Czy pracownik może złożyć wypowiedzenie zmieniające?

Kategoria: RóżneCzy pracownik może złożyć wypowiedzenie zmieniające?
Patrycja zapytał 6 miesięcy temu

Czy jako pracownik mogę złożyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy? firma “awansowała” mnie na do kadr, jednak po miesiącu pracy tutaj chciałabym zmienić stanowisko na to poprzednie. Nikomu jeszcze nie mówiłam, że chcę zmienić stanowisko pracy na stare.

Czytałam, że istnieje coś takiego jak wypowiedzenie zmieniające warunki pracy, powstaje tylko pytanie, czy pracownik może złożyć do pracodawcy takie pismo? w piśmie chciałabym zmienić stanowisko pracy na poprzednie. Czy pracodawca może odmówić mi powrotu na poprzednie stanowisko?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witaj,

mamy nawet w swojej bazie wzór wypowiedzenia zmieniającego, jednak nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości, bo wypowiedzenie warunków umowy o pracę przeznaczonej jest tylko dla pracodawców.

Pracownik nie może złożyć wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ to pracodawca proponuje pracownikowi warunki płacy i pracy, i tylko pracodawca może te warunki zmieniać, jasno o tym mówi art. 42 § 2 Kodeksu pracy:

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Pracownik chcący zmienić warunki umowy, np. rodzaj zajmowanego stanowiska, wysokość wynagrodzenie, bądź miejsca świadczenia pracy, może wystosować do pracodawcy porozumienie zmieniające.

Ale i tak zmiana warunków pracy uzależniona będzie od decyzji pracodawcy, czy na zmianę stanowiska zgodzi się.

Możesz też wypowiedzieć obecną umowę o pracę i za zgodą pracodawcy podpisać nową umowę o pracę na warunkach, które odpowiadają Ci i pracodawcy. W obu przypadkach pracodawca wyrazi zgodę na proponowane przez pracownika warunki lub zgody nie wyrazi.

Twoja odpowiedź