Jak odzyskać pieniądze od komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikJak odzyskać pieniądze od komornika?
Zbigniew zapytał 2 lata temu

Komornik przysłał mi zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Telefonicznie uzgodniłem z komornikiem, że dług będę spłacał w ratach miesięcznych po 150 zł. Główna należność wynosiła 650 zł dla wierzyciela T-Mobile. Wysłałem dwie raty tj. 300 zł.

Równocześnie Komornik wysłał takie zawiadomienie do zakładu pracy, gdzie Księgowa potrąciła mi kwotę w całości z zasiłku chorobowego i przesłała komornikowi.

Pytanie: czy księgowa miała prawo tak zrobić, wiedząc o mojej ugodzie z komornikiem i jak teraz mogę odzyskać pieniądze od komornika, które wcześniej wpłaciłem?

Z podziękowaniem Zbyszek

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj Zbyszku,

niestety pracodawca, miał obowiązek zastosowania się do wytycznych komornika. Jeśli ten dokonał zajęcia przysługującego Ci wynagrodzenia za pracę, to księgowa nie mogła zrobić inaczej, niż dokonać potrącenia, w przeciwnym razie naraziłaby firmę na konsekwencje prawne, w tym karę grzywny, którą ma prawo nałożyć sam komornik.

Kwestia, dlatego komornik nie pozwolił Ci wywiązać się z zawartego porozumienia leży otwarta. Być może wierzyciel wnosił o egzekucję z wynagrodzenia za pracę i komornik musiał zastosować się do jego wytycznych lub spóźniłeś się z zapłatą raty i zaraz po upływie wyznaczonego terminu komornik przystąpił do zajęcia, lub po prostu organ egzekucyjny zlekceważył ugodę z komornikiem.

Niemniej jednak musisz wiedzieć, że pomimo funkcjonujących w praktyce umów dłużnik-komornik, nie zostały one nigdzie uregulowane, zatem nie wiążą organu egzekucyjnego, dlatego pretensje do komornika nie będą dziś zasadne.

Zasadnym natomiast będzie wniosek do komornika o zwrot pieniędzy i szybkie rozliczenie egzekucji. Jeśli wystąpisz do komornika, by ten dokonał zwrotu nadwyżki egzekucyjnej, zyskasz szansę na szybki zwrot. Jeżeli pozostawisz bieg spraw samym sobie, być może na pieniądze od komornika będziesz czekał nawet kilka tygodni.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Warto więc podjąć z komornikiem kontakt, domagając się zwrotu nadwyżki.

DW35 odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam. Komornik zabrał mi z konta 1400 zł podczas gdy zarabiam najniższą krajową 2019 zł. Opis sytuacji: dziś otrzymałem na konto swoją pensję (najniższa krajowa), komornik pobrał mi z konta 1400 zł. Wiem, że nie miał prawa (dług nie jest długiem alimentacyjnym tylko długiem za spowodowanie wypadku). Dzwoniłam do komornika, ale mówi, że wierzyciel chce odzyskać pieniądze i padły słowa: jeszcze coś ? i się rozłączyła. Co mogę zrobić w takim przypadku ? Jak odzyskać pieniądze od komornika? muszę zapłacić rachunki i alimenty, a nie mam z czego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli zajęcie miało miejsce w dniu dzisiejszym, to sprawę należy regulować z bankiem. Musisz wiedzieć, że pieniądze blokuje bank i to on jest zobowiązany przestrzegać limitów zajęcia, w tym salda wolnego od zajęcia.

Dodatkowo po zablokowaniu środków przez co najmniej 7 dni pozostają one w banku, zanim trafią do komornika. Ten natomiast nie ma żadnej wiedzy na temat tego, co się dzieje w banku, nie zna kwot, które wpływają na zajęty rachunek, nie zna również tytułu wpłat i nie dokonuje potrąceń.

Z uwagi na powyższe, tak jak napisał na wstępie, należy wykonać telefon do banku celem złożenia reklamacji. W rozmowie z pracownikiem banku należy dokonać zgłoszenia problemu. Jeśli racja jest po Twojej stronie, bank powinien w przeciągu kilku minut dokonać zwolnienia salda.

Dodam jednak, że blokada może być związana z tym, że na koncie znajdowała się jakąś kwota – około 1000 zł, która wraz z pensją przekroczyła kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego, która wynosi 2 100 zł miesięcznie. Sprawdź, czy po wpływie wynagrodzenia saldo nie wyniosło 3 500 zł, przez co bank zablokował całą nadwyżkę ponad kwotę 2 100 zł.

Jeśli tak się stało, bank powinien dokonać zwolnienia salda, biorąc pod uwagę kwotę wolną od zajęcia przy wynagrodzeniu za pracę. Musisz pamiętać, że saldo wolne od zajęcia na rachunku wynosi jedynie 2 100 zł i odnawia się z każdym nowym miesiącem.

Natomiast niewykorzystane w poprzednim miesiącu kwoty „przepadają” – nie zwiększając kwoty wolnej. Dłużnicy, aby uniknąć zajęcia, dokonują wypłaty niewykorzystanych środków pod koniec miesiąca.

W przyszłości musisz „trzymać rękę na pulsie” w tym temacie lub złożyć do komornika wniosek o zwolnienie konta spod zajęcia wskazując na bezskuteczność egzekucji z rachunku bankowego, na który jedynym wpływem jest wynagrodzenie za pracę w kwocie wolnej od zajęcia.

Aneta odpowiedział 10 miesięcy temu

Dziękuje bardzo za pomoc. 

Twoja odpowiedź

19 + 1 =