Jak odzyskać pieniądze od komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikJak odzyskać pieniądze od komornika?
AvatarZbigniew zapytał 11 miesięcy temu

Komornik przysłał mi zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Telefonicznie uzgodniłem z komornikiem, że dług będę spłacał w ratach miesięcznych po 150 zł. Główna należność wynosiła 650 zł dla wierzyciela T-Mobile. Wysłałem dwie raty tj. 300 zł.

Równocześnie Komornik wysłał takie zawiadomienie do zakładu pracy, gdzie Księgowa potrąciła mi kwotę w całości z zasiłku chorobowego i przesłała komornikowi.

Pytanie: czy księgowa miała prawo tak zrobić, wiedząc o mojej ugodzie z komornikiem i jak teraz mogę odzyskać pieniądze od komornika, które wcześniej wpłaciłem?

Z podziękowaniem Zbyszek

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witaj Zbyszku,

niestety pracodawca, miał obowiązek zastosowania się do wytycznych komornika. Jeśli ten dokonał zajęcia przysługującego Ci wynagrodzenia za pracę, to księgowa nie mogła zrobić inaczej, niż dokonać potrącenia, w przeciwnym razie naraziłaby firmę na konsekwencje prawne, w tym karę grzywny, którą ma prawo nałożyć sam komornik.

Kwestia, dlatego komornik nie pozwolił Ci wywiązać się z zawartego porozumienia leży otwarta. Być może wierzyciel wnosił o egzekucję z wynagrodzenia za pracę i komornik musiał zastosować się do jego wytycznych lub spóźniłeś się z zapłatą raty i zaraz po upływie wyznaczonego terminu komornik przystąpił do zajęcia, lub po prostu organ egzekucyjny zlekceważył ugodę z komornikiem.

Niemniej jednak musisz wiedzieć, że pomimo funkcjonujących w praktyce umów dłużnik-komornik, nie zostały one nigdzie uregulowane, zatem nie wiążą organu egzekucyjnego, dlatego pretensje do komornika nie będą dziś zasadne.

Zasadnym natomiast będzie wniosek do komornika o zwrot pieniędzy i szybkie rozliczenie egzekucji. Jeśli wystąpisz do komornika, by ten dokonał zwrotu nadwyżki egzekucyjnej, zyskasz szansę na szybki zwrot. Jeżeli pozostawisz bieg spraw samym sobie, być może na pieniądze od komornika będziesz czekał nawet kilka tygodni.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Warto więc podjąć z komornikiem kontakt, domagając się zwrotu nadwyżki.

Twoja odpowiedź