Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?
Aga P. zapytał 3 lata temu

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń? Mój pies zranił psa innej osoby. Chciałabym załatwić tę sprawę polubownie. Zapłacę za leczenie weterynaryjne poszkodowanego psa. Chcę mieć jedynie pewność, że właściciel poszkodowanego psa nie będzie rościł wobec mojej osoby żadnych dodatkowych kosztów i mówiąc kolokwialnie, nie założy sprawy w sądzie. Jakie kluczowe zdanie powinno się pojawić w takim oświadczeniu?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

uważam, że w takiej sytuacji należy zawrzeć odpowiednią umowę w formie pisemnej. W treści umowy powinna znaleźć się formuła, że bierzesz na siebie obowiązek pokrycia kosztów leczenia psa, które są wynikiem obrażeń, jakich doznał w związku ze zdarzeń z dnia (podać datę) i zobowiązujesz się do zapłaty kwot wynikających z przedłożonych przez właściciela psa rachunków w terminie (wskazać liczbę dni) od ich otrzymania. Dalej należy wskazać rachunek bankowy do wpłaty.

Dla pewności, że właściciel psa nie będzie wysuwał wobec Ciebie kolejnych roszczeń w dalszej części umowy, należy zawrzeć formułę, że koszty leczenia są jedynym roszczeniem właściciela psa i że w przyszłości nie będzie on dochodził żadnych dodatkowych świadczeń.

Natomiast po pokryciu kosztów leczenia zrzeka się wszelkich roszczeń na przyszłość, w tym prawa do dochodzenia ich zapłaty na drodze postępowania cywilnego.

Tak sformułowaną umowę należy przygotować w dwóch jednobrzmiących formularza – po jednym dla każdej ze stron. Na obydwu formularzach powinien znaleźć się Twój podpis i podpis właściciela poszkodowanego psa.

Dodam jeszcze, że należy zatrzymać każdy rachunek za leczenie, a w tytule wpłaty (tę warto wykonać przelewem na wskazane przez właściciela psa konto) użyć sformułowania „zwrot kosztów leczenia”.

Gotowy do pobrania wzór oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń – wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń – wzór

Warto przeczytać:

dortys odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, pobrałem państwa oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń, mam nadzieję, że uda się załatwić sprawę jak najszybciej.