracowała, wypadłam z obiegu, ciężko mi wrócić do pracy (szczególnie teraz). Proszę podpowiedzieć, czy mam szanse na alimenty po rozwodzie z winy męża?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

z tego co Pani napisała, wynika, że w wyroku rozwodowym sąd okręgowy nie orzekł o Pani prawie do alimentów od męża. Zapewne nie złożyła Pani stosownego wniosku.

W tym momencie, w oparciu o wyrok rozwodowy wskazujący na winę byłego męża w rozpadzie pożycia małżeńskiego, może Pani złożyć pozew o alimenty od byłego małżonka do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Alimenty na żonę – wzór pozwu

Może Pani również spróbować porozumieć się z byłym mężem i zawrzeć z nim umowę alimentacyjną – w zwykłej formie papierowej (tu należy zadbać, by alimenty były mąż przekazywał Pani na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym z zaznaczeniem tytułu wpłaty), lub umowę alimentacyjną sporządzoną przez notariusza.

Ugoda alimentacyjna wzór

Odnośnie samego roszczenia o alimenty od byłego małżonka uznanego za wyłącznie winnego w rozpadzie małżeństwa, to jest to roszczenie dożywotnie.

Alimenty przysługiwać będą Pani do końca życia męża, a jeśli umrze on przed Panią, zyska Pani prawo do renty rodzinnej po nim.

Co więcej, roszczenie alimentacyjne nie jest uzależnione od Pani sytuacji majątkowej, dlatego nawet po podjęciu pracy może Pani się ich domagać. Posiada Pani roszczenie o wyrównanie stopu życiowej do poziomu, jaki miała, pozostając jeszcze w małżeństwie.

Borowaa odpowiedział 5 miesięcy temu

Jak napisać pozew o alimenty od męża na żonę? Jestem w małżeństwie od 2009 r., mało zarabiam, mąż znęcał się nade mną psychicznie i fizycznie, mało zarabiam, on ma 4000 emerytury, ja jestem osobą schorowaną po udarze z miażdżycą mózgu, choruję też na ciśnienie i mam orzeczenie o niepełnosprawności, czy mi się należą od niego jakieś pieniądze? ma założoną niebieską kartę.

Twoja odpowiedź